FESB NASTAVA
Loading...

Radica Gojmir

dr. sc. redoviti profesor - trajno zvanje
obrazovanje
1985: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split (VSS)
1993: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb (Mr.sc.)
2004: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb (Dr.sc.)
ustanova trenutnog zaposlenja
FESB Split
specijalizacije i međunarodna suradnja
1983 - 1984: Winterthur, Švicarska, Diesel engine factory - SULZER, Razvoj i ispitivanje sustava za ubrizgavanje gorivae sustava, problemi vibracija i ispitivanje dizel motora
1986 - 1993: Split, Hvatska, Tvornica dizel motora u BrodograĊevnoj industriji Split; Kontinuiranu usavršavanje na dizel motora MAN-B&W
1988: Augsburg, Njemaĉka; Diesel engine factory MAN-B&W; Projektiranje
1993 - 1995: Winterthur, Švicarska, Diesel engine factory - WÄRTSILÄ - SULZER, Razvoj ni projekti iz podruĉja nadzora brodskih motora i nove tehnologije kod sustava ubrizgavanja goriva
1995 - danas: Malaga, Španjolska; Mossville-Lafayet, USA, Larne-U.K., CATERPILLAR , Perkins - razvoj. Nove tehnoogjie primjenjene na dizelskim i plinskim motorima i agregatima
znanstveno područje, polje, grana
prazno
uže područje interesa

- Toplina I toplinski strojevi
- Diagnostika kvarova, Održavanje I upravljanje brodskim strojevima I uređajima
- Brodski motori
- Inteligentni motori
- Ekspertni sustavi za dijagnostiku stanja

datum zadnjeg izbora u zvanje
lipanj 2018., redoviti profesor - trajno zvanje
objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=245370

Preddiplomski studij
Diplomski studij
  • Brodski pogonski sustavi (FESN01, Brodogradnja 280) | Nositelj, Predavanja
  • Motori i vozila (FESL41, Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo 261) | Nositelj, Predavanja, Auditorne vježbe
  • Motori i vozila (FESL41, Računalno projektiranje i inženjerstvo 262) | Nositelj, Predavanja, Auditorne vježbe
  • Motori i vozila (FESL41, Proizvodno strojarstvo 263) | Nositelj, Predavanja, Auditorne vježbe
  • Rashladna tehnika (FESL37, Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo 261) | Nositelj, Predavanja
  • Rashladna tehnika (FESL37, Proizvodni management 271) | Nositelj, Predavanja
  • Rashladna tehnika (FESL37, Upravljanje životnim ciklusom proizvoda 272) | Nositelj, Predavanja
  • Toplinski strojevi (FESM01, Industrijsko inženjerstvo 270) | Nositelj, Predavanja, Auditorne vježbe
Stručni studij
Niste više prijavljeni

Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

Nastao je problem u radu sustava

Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

Vaš preglednik nije podržan

Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.