FESB NASTAVA
Loading...

Piršić Tonći

dr. sc. izvanredni profesor
obrazovanje
1978: Gimnazija "Ć.Gamulin", Split (SSS)
1984: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb (VSS)
1988: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb (Mr.sc.)
1998: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb (Dr.sc.)
ustanova trenutnog zaposlenja
FESB Split
specijalizacije i međunarodna suradnja
1998: "Stress analysis and fatigue data of AlMg4.5Mn welded joints", za "Fraunhofer Institut flir Betriebsfestigkeit" - LBF, Darmstadt, Njemaĉka (dio Breiteuram projekta, European Community Project NO. BE5249
1999: "Design for Quality", Bologna
1999: "Improvement of fatigue strength properties of Alluminium alloy components by manufacturing process", za Fakulteta za strojništvo - Univerza u Ljubljani (dio Copernicus Project CEP A - CT 94 - 0219, European Commision
2000: Mechanical Desktop Course, Zagreb
2006: Pro - Engineer Course, Split
znanstveno područje, polje, grana
Tehničke znanosti | Strojarstvo | -
uže područje interesa

- Inženjerska grafika
- Konstruiranje protiv zamora
- Mehanika loma
- Transportni sustavi u industriji
- Metodičko konstruiranje
- Elementi strojeva

datum zadnjeg izbora u zvanje
srpanj 2022., izvanredni profesor
objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=134894

Prijediplomski studij
Diplomski studij
  • Metodičko konstruiranje (FESL09, Računalno projektiranje i inženjerstvo 262) | Nositelj, Predavanja, Konstrukcijske vježbe
  • Transport u industriji (FESL06, Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo 261) | Nositelj, Predavanja, Konstrukcijske vježbe
  • Transportni sustavi (FESM10, Industrijsko inženjerstvo 270) | Nositelj, Predavanja
Stručni studij
Niste više prijavljeni

Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

Nastao je problem u radu sustava

Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

Vaš preglednik nije podržan

Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.