FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Programabilni logički regulatori

    (FELG13)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Odslušan kolegij Linearni regulacijski sustavi. Upisan kolegij nelinearni regulacijski sustavi i Digitalno vođenje.
    ciljevi predmeta

    Cilj predmeta je stjecanje općenitih znanja o programabilnim logičkim regulatorima (PLC), hardverskim komponentama te principima rada s diskretnim i analognim signalima. Obrađuju se osnovne instrukcije te studenti uče programirati PLC pomoću ljestvičastih dijagrama.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    1. objasniti princip rada programabilnog logičkog regulatora,
    2. opisati vrste ulaznih i izlaznih sklopova,
    3. interpretirati funkcionalnost programa napisanog u ljestvičastom dijagramu,
    4. programirati PLC pomoću odgovarajućeg softvera,
    5. dizajnirati sustav za vođenje procesa primjenom PLC-a prema zadanim parametrima.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Princip rada PLC-a. Dijelovi i komponente PLC-a. Brojevni sustavi i osnove digitalne logike. Periferni uređaji u sustavima upravljanima PLC-om. Osjetnici i izvršne sprave. Načini programiranja PLC-a prema standardu IEC 61131-3. Ljestvičasti dijagrami. Organizacija memorije. Instrukcije relejnog tipa. Timeri i brojači. Instrukcije za kontrolu toka programa i instrukcije za manipulaciju podacima. Matematičke instrukcije, instrukcije sljedila i pomačnih registara. Komunikacija u sustavima PLC-a. Sustav nadzora i prikupljanja podataka (SCADA).

    preporučena literatura
    • Beroš, Slobodan Marko: PROGRAMIBILNI LOGIČKI REGULATORI, Bilješke za pripremu predavanja, FESB, Split, 2010.,

    • F. D. Petruzella: Programmable logic controllers, 4th edition, McGraw-Hill, 2011.

    • SIMATIC S7-1200 Programmable controller, Siemens, 2015.

    • SIMATIC STEP 7 Basic V13 SP1, Siemens, 2014.

    dopunska literatura
    • W. Bolton: Programmable logic controllers, 5th edition, Elsevier, 2009.

    • K. Kamel, E. Kamel: Programmable Logic Controllers – Industrial Control, McGraw-Hill, 2014.

    jezik poduke
    Hrvatski i engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    P• Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    • Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Samoevaluacija nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Prvi međuispit provodi se kao pisani ispit u trajanju od 60 minuta i sastoji se od teorijskih pitanja. Drugi međuispit provodi se kao praktični ispit i polaže se na računalu u laboratoriju. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz završnog projekta te po 50% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:
    Ocjena(%) = 0,4M1+0,2M2+0,4P
    gdje su:
    • M1, M2 – bodovi na međuispitima izraženi u postocima,
    • P – bodovi iz završnog projekta izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    50% - 60% - dovoljan (2)
    61% - 74% - dobar (3)
    75% - 87% - vrlo dobar (4)
    88% - 100% - izvrstan (5)
    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita polažu popravni ispit u jesenskom roku. Na popravnom se ispitu polaže cjelokupno gradivo. Ispit se satoji od pisanog i praktičnog dijela; pisani dio sastoji se od teorijskih pitanja, a praktični se dio polaže na računalu u laboratoriju.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Povijesni razvoj programabilnih logičkih regulatora (PLC). Definicija, osnovni princip rada i tipovi PLC-a.

    2 sata
    2.

    Dijelovi i komponente PLC-a.

    2 sata
    3.

    Brojevni sustavi. Osnove digitalne logike.

    2 sata
    4.

    Periferni uređaji u sustavima upravljanima PLC-om (releji, sklopke, starteri, sklopnici). Osjetnici i izvršne sprave.

    2 sata
    5.

    Načini programiranja PLC-a prema standardu IEC 61131-3. Ljestvičasti (ladder) dijagrami. Organizacija memorije. Instrukcije relejnog tipa.

    2 sata
    6.

    Programiranje vremenskog programatora.

    2 sata
    7.

    Programiranje brojača.

    2 sata
    8.

    Instrukcije za kontrolu toka programa.

    2 sata
    9.

    Instrukcije za manipulaciju podacima.

    2 sata
    10.

    Matematičke instrukcije.

    2 sata
    11.

    Instrukcije sljedila i pomačnih registara.

    2 sata
    12.

    Komunikacija u sustavima PLC-a.

    2 sata
    13.

    Sustav nadzora i prikupljanja podataka (SCADA).

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Upoznavanje s laboratorijskom opremom.

    2 sata
    2.

    Upoznavanje s programskim okruženjem. Jednobitne naredbe, samodržanje.

    4 sata
    3.

    Vremenski programatori (timeri). Instrukcije uspoređivanja. Sekvence semafora.

    4 sata
    4.

    Brojači. Realizacija modela pokretne trake.

    4 sata
    5.

    Regulacija temperature.

    4 sata
    6.

    Rad s analognim signalima.

    4 sata
    7.

    PID regulacija.

    4 sata
    8.

    HMI sučelje.

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.