FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Upravljanje projektima

    (FETJ01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • naučiti studente planiranje i upravljanje projektima
    • znati izračunati rentabilnost projekta i vraćanje uloženih sredstava (ROI)

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    • Analizirati zahtjeve kupca (VOC)
    • Formulirati glavne ciljeve projekta i rangirati ih
    • Razviti glavne aktivnosti projekta i strukturu raspodjele rada – (Work Breakdown Structure)
    • Planirati vrijeme (odrediti kritični put)
    • Planirati kapacitete (odrediti uska grla i balansirati aktivnosti)
    • Planirati troškove i rizike
    • Primijeniti usvojena znanja i vještine iz sadržaja odslušanih predmeta na rješavanje konkretnog zadatka
    • Kombinirati i primijeniti stečena znanja i vještine u timskom radu

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    2 sata tjedno × 7 tjedana
    sadržaj

    Uvod i osnovni pojmovi. Projekti – vizija, strategija, ciljevi (primjeri - automobilska i brodogradilišna industrija). Osnove organizacije. Organizacija projekata. Istodobno inženjerstvo (Simultaneous Engineering).
    Metode za planiranje projekata. Upravljanje kvalitetom (planiranje, poboljšanje i kontrola kvalitete) – QFD (Quality Function Deployement), FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Primjeri. Planiranje vremena i kapaciteta – gantogrami, tehnika mrežnog planiranja – PERT (Project Evaluation and Review Technique, CPM (Critical Path Method), PRECEDENCE. Primjeri. Upravljanjem troškovima. Kontinuirano poboljšanje – Kaizen. Psihološko-socijalna komponenta upravljanja projektima. Metode za poticanje kreativnosti.

    preporučena literatura
    • Veža, Ivica; Bilić, Boženko; Gjeldum, Nikola; Mladineo, Marko. Upravljanje projektima / Bilić, Boženko (ur.). Split : Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 2011.

    • H. Kerzner: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.- John Wiley & Sons, New York, ISBN: 0471225770, 2003

    dopunska literatura
    • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide, Project Management Institute, Newtown Square, 2004.

    • R. K. Wysocki; R. McGary: Effective Project Management: Traditional, Adaptive, Extreme.- John Wiley & Sons, New York, ISBN: 0471432210, 2003

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom predavanja i vježbi studenti u grupi po 2 ili 3 rade svoj projekt, koji prezentiraju na zadnjem satu predavanja.
    Znanje na vježbama se kolokvira na kraju nastave.
    Ocjena (5) = 0,5 (M1 + M2)
    M1, M2 - bodovi iz prezentacije i kolokvija s vježbi.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlodobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne sudjeluju u izradi programa, upisuju kolegij sljedeće akademske godine.
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Upravljanje projektima. Uvod.

    2 sata
    2.

    Upravljanje projektima. Uvod.

    2 sata
    3.

    Upravljanje projektima razvoja inovacijskih proizvoda.

    2 sata
    4.

    Projekti – vizija, strategija, ciljevi.

    2 sata
    5.

    Analiza top-down, odnosno bottom-up. Radni paketi.

    2 sata
    6.

    Metode upravljanja projektima.

    2 sata
    7.

    Planiranje resursa (kapaciteta)

    2 sata
    8.

    Planiranje i upravljanje vremenom. Rizici pri upravljanju projektima.

    2 sata
    9.

    Upravljanje troškovima. Target Costing.

    2 sata
    10.

    Controlling projekta.

    2 sata
    11.

    Organizacijske strukture pri vođenju projekata (čista, utjecajna, matrična)

    2 sata
      prazno 2 sata
    13.

    Case study. Prezentacija projekata studenata.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upravljanje projektima. Uvod.

    2 sata
    2.

    Upravljanje projektima. Uvod.

    2 sata
    3.

    Upravljanje projektima razvoja inovacijskih proizvoda.

    2 sata
    4.

    Projekti – vizija, strategija, ciljevi.

    2 sata
    5.

    Analiza top-down, odnosno bottom-up. Radni paketi.

    2 sata
    6.

    Metode upravljanja projektima.

    2 sata
    7.

    Planiranje resursa (kapaciteta)

    2 sata
    8.

    Planiranje i upravljanje vremenom. Rizici pri upravljanju projektima.

    2 sata
    9.

    Upravljanje troškovima. Target Costing.

    2 sata
    10.

    Controlling projekta.

    2 sata
    11.

    Organizacijske strukture pri vođenju projekata (čista, utjecajna, matrična)

    2 sata
    12.

    Timski rad.

    2 sata
    13.

    Psihološko-socijalna komponenta upravljanja projektima

    2 sata
    14.

    Case study. Projekti Fraunhofer društva) i nastavnika na kolegiju.

    2 sata
    15.

    Case study. Prezentacija projekata studenata.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.