FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  130 Strojarstvo
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elementi strojeva 2

    (FESC12)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Inženjerska grafika 1, Inženjerska grafika 2, Mehanika materijala 1, Mehanika 2
    ciljevi predmeta

    Poznavanje osnova prijenosa snage pomoću zupčaničkih prijenosnika kao i njihove konstrukcije i proračuna. Poznavanja problematike prijenosa snage remenskim i lančanim prijenosnicima te ovladavanje problematikom konstruiranja i proračuna spojki.

    očekivani ishodi učenja

    1. Usporediti zupčaničke prijenosnike snage
    2. Objasniti geometriju ozubljenja cilindričnih zupčanika
    3. Oblikovati i proračunati prijenosnike snage s cilindričnim zupčanicima
    4. Poznavanje osnova prijenosa snage koničnim, pužnim, planetnim, remenskim i lančanim prijenosnicima
    7. Usporediti neelastične, elastične, tarne, hidrodinamičke i spojke za upuštanje u rad
    8. Proračunati tarne spojke

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Zupčani prijenosi. Geometrija ozubljenja. Osnovni zakon zupčanja. Evolventno ozubljenje. Izrada zupčanika. Pomak profila. Podrezivanje korijena zuba. Dimenzije zupčanika. Kontrolne mjere. Sparivanje zupčanika. Stupanj prekrivanja. Helikoidni zupčanici. Ekvivalentni broj zubi. Prekrivanje koraka. Opterećenja zupčanika. Nosivost korijena zuba. Kontaktna naprezanja na boku zuba. Dimenzioniranje i kontrola čvrstoće zupčanika. Podmazivanje i temperatura ulja. Materijali zupčanika. Konstrukcija reduktora. Konični zupčanici. Planetni prijenosi. Pužni prijenosi. Remenski i lančani prijenosi. Spojke. Vrste i podjela. Krute spojke. Elastične spojke. Kompenzacijske spojke. Tarne spojke. Spojke za puštanje u rad. Hidrodinamičke spojke.

    Na konstrukcijskim vježbama studenti samostalno izrađuju programski zadatak: Proračun i konstrukcija jednostupanjskog zupčanog reduktora.

    preporučena literatura
    • Jelaska, D.: Elementi strojeva, I dio, Sveučilište u Splitu, 2007.

    • Jelaska, D.: Elementi strojeva, II dio, Sveučilište u Splitu, 2011. godina

    • Podrug, S.: Zbirka zadataka iz elemenata strojeva (interna skripta), FESB - Split, 2005.

    • Jelaska, D., Podrug, S., Radica,D.: Cilindrični zupčanici (uputstvo za proračun), FESB - Split, 2010.

    • Jelaska, D., Podrug, S.: Uputstvo za proračun lamelne spojke, FESB, Split 2001.

    • Jelaska, D.: Upustvo za proračun pužnih prijenosa, FESB 2001.

    • Jelaska, D.: Upustvo za proračun remenskih prijenosa, FESB 2001.

    dopunska literatura
    • K. H. Decker: Elementi strojeva, Golden markting - Tehnička knjiga, Zagreb, 2006 godina

    • E. Oberšmit: Ozubljenja i zupčanici, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1982. godina

    • Niemann, G.: Maschinenelemente II, Springer Verlag, 1990.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Povremena kontrola predstojnika zavoda.
    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    1. Jedan međuispit - uključuje teorijski dio gradiva nakon 7 tjedana nastave

    2. Dva završna ispita - sastoje se o teorijskog i numeričkog dijela, gdje je teorijski dio podijeljen na dva dijela, dok numerički dio obuhvaća cijelo gradivo. Studenti na teorijskom dijelu polažu dio gradiva koje nisu položili na međuispitu ili cijelo gradivo.

    3. Dva popravna ispita - sastoje se o teorijskog i numeričkog dijela, gdje se priznaju položeni teorijski dijelovi gradiva i numerički dio na završnim ispitima.

    Ocjena se formira na način da:
    Bodovi iz teorijskog dijela ispita doprinose s težinskim faktorom 0,45;
    Bodovi iz numeričkog dijela ispita doprinose s težinskim faktorom 0,25;
    Bodovi stečeni na konstrukcijskom vježbama doprinose s težinskim faktorom 0,3.

    Ocjena(%) = 0,3KV + 0,225(T1 + T2) + 0,25N

    KV - postotna ocjena iz konstrukcijskih vježbi,
    T1- postotna ocjena prvog dijela teorijskog ispita,
    T2 - postotna ocjena drugog dijela teorijskog ispita,
    N - postotna ocjena numeričkog dijela ispita (zadaci).

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz konstrukcijskih vježbi (KV >= 50%), T1 >= 50%, T2 >= 50% i N >= 50%.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak - Ocjena
    50% do 61% - dovoljan (2)
    62% do 74% - dobar (3)
    75% do 87% - vrlo dobar (4)
    88% do 100% - izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Mehanički prijenosi snage. Vrste i podjela. Prijenosni omjer. Stupanj djelovanja. Višestupanjski prenosnici snage.

    1 sat
    2.

    Zupčani prijenosi, karakteristike i podjela.

    1 sat
    3.

    Geometrija cilindričnih zupčanika. Odvaljivanje, evolventa i cikloida. Evolventna funkcija.

    1 sat
    4.

    Osnovni zakon zupčanja.

    1 sat
    5.

    Klizanje bokova.

    1 sat
    6.

    Evolventno ozubljenje.

    1 sat
    7.

    Izrada zupčanika. Pomak profila.

    1 sat
    8.

    Podrezivanje korijena zuba

    1 sat
    9.

    Dimenzije zupčanika

    1 sat
    10.

    Kontrolne mjere.

    1 sat
    11.

    Sparivanje zupčanika

    1 sat
    12.

    Stupanj prekrivanja.

    1 sat
    13.

    Helikoidni zupčanici: nastanak, izrada, profil.

    1 sat
    14.

    Ekvivalentni broj zubi.

    1 sat
    15.

    Prekrivanja para helikoidnih zupčanika

    1 sat
    16.

    Sile u ozubljenju. Dodatna dinamička opterećenja.

    1 sat
    17.

    Čvrstoća u korijenu zuba.

    1 sat
    18.

    Čvrstoća bokova

    1 sat
    19.

    Dimenzioniranje zupčanika

    1 sat
    20.

    Zaribavanje zupčanika. Podmazivanje zupčanika

    1 sat
    21.

    Konstrukcija i materijali zupčanika

    1 sat
    22.

    Ležajevi. Vrste i podjela ležajeva. Usporedba kliznih i valjnih ležajeva.

    1 sat
    23.

    Trenje i podmazivanje. Teorija hidrodinamičkog podmazivanja.

    1 sat
    24.

    Radijalni klizni ležajevi. Raspored pritiska. Sommerfeldov broj.

    1 sat
    25.

    Najmanja debljina uljnog filma. Temperatura ulja.

    1 sat
    26.

    Konstrukcijske izvedbe radijalnih kliznih ležajeva. Materijali za ležajeve.

    1 sat
    27.

    Aksijalni klizni ležajevi. Brodski (hidrodinamički) odrivni ležaj.

    1 sat
    28.

    Hidrostatički ležajevi.

    1 sat
    29.

    Valjni ležajevi. Vrste i oznake valjnih ležajeva.

    1 sat
    30.

    Dinamička nosivost i proračun valjnih ležajeva. Statička nosivost.

    1 sat
    31.

    Pouzdanost valjnih ležajeva.

    1 sat
    32.

    Problemi ugradnje valjnih ležajeva.

    1 sat
    33.

    Spojke. Podjela spojki. Čvrste spojke.

    1 sat
    34.

    Kompenzacijske spojke.

    1 sat
    35.

    Kardanske spojke.

    1 sat
    36.

    Elastične spojke.

    1 sat
    37.

    Tarne spojke. Dinamika uključivanja.

    1 sat
    38.

    Moment trenja. Dimenzioniranje tarnih spojki. Temperatura tarne površine.

    1 sat
    39.

    Hidrodinamičke spojke. Spojke za puštanje u rad. Centrifugalna spojka.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Rješavanje zadataka iz područja zupčanika

    5 sati
    2.

    Rješavanje zadataka iz područja ležajeva

    2 sata
    3.

    Rješavanje zadataka iz područja spojki

    2 sata
    4.

    Rješavanje ispitnih primjera

    4 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Proračun i konstrukcija zupčanog reduktora

    15 sati
    2.

    Proračun i konstrukcija lamelne spojke

    11 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.