FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  130 Strojarstvo
  4. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Termodinamika 2

    (FESC09)
    2018/19 godina
    preduvjeti za upis
    Matematika 1, Matematika 2
    ciljevi predmeta

    - Nabrojati te opisati osnovne mehanizme prijenosa topline,
    - Primjeniti osnovne zakone prijenosa topline za tvari ili sustave,
    - Analizirati te proračunati; proces izgaranja, izmjenjivače topline, promjene stanja sa vlažnim zrakom te strujne procese.

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    1. Razmotriti i primijeniti osnovne mehanizme prijenosa topline,
    2. Klasificirati te proračunati osnovne parametre izmjenjivača topline,
    3. Demonstrirati te proračunati promjene stanja vlažnog zraka,
    4. Analizirati te objasniti osnove procesa izgaranja,
    5. Analizirati te objasniti osnovne zakone strujanja.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Provođenje (kondukcija) topline. Nestacionarno prostiranje topline. Prijenos (konvekcija) topline. Zračenje (radijacija) topline. Prolaz topline. Izmjenjivači topline. Svojstva vlažnog zraka. Mollierov dijagram. Procesi sa vlažnim zrakom. Sušenje materijala. Ishlapljivanje vode. Stehiometrijski odnosi izgaranja, produkti izgaranja. Toplinska moć, temperatura izgaranja, kontrola procesa izgaranja. Mollierov h-t dijagram. Osnovne jednadžbe strujanja. Strujanje kroz mlaznicu. Rad turbine. Homogene smjese. Isparivanje i ukapljivanje. Razdvajanje smjesa (destilacija).

    preporučena literatura
    • S. Nižetić, ''Termodinamika 2'', FESB, 2011, (online predavanja)

    • F. Bošnjaković: Nauka o toplini (I i II dio), Tehnička knjiga, Zagreb, 1970 i 1976

    • O. Fabris: Osnove inženjerske termodinamike, Pomorski fakultet Dubrovnik, Dubrovnik, 1994

    dopunska literatura
    • E. Kulić, A. Lekić, P. Kesić, O. Fabris: Zbirka riješenih zadataka iz termodinamike, Mašinski fakultet, Sarajevo, 1968

    • A. Galović, M. Tadić, B. Halasz, ''Nauka o toplini II'', Zbirka zadataka FSB, 1996.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji iz dva dijela: teoretski dio i rješavanje zadataka, odnosno numerički dio se polaže putem dva kolokvija (prvi nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave). Teoretski dio se polaže usmeno. Kod teoretskog dijela nije dozvoljena upotreba literature, a kod rješavanja zadataka nema nikakvog ograničenja (osim rješenih numeričkih zadataka). Oba dijela ispita nose jednak broj bodova, što daje konačnu ocjenu. I teoretska pitanja i zadaci su striktno iz sadržaja predavanja i vježbi.
    Hrvatski. Nastavni materijali na hrvatskom jeziku. Engleski.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvodno o prijenosu topline. Provođenje stacionarna kondukcija.

    3 sata
    2.

    Nestacionarna kondukcija. Uvodno o prijenosu topline konvekcijom, mehanizam konvektivne izmjene topline.

    3 sata
    3.

    Uvodno o izmjeni topline zračenjem, osnovni zakoni zračenja, analiza karakterističnih slučajeva izmjene topline zračenjem.

    3 sata
    4.

    Prolaz topline, uvodno o izmjenjivačima topline.

    3 sata
    5.

    Izmjenjivači topline.

    3 sata
    6.

    Uvodno o vlažnom zraku, svojstva vlažnog zraka, Mollierov dijagraam stanja.

    3 sata
    7.

    Promjene stanja vlažnog zraka.

    3 sata
    8.

    Sušenje robe (sušare), višestupanjsko i optočno sušenje, ishlapljivanje vode.

    3 sata
    9.

    Uvodno o izgaranju, stehiometrijski odnosi izgaranja.

    3 sata
    10.

    Analiza produkata izgaranja, pojam gornje i donje ogrjevne vrijednosti goriva, stvarna i teoretska temperatura izgaranja, Mollierov h-t dijagram.

    3 sata
    11.

    Uvodno o strujanju, osnovne jednadžbe strujanja.

    3 sata
    12.

    Strujanje kroz Lavalovu mlaznicu, rad trubine.

    3 sata
    13.

    Uvodno o homogenim (binarnim) smjesama, procesi isparivanja i ukapljivanja, razdvajanje smjesa (destilacija).

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvodno o prijenosu topline. provođenje-stacionarna kondukcija.

    2 sata
    2.

    Nestacionarna kondukcija. Uvodno o prijenosu topline kondukcijom, mehanizam konvektivne izmjene topline.

    2 sata
    3.

    Uvodno o izmjeni topline zračenjem, osnovni zakoni zračenja, analiza karakterističnih slučajeva izmjene topline zračenjem.

    2 sata
    4.

    Prolaz topline, uvodno o izmjenjivačima topline.

    2 sata
    5.

    Izmjenjivači topline.

    2 sata
    6.

    Uvodno o vlažnom zraku, svojstva vlažnog zraka, Mollierov dijagram stanja.

    2 sata
    7.

    Promjene stanja vlažnog zraka.

    2 sata
    8.

    Sušenje robe (sušare) višestupanjsko i optočno sušenje, ishlapljivanje vode.

    2 sata
    9.

    Uvodno o izgaranju, stehiometrijski odnosi izgaranja.

    2 sata
    10.

    Analiza produkata izgaranja, pojam gornje i donje ogrjevne vrijednosti goriva, stvarna i teoretska temperatura izgaranja. Mollierov h-t dijagram.

    2 sata
    11.

    Uvodno o strujanju, osnovne jednadžbe strujanja.

    2 sata
    12.

    Strujanje kroz Lavalovu mlaznicu, rad turbine.

    2 sata
    13.

    Uvodno o homogenim (binarnim) smjesama, procesi isparavanja i ukapljivanja, razdvajanje smjesa (destilacija).

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.