FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  241 Bežične komunikacije
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Izloženost ljudi elektromagnetskim poljima

    (FELJ26)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih principa elektromagnetske i toplinske dozimetrije
    • procjenu izloženosti ljudi izvorima elektromagnetskog polja niskih i visokih frekvencija
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja bioelektromagnetizma
    • Primjena domaće i međunarodne legislative na procjenu izloženosti ljudi neionizirajućem zračenju

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne pojmove u bioelektromagnetizmu
    2. primijeniti metode mjerenja vanjskih polja niskih i visokih frekvencija
    3. primijeniti metode proračuna vanjskih polja niskih i visokih frekvencija
    4. analizirati razinu izloženosti ljudskog tijela neionizirajućem zračenju primjenom međunarodne i domaće legislative
    5. izračunati osnovne parametre dozimetrije unutarnjeg polja primjenom jednostavnih modela tijela
    6. koristiti komercijalne softverske pakete za primjenu realističnih dozimetrijskih modela ljudskog tijela

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Elektromagnetska kompatibilnost okoliša. Elektrosmog – rizik elektromagnetskog zagađenja okoliša. Izvori elektromagnetske interferencije; Električni uređaji. Nadzemni i podzemni kabeli. Trafostanice. Odašiljači. Bazne stanice. Mobilni telefoni. Mikrovalne peći. Radio i TV stanice. Sprega između elektromagnetskih polja i ljudskog tijela. Efekti niskofrekvencijskih polja: ekstremne i veoma niske frekvencije. Efekti na živčanom sustavu i na staničnom nivou. Efekti visokofrekvencijskih polja. Izloženost mikrovalnom zračenju. Toplinski i netoplinski efekti. Izloženost ljudi tranzijentnom zračenju. Elektromagnetski i toplinski modeli ljudskog tijela. Numerička i eksperimentalna dozimetrija Računalne simulacije izloženosti ljudi elektromagnetskom zračenju i mogući efekti po zdravlje čovjeka.

    preporučena literatura
    • D. Poljak: "Izloženost ljudi elektromagnetskom zračenju ", Kigen, Zagreb, 2007.

    dopunska literatura
    • D. Poljak: Human Exposure to Electromagnetic Fields, WIT Press, Southampton- Boston, 2003.

    jezik poduke
    prazno
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula
    prazno
    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Studenti polažu cjeloviti ispit. Ocjena se dodjeljuje kako slijedi:
    Za postotak Ocjena
    50% do 62% dovoljan (2)
    63% do 75% dobar (3)
    76% do 88% vrlo dobar (4)
    89% do 100% izvrstan (5)
    Prema dogovoru i interesu, ovisno o broju upisanih studenata (16), dio studenata može položiti ispit izradom i prezentacijom seminarskog rada.
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave
    Postoji mogućnost polaganja ispit aputem odgovarajućeg seminarskog rada.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Elektrosmog: elektromagnetsko zagađenje okoliša.

    2 sata
    2.

    Biološki učinci elektromagnetskih polja. Efekti na niskim i visokim frekvencijama.

    2 sata
    3.

    Temeljne veličine u bioelektromagnetizmu, gustoća struje, specifičn agustoća apsorbirane snage (SAR).

    2 sata
    4.

    Smjernice zaštite od neionizirajućeg zračenja. Domaća i međunarodna legislativa. Temeljna ograničenja i referentni nivoi. Mjere zaštite.

    2 sata
    5.

    Teorijska i eksperimentalna dozimetrija. Dozimetrija upadnog i unutarnjeg polja.

    2 sata
    6.

    Dozimetrija upadnog polja. Karakterizacija izvora zračenja.

    2 sata
    7.

    Proračun i mjerenja električnog polja na niskim frekvencijama.

    2 sata
    8.

    Proračun i mjerenja magnetskog polja na niskim frekvencijama. Proračun i mjerenja elektromagnetskog polja na visokim frekvencijama

    2 sata
    9.

    Klasifikacija modela za unutarnju dozimetriju. Pojednostavljeni i anatomski modeli tijela.

    2 sata
    10.

    Elektromagnetsko modeliranje tijela na niskim frekvencijama.Elektromagnetsko modeliranje tijela na visokim frekvencijama.

    2 sata
    11.

    Izloženost ljudskog tijela tranzijentnom zračenju.

    2 sata
    12.

    Toplinski odziv ljudskog tijela izložen elektromagnetskog zračenju visokih frekvencija.

    2 sata
    13.

    Metode stimuliranja ljudskog mozga. Transkranijalna magnetska stimulacija

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Elektrosmog: elektromagnetsko zagađenje okoliša.

    1 sat
    2.

    Biološki učinci elektromagnetskih polja. Efekti na niskim i visokim frekvencijama.

    1 sat
    3.

    Temeljne veličine u bioelektromagnetizmu, gustoća struje, specifičn agustoća apsorbirane snage (SAR).

    1 sat
    4.

    Smjernice zaštite od neionizirajućeg zračenja. Domaća i međunarodna legislativa. Temeljna ograničenja i referentni nivoi. Mjere zaštite.

    1 sat
    5.

    Teorijska i eksperimentalna dozimetrija. Dozimetrija upadnog i unutarnjeg polja.

    1 sat
    6.

    Dozimetrija upadnog polja. Karakterizacija izvora zračenja.

    1 sat
    7.

    Proračun i mjerenja električnog polja na niskim frekvencijama. Proračun i mjerenja magnetskog polja na niskim frekvencijama.

    1 sat
    8.

    Proračun i mjerenja elektromagnetskog polja na visokim frekvencijama.

    1 sat
    9.

    Klasifikacija modela za unutarnju dozimetriju. Pojednostavljeni i anatomski modeli tijela.

    1 sat
    10.

    Elektromagnetsko modeliranje tijela na niskim frekvencijama.

    1 sat
    11.

    Elektromagnetsko modeliranje tijela na visokim frekvencijama.

    1 sat
    12.

    Izloženost ljudskog tijela tranzijentnom zračenju.

    1 sat
    13.

    Toplinski odziv ljudskog tijela izložen elektromagnetskog zračenju visokih frekvencija.

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.