FESB NASTAVA
Loading...
  Razlikovni
  970 Brodogradnja
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Organizacija i poslovanje brodogradilišta

    (FETD06)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Cilj kolegija je upoznati studente sa značajem organizacije složenih proizvodnih sustava kakav je brodograđevni. Studenti se upoznaju s načelima i oblicima organiziranja, poslovnim modelima brodogradilišta, financijskim pokazateljima poslovanja te zadacima pripremnog brodograđevnog procesa.

    očekivani ishodi učenja

    1. Objasniti načela i oblike organizacije.
    2. Objasniti poslovne modele brodogradilišta.
    3. Opisati postupke poslovanja s materijalom u brodogradnji.
    4. Objasniti vrste troškova kod gradnje novog broda.
    5. Primjeniti principe proizvodnog inženjerstva u brodogradnji.
    6. Objasniti podjelu tehničke i tehnološke dokumentacije u brodogradnji.
    7. Objasniti faze planiranja brodograđevne proizvodnje.
    8. Izraditi analizu strukture, vremena i sredstava projekta metodom kritičnog puta.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u organizaciju. Razvoj organizacije - klasična škola, neoklasična škola i moderna škola organizacije.
    Načela organiziranja. Osnovni modeli organizacijskih struktura.
    Značajke i podjela brodograđevnog procesa. Organizacija brodograđevnog procesa.
    Poslovanje - definicija i podjele. Financijski rezultat. Pokazatelji uspješnosti. Poslovna suradnja brodogradilišta.
    Poslovna politika - vrste i sheme donošenja. Poslovne funkcije. Značajke brodograđevnog tržišta.
    Poslovni modeli brodogradilišta.
    Vrste i značajke vlasništva. Šifriranje i raščlana proizvoda (broda).
    Poslovanje s materijalom u brodogradnji.
    Sredstva poslovanja - vrste i značajke.
    Troškovi. Vrste troškova kod gradnje novog broda.
    Zadaci i značajke brodograđevnog pripremnog procesa. Utjecaj tehnologije na pripremni proces.
    Proizvodno inženjerstvo u modernom brodogradilištu.
    Tehnička dokumentacija - podjela i značajke predugovorne tehničke dokumentacije.
    Tehnička dokumentacija - podjela i značajke projektne, radioničke i primopredajne tehničke dokumentacije.
    Tehnološka dokumentacija - podjela i značajke projektne i radioničke tehnološke dokumentacije.
    Planiranje brodograđevne proizvodnje - zadaci i značajke dugoročnog, osnovnog i operativnog planiranja.

    preporučena literatura
    • Sladoljev, Ž: Organizacija i poslovanje brodogradilišta - skripta, FSB zagreb, 2000.

    • G. J. Bruce: The business of Shipbuilding, LPP limited, London, 2001.

    • I. Vidović: Upravljanje troškovima, Brodogradnja 49 (2001)2, str.191-203.

    dopunska literatura
    • Zbornici radova simpozija Teorija i praksa brodogradnje - SORTA

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika. Praćenje i evaluacija nastave od strane šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja provodi tijekom nastave na predavanjima i vježbama. Polaganje kolokvija tokom semestra. Programski zadatak se predaje prije usmenog dijela ispita. Polaganje ispita: usmeni ispit nakon položenih kolokvija i predanog programskog zadatka.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.