FESB NASTAVA
Loading...
  Razlikovni
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Analiza primjenom računala

    (FESC22)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    - Usvojiti teorijske postavke, metode i algoritme numeričke analize,
    - Razviti sposobnost izrade programa za potrebe inženjerske numeričke analize u jeziku C,
    - Osposobiti se za kvalificiranu primjenu numeričkih alata u inženjerskim problemima
    Sposobnost primjene računala u rješavanju inženjerskih problema putem odgovarajućeg modeliranja, primjene numeričkih postupaka i razvoja računalnih programa.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog kolegija, studenti će biti sposobni:
    - objasniti osnovnu građu računala,
    - opisati proces izrade programa,
    - C jezik: karakterizirati i primijeniti elemente sintakse
    - kategorizirati svojstva numeričkih postupaka,
    - izgraditi dijagrame toka za jednostavnije probleme,
    - numerički modelirati jednostavnije inženjerske probleme,
    - osmisliti i primijeniti osnovne postupke numeričke analize za: rješavanje linearnih sustava, nelinearnih jednadžbi, integraciju, diferenciranje, interpolaciju, aproksimaciju
    - razviti i testirati vlastite programe u jeziku C

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u primjenu računala. Osnovni pojmovi binarne algebre, logičkih sklopova i sklopovske strukture računala
    Pojmovi vezano uz numeričke postupke i analizu, jednostavni algoritmi.
    Programski jezik C, 1. dio.
    Programski jezik C, 2. dio
    Razvoj dijagrama toka i pseudo-koda, 1. dio
    Razvoj dijagrama toka i pseudo-koda, 2. dio
    Elementarni numerički postupci i primjeri inženjerske primjene u problemima (mehanika, mehanika fluida, termotehnika, ..).
    Inženjerska primjena numeričkih postupaka: rješavanje sustava linearnih jednadžbi
    Inženjerska primjena numeričkih postupaka: rješavanje nelinearnih jednadžbi i nelinearnih sustava.
    Inženjerska primjena numeričkih postupaka: interpolacija polinomima i krivuljama u nizu
    Inženjerska primjena numeričkih postupaka: aproksimacija polinomima.
    Inženjerska primjena numeričkih postupaka: numeričko diferenciranje i integracija. Osnove optimiranja.
    Primjeri postavljanja fizikalnih i matematičkih modela za različite inženjerske probleme. Razrada odgovarajućih algoritama. Izrada odgovarajućih programa u jeziku C i programskih skripti u MATLAB-u.

    preporučena literatura
    • - Damir Vučina, 'Primjena računala u inženjerskoj analizi', FESB, 2007

    • - I.Pehnec, Materijali za laboratorijske vježbe

    dopunska literatura
    • Željan Lozina, 'Uvod u programiranje', Sveučilište u Splitu, 2005

    • S. C. Chapra, R.P. Canale, "Numerical Methods for Engineers", McGraw-Hill 2006

    • G. Lindfield, J. Penny, "Numerical Methods using MATLAB ", Ellis Horwood 1995

    • W.Cheney, D. Kincaid, ‘Numerical mathematics and computing’, Brooks/Cole 2008

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    - Kroz ustrojeni sustav za osiguranje kvalitete Fakulteta.
    - Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    - Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    - Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    - Samoevaluacija nastavnika
    - Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit: teorijski i praktični.
    Polaganje ispita: pismeno.
    Tijekom semestra bit će jedan međuispit (M1, M2 - kolokviji). Uvjet za pozitivnu ocjenu je minimalno 50% bodova na međuispitu i završnom ispitu.
    Ocjena(%) = 0,5*M1 + 0,5*M2
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Na jesenskim ispitnim rokovima može se djelomično priznati raniji rezultat samo u slučaju cjelovito položene ukupne teorije ili zadataka.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.