FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  280 Brodogradnja
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Napredna plovila

    (FESN21)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Pomorstvenost i upravljivost.
    ciljevi predmeta

    Upoznavanje s problematikom osnivanja naprednih plovila (Advanced Marine Vehicles), uključujući hidrokrilne brodove, SWATH, ACV, SES, WIG i podvodna plovila.

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će biti sposobni:
    – izdvojiti specifične značajke naprednih plovila,
    – procijeniti otpor, potrebnu snagu za pogon, težine i raspored težina u ranoj fazi projekta,
    – integrirati tehničke koncepte i znanstvene metode i pristupe, usvojene tijekom studija, u projektiranju naprednih plovila,
    – kritički prosuđivati ulogu, doseg i ograničenja pravila klasifikacijskih društava i drugih propisa u projektiranju naprednih plovila,
    – argumentirati predloženu procjenu operativnih svojstava i izvedivost novog naprednog plovila.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    Nastava se izvodi po PBL metodi (rad na projektnom zadatku)
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    Nastava se izvodi po PBL metodi
    sadržaj

    Pregled naprednih plovila: dvotrupci, višetrupci, SWATH, SES, WIG, itd. Podvodna plovila: ROV, AUV, itd. Kategorizacija plovila.
    Projektni proces. Projektni prostor. Von Karman Gabrielli dijagram.
    Performanse naprednih plovila. Prednosti i nedostatci.
    Pravila klasifikacijskih društava i drugi propisi i primjena u projektiranju naprednih plovila.
    Opterećenja.
    Strukturne značajke raznih tipova naprednih plovila. Materijali za trup.
    Stabilitet.
    Hidrodinamičke značajke: otpor. Metode procjene otpora.
    Hidrodinamičke značajke: pomorstvenost i upravljivost.
    Tipovi propulzije naprednih plovila. Procjena efikasnosti propulzijskog sustava.
    Posjet projektnom uredu.
    Predavanja stručnjaka iz industrije.

    preporučena literatura
    • Blagojević B. Napredna plovila i brzi brodovi. Predavanja. 2014.

    • McKesson CB. The Practical Design of Advanced Marine Vehicles. College of Engineering, University of New Orleans, 2009.

    dopunska literatura
    • – Dubrovsky V, Matveev K, Sutulo S. Small Waterplane Area Ships. ISBN13: 978‐09742019-3-1.

    • – Dubrovsky V. Ships with Outriggers. isbn 0-9742019-0-1.

    • – Dubrovsky VA, Lyakhovitsky AG. Multi-Hull Ships. isbn 09644311‐2‐2.

    • – Burcher R, Rydill L. Concepts in Submarine Design. Cambridge University Press, Ocean Technology Series 2, 1994. ISBN: 0 521 41681 7.

    • – Literatura ovisno o projektnom zadatku.

    jezik poduke
    Hrvatski (Engleski)
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi. Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita. Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika. Samoevaluacija nastavnika. Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja provodi se tijekom nastave. Svaki student dobija projektni zadatak. Rad na projektu uključuje potrebu timski i samostalni rad te istraživanja kroz proučavanje literature i već napravljenih, sličnih, projekata. Zadatak može biti povezan s temom diplomskog rada. Rezultati projekta se predaju u el.obliku i prezentiraju. Na prezentacijama sudjeluju svi studenti na projektu te se interaktivno provjerava njihovo znanje. Polaganje ispita: prezentacija i usmena obrana projekta (usmeni ispit). Ocjena se formira na temelju kvalitete rješenja konktretnog problema (zadatka) i znanja na prezentacijama i usmenom ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.