FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  280 Brodogradnja
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Konstrukcija kompozitnih brodova

    (FESN16)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Upoznati studente s funkcijom komponenti, sklopova i brodske strukture kompozitnih brodova u cjelini, metodama za njihovo dimenzioniranje, uzimajući u obzir pravila klasifikacijskih društava i međunarodne propise i norme.

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    – komentirati funkciju i interakciju strukturnih komponenti raznih tipova kompozitnih brodova i skicirati njihov raspored,
    – usporediti strukturu brzog broda građenog od različitih kompozitnih materijala i različitim načinima izvedbe (single skin, sandwich) uzimajući u obzir dugoročnu isplativost i utjecaj na okoliš,
    – preporučiti materijal trupa za konkretni brod,
    – dizajnirati strukturu kompozitnog broda određene namjene prema pravilima klasifikacijskih društava i drugim standardima.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    Za manje od 5 studenata nastava se zamjenjuje konzultacijama.
     
    30 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
    Za 5 ili manje studenata nastava se izvodi kroz konzultacije i zadatke samostalni rad.
    sadržaj

    Opća razmatranja o strukturi kompozitnih brodova. Primjeri upotrebe i namjene brodova od kompozitnih materijala. Opis komponenti i raspored strukture kompozitnih brodova – primjeri. Pregled i usporedba pravila klasifikacijskih društava za dimenzioniranje kompozitnih brodskih struktura. ISO norme za kompozitne brodove i drugi propisi i standardi. Opterećenja kompozitnih brodskih struktura. Kompozitni nosači u brodskoj strukturi. Načini oštećenja. Kompozitni single-skin paneli u brodskoj strukturi. Načini oštećenja. Kompozitni sandwich paneli u brodskoj strukturi. Faktori sigurnosti u projektiranju kompozitnih brodova. Usporedba čelične, aluminijske i kompozitne konstrukcije trupa malog broda. Prednosti i nedostatci kompozitnih brodskih konstrukcija.
    Prezentacija projekata. Rasprava i prijedlozi poboljšanja projektnih rješenja. Rad na projektnom zadatku. Istraživanje za potrebe izrade zadatka. Upoznavanje i pregled (izgrađenih) kompozitnih brodova – terenska nastava.

    preporučena literatura
    • Blagojević B. Konstrukcija kompozitnih brodova. Predavanja. FESB, 2012.

    • Pravila klasifikacijskih društava.

    • ISO norme za gradnju malih brodova.

    • Znanstveni i stručni članci.

    • Upute računalnih programa.

    dopunska literatura
    • – Shenoi A. Composite Materials in Maritime Strucutres. Vol.I i Vol.II, Cambridge University Press, 1993.

    • – Zenkert D. An Introduction to Sandwich Structures. Student Edition. KTH Stockholm. 2005.

    • – Gerr D. The Elements of Boat Strength. International Marine, McGraw-Hill 2000, ISBN: 0-07-023159-1.

    jezik poduke
    Hrvatski (Engleski)
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi. Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita. Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika. Samoevaluacija nastavnika. Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja provodi se tijekom nastave na predavanjima i vježbama. Studenti dobivaju projektni zadatak za samostalni rad (PBL nastavna metoda). Izrada zadatka uključuje samostalno proučavanje literature. Projektni zadaci se predaju u el.obliku i prezentiraju uz usmenu provjeru znanja. Ocjena se formira na temelju kvalitete projektnog zadatka i znanja i aktivnosti tijekom nastave, konzultacija i prezentacija.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Opća razmatranja o strukturi kompozitnih brodova. Primjeri upotrebe i namjene brodova od kompozitnih materijala

    2 sata
    2.

    Opis komponenti i raspored strukture kompozitnih brodova – primjeri.

    2 sata
    3.

    Pregled i usporedba pravila klasifikacijskih društava za dimenzioniranje kompozitnih brodskih struktura. ISO norme za kompozitne brodove i drugi propisi i standardi.

    2 sata
    4.

    Opterećenja kompozitnih brodskih struktura.

    2 sata
    5.

    Kompozitni nosači u brodskoj strukturi. Načini oštećenja.

    2 sata
    6.

    Kompozitni single-skin paneli u brodskoj strukturi. Načini oštećenja.

    2 sata
    7.

    Kompozitni sandwich paneli u brodskoj strukturi.

    2 sata
    8.

    Faktori sigurnosti u projektiranju kompozitnih brodova.

    2 sata
    9.

    Usporedba čelične, aluminijske i kompozitne konstrukcije trupa malog broda. Prednosti i nedostatci kompozitnih brodskih konstrukcija.

    2 sata
    10.

    Prezentacija projekata. Rasprava i prijedlozi poboljšanja projektnih rješenja.

    8 sati
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Rad na projektnom zadatku. Istraživanje za potrebe izrade zadatka. Upoznavanje i pregled (izgrađenih) kompozitnih brodova – terenska nastava.

    30 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.