FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  280 Brodogradnja
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Brodski propulzori

    (FESN12)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Upoznati studente s raznim tipovima brodskih propulzora, principima izbora propulzora za određeni brod i metodama proračuna propelera.

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    1. demonstrirati princip rada, prednosti i nedostatke raznih tipova brodskih propulzora,
    2. procijeniti karakteristike propelera raznim metodama,
    3. izraditi nacrt propelera,
    4. argumentirati izbor propelera za konkretan projekt.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    Za 5 ili manje studenata nastava se izvodi kroz konzultacije i zadatke samostalni rad.
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    Nastava se izvodi po PBL metodi (projektni zadatak)
    sadržaj

    Efikasnost propulzije. Vrste propulzora.
    Dizajn propelera. Čvrstoća propelera. Proračun i dimenzioniranje propelera. Nacrt propelera.
    Izbor propulzora za konkretni brod.

    preporučena literatura
    • Molland A. Ship resistance and propulsion.

    • Carlton J. Marine Propellers and Propulsion. Butterworth-Heinemann, 2012. ISBN 9780080971230.

    • ITTC dokumentacija.

    dopunska literatura
    • Znanstveni i stručni članci, propisi i pravila klasifikacijskih društava.

    jezik poduke
    Hrvatski (Engleski)
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi. Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita. Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika. Samoevaluacija nastavnika. Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja provodi se tijekom nastave na predavanjima i vježbama. Svaki student dobija projektni zadatak, koji može biti zasebni projektni zadatak ili dio većeg projekta (rad u grupi). Projektni zadatak može biti povezan i s temom diplomskog rada. Rad na projektu uključuje potrebu samostalnog rada i istraživanja, kroz čitanje literature i primjenu specijaliziranog softvera. Rezultati projekta se predaju u el.obliku i prezentiraju nastavnicima te se interaktivno provjerava njihovo znanje. Polaganje ispita: usmena obrana projekta.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Vrste brodskih propulzora.

    2 sata
    2.

    Propeleri. Hidrodinamička teorija propulzije

    2 sata
    3.

    Strujanje oko krila. Sile i brzine na krilu. Raspodjela tlaka.

    2 sata
    4.

    Ispitivanje propelera. Open water test.

    2 sata
    5.

    Interakcija trupa i propelera. Sustrujanje. Pad poriva. Testovi autopropulzije.

    2 sata
    6.

    Projektiranje propelera. Nacrt propelera.

    2 sata
    7.

    Izbor materijala propelera. Čvrstoća propelera

    2 sata
    8.

    Proračun kormila. Nacrt kormila.

    2 sata
    9.

    Vodomlazni propulzori. Hylife propulzor.

    2 sata
    10.

    Posjet brodogradilištu – terenska nastava

    6 sati
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Projekt propelera za zadani brod.

    30 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.