FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  280 Brodogradnja
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mehanika brodske konstrukcije

    (FESN03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Upoznavanje sa metodama mehaničke analize brodske konstrukcije. Upoznavanje s metodama analize tankostjenih konstrukcija.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    – primijeniti metodu sila i metodu pomaka u analizi okvira kao ravninskih sustava štapova, roštilja kao prostorno ravninskih sustava štapova i dijelova brodske konstrukcije kao prostornih sustava štapova.
    – objasniti utjecaj smicanja na savijanje štapova i primjenu u analizi brodskih nosača, te definiranju efektivne širine lima.
    – primjeniti teoriju savijanja s utjecajem smicanja u analizi brodskih konstrukcija
    – primjeniti metodu početnih parametara u analizi brodskih nosača
    – analizirati raspodjelu naprezanja po konturi otvorenih i zatvorenih tankostjenih presjeka
    – objasniti metode analize savijanja tankih ploča
    – primijeniti rješenja za savijanja tankih ploča u analizi brodskih opločenja
    – objasniti metode provjere stabilnosti dijelova brodske konstrukcije.

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Analiza okvira, roštilja i prostornih sustava štapova brodske konstrukcije.
    Teorija savijanja štapova s utjecajem smicanja.
    Efektivna širina lima.
    Raspodjela naprezanja po konturi otvorenih i zatvorenih tankostjenih presjeka.
    Metoda početnih parametara u analizi brodskih nosača
    Teorija savijanja tankih pravokutnih ploča.
    Metode analize tankih pravokutnih ploča.
    Savijanje tankih pravokutnih ploča, korištenje tabličnih slučajeva.
    Osnove stabilnosti dijelova brodske konstrukcije.

    preporučena literatura
    • Uršić J. Čvrstoća broda I", FSB, Zagreb, 1972.

    • Uršić J. Čvrstoća broda II", FSB, Zagreb,1983.

    • Uršić J. Čvrstoća broda III", FSB, Zagreb,1992.

    • Sorić J. Metoda konačnih elemenata“, Golden Marketing, Zagreb, 2004.

    • Senjanović I. Metoda konačnih elemenata u analizi brodskih konstrukcija. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1998.

    • Pavazza R. Uvod u analizu tankostjenih štapova. Kigen, Zagreb, 2007.

    • Hughes OF. Ship Structural Design. John Whiley & Sons, New York, 1983

    dopunska literatura
    • – Det Norske Veritas. Load & Strength Manual. 1977.

    • – Bai Y. Marine Structural Design. Elsevier, 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi. Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita. Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika. Samoevaluacija nastavnika. Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave.
    Ispit: pojedinačni. Ispit: teorijski i praktični. Polaganje ispita: kombinirano.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.