FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Brodski propulzijski sustavi

    (FESS29)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Mehanika fluida, Termodinamika
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumjeti primjenu i preporučiti brodske pogonske i pomoćne strojeve i uređaje

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Analizirati osnovne principe rada i funkciju osnovnih brodskih strojeva i uređaja,
    2. Preporučiti glavne brodske strojeve i uređaje obzirom na primjenu, energetske potrebe i postavljene zahtjeve i pravila
    3. Izabrati elemente pogonskog sustava i pomoćnih sustava: goriva, ulja, rashladnog medija, ispuha i dovoda zraka

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Razvoj brodskih pogonskih strojeva. Brodski generatori pare: klasifikacija, opis,
    funkcioniranje, automatika generatora pare. Brodske parne turbine: klasifikacija po tipovima
    i namjeni, snaga na spojci, potrošnja pare, zupčasti prijenosnici, turboelektrični pogon.
    Brodske plinske turbine: klasifikacija, konstrukcijske izvedbe, opis rada, primjena. Razvoj
    pogonskog plinsko-turbinskog postrojenja. Brodski pogonski Diesel motori: osnovni
    konstrukcijski dijelovi, opis rada, konstrukcijski i radni parametri. Diesel-električni pogon.
    Kombinirana pogonska postrojenja. Snaga motora i mjerenje snage. Propulzija – osnovni
    pojmovi. Vrste propulzora. Brodski vijak. Posebni propulzijski sustavi. Osovinski vod:
    odrivni ležaj, međuosovine, propelerne osovine, statvena cijev i ležajevi. Brodski
    reduktori/spojke. Ugradnja pogonskog motora u brod. Isprobavanje pogonskog motora na
    probnom stolu i na probnoj vožnji. Goriva i ulja za podmazivanje. Sustav goriva. Sustav
    maziva. Sustav hlađenja. Ispušni sustav. Sustav komprimiranog zraka.

    preporučena literatura
    • - Radica G.: "Predavanja iz predmeta Brodski propulzijski sustavi", ppt prezentacije na

    • web, Sveučilište u Splitu, FESB,2013.

    • - Grljušić, M., "Pogonski pomorski strojevi", FESB Interna skripta Split, 2001.

    • - Šneller, S.; Parat, Ž., "Pogon broda II", Sveučilište u Zagrebu, FSB, 1999.

    dopunska literatura
    • - Harrington, R.L., "Marine Engineering", SNAME, N.J. USA, 1992.

    • - Saarlas, M., "Steam and Gas Turbines for Marine Propulsion", Naval Institute Press,

    • Annapolis, Maryland, 1987.

    • - Parat, Ž., "Brodski motori s unutarnjim izgaranjem", Sveučilište u Zagrebu, FSB,2005.

    • - Ozretić, V., "Brodski pomoćni strojevi i uređaji", Split Ship Management, Split, 2004.

    jezik poduke
    prazno
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula
    prazno
    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ili dijelove gradiva koje nisu položili na
    međuispitima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu i pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Razvoj brodskih propulzijskih sustava.

    2 sata
    2.

    Brodski generatori pare: klasifikacija, opis, funkcioniranje, automatika generatora pare.

    2 sata
    3.

    Brodske parne turbine: klasifikacija po tipovima i namjeni, snaga na spojci, potrošnja pare, zupčasti prijenosnici, turboelektrični pogon.

    2 sata
    4.

    Brodske plinske turbine: klasifikacija, konstrukcijske izvedbe, opis rada, primjena. Razvoj pogonskog plinsko-turbinskog postrojenja.

    2 sata
    5.

    Brodski pogonski Diesel motori: osnovni konstrukcijski dijelovi, opis rada, konstrukcijski i radni parametri. Diesel-električni pogon.

    2 sata
    6.

    Vrste propelera i propelerne propulzije, slobodno rotirajući propeler, kontrarotirajući propeleri, Voith-Scheniderov propeler, vodeno mlazna propulzija, Hovercraft propulzija.

    2 sata
    7.

    Snaga motora i mjerenje snage. Vanjske karakteristike i zakon propelera. O ugovornoj brzini broda, koeficijent goriva, konstanta admiraliteta.

    2 sata
    8.

    Otpor broda i efikasnost propulzije. Veza između broda i propelera. Ograničenje snage motora i karakteristike propelera.

    2 sata
    9.

    Usklađivanje pogonskog stroja i propelera sa zahtjevima broda. Računanje snage i brzine prema Tomalinu. Računanje snage i brzine prema Keizu. Računanje snage i brzine prema formuli Admiraliteta.

    2 sata
    10.

    Stabilnost rada Diesel motora kod pogonjenja propelera. Propeler s prekretnim krilcima. Rad dva motora s jednim propelerom.

    2 sata
    11.

    Diesel motori: sporohodni, srednjehodni, brzohodni.

    2 sata
    12.

    Osovinski vod: odrivni ležaj, međuosovine, propelerne osovine, statvena cijev i ležajevi.

    2 sata
    13.

    Brodski reduktori/spojke.

    2 sata
    14.

    Ugradnja pogonskog motora u brod. Isprobavanje pogonskog motora na probnom stolu i na probnoj vožnji.

    2 sata
    15.

    Goriva i ulja za podmazivanje.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.