FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Brodograđevna grafika

    (FESS15)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Brodske forme, Engleski jezik 1
    ciljevi predmeta

    Cilj je naučiti studente osnovnim znanjima iz područja brodograđevne grafike, kao i primjeni računalskih programskih paketa u modeliranju broda.

    očekivani ishodi učenja

    1. Objasniti prednosti i nedostatke primjene računalnih programa u modeliranju forme broda.
    2. Opisati i hijerarhijski navesti tipove točaka, krivulja i ploha u suvremenim računalnim programima za modeliranje forme broda.
    3. Objasniti različite metode izrade nacrta forme na računalu.
    4. Samostalno izraditi nacrt forme broda na računalu (projektni zadatak).

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    Nastava se izvodi po projektnoj metodi.
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    Nastava se izvodi po projektnoj metodi.
    sadržaj

    Modeliranje forme na računalu pomoću NURBS ploha. Kontrolne točke, mreža kontrolnih točaka.
    Krutost krivulja i ploha. Izbor krivulje, plohe i krutosti za crtanje pojedinih dijelova forme.
    Definiranje prostora glavnih izmjera u računalnom programu – refrerentni okvir.
    Izrada nacrta forme u raznim računalnim programima.
    Markeri. Izrada modela pomoću markera.
    Uglačavanje forme. Metode provjere glatkoće krivulja i ploha.
    Presjeci krivulja i ploha. Modeliranje zgibova.
    Formati zapisa datoteka nacrta i kompatibilnost CAD sustava. Eksportiranje i importiranje nacrta u raznim programima. Priprema modela za 3D print.
    Posjet projektnom uredu.
    Posjet brodogradilištu.

    preporučena literatura
    • Blagojević B. Brodograđevna grafika. Predavanja. 2010.

    dopunska literatura
    • Upute za računalne programe.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja provodi se tijekom nastave. Projektni zadatak za samostalni rad (izrada nacrta forme i drugih brodograđevnih nacrta) se predaju u el. obliku. Polaganje ispita: obrana projektnih zadatka.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Grafičke informacije u brodogradnji. Osnovni pojmovi o CAD sustavima u brodogradnji.

    2 sata
    2.

    Matematičke osnove modeliranje forme trupa.

    2 sata
    3.

    Tipovi krivulja i ploha u programima za modeliranje forme. Granične i tangentne krivulje. Grafovi krivulja.

    2 sata
    4.

    Vrste točaka, tangencijalnost, kontinuitet, glatkoća, zakrivljenost i lom krivulje.

    2 sata
    5.

    Parametarski prikaz i izbor parametara. Afine i neafine transformacije forme. Razmotljivost i razmotljive plohe.

    2 sata
    6.

    Modeliranje forme na računalu pomoću NURBS ploha. Kontrolne točke, mreža kontrolnih točaka.

    2 sata
    7.

    Krutost krivulja i ploha. Izbor krivulje, plohe i krutosti za crtanje pojedinih dijelova forme.

    2 sata
    8.

    Definiranje prostora glavnih izmjera u računalnom programu – refrerentni okvir. Priprema nacrta.

    2 sata
    9.

    Metode izrade nacrta u računalnim programima.

    2 sata
    10.

    Markeri. Izrada modela pomoću markera.

    2 sata
    11.

    Uglačavanje forme. Metode provjere glatkoće krivulja i ploha.

    2 sata
    12.

    Presjeci krivulja i ploha. Modeliranje zgibova.

    2 sata
    13.

    Formati zapisa datoteka nacrta i kompatibilnost CAD sustava.

    2 sata
    14.

    Posjet projektnom uredu.

    15.

    Posjet brodogradilištu.

      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Izrada forme trupa na računalu (dio kroz vježbe, a dio kao samostalni rad).

    30 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.