FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Opremanje plovnih objekata

    (FESS30)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Cilj kolegija je upoznati studente sa standardnom opremom broda u koju spada oprema za sidrenje, vez, spašavanje, kormilarenje, prekrcaj tereta, protupožar, navigaciju i ventilaciju te sa dokumentacijom koja je potrebna za opremanje broda.

    očekivani ishodi učenja

    1. Objasniti funkciju i elemente opreme za kormilarenje, navigaciju i spašavanje.
    2. Objasniti funkciju i elemente opreme za sidrenje i vez.
    3. Objasniti funkciju i elemente opreme za prekrcaj tereta raznih tipova modernih trgovačkih brodova.
    4. Objasniti funkciju i elemente opreme za protupožar i ventilaciju.
    5. Izraditi tehnološku dokumentaciju opremanja sekcija i blokova trupa broda.
    6. Izraditi plan opremanja broda prema zahtjevima klasifikacijskih društava i drugim propisima.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Procesi opremanja broda i opremni radovi u brodogradilištu.Tipovi brodova. Funkcionalna raščlana broda. Oprema za sidrenje i vez, oprema za spašavanje, oprema za kormilarenje, oprema za prekrcaj tereta, protupožarna oprema, rashladni prostori i oprema, brodska ventilacija, grijanje i ventilacija, brodske nastambe i navigacijska oprema.
    Propisi za opremanje brodova. Posjeta i vježbe u brodogradilištu.

    preporučena literatura
    • Bosnić, A; Vukičević, M: «Oprema broda» , FSB, Zagreb, 1983.

    • Ozretić, V.: «Brodski pomoćni strojevi i uređaji», Split Ship Management, Ltd. Split, 1996.

    • Markovina,R.; Čagalj, A.: Opremanje plovnih objekata-izvodi iz predavanja, FESB-Split, 2007.

    • HRB-Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 3.-Oprema trupa, Split, 2004.

    dopunska literatura
    • Zbornici radova sa simpozija Tehnologija i praksa brodogradnje «Sorta»

    • Časopis Brodogradnja

    • Prospekti raznih proizvođača opreme

    jezik poduke
    Hrvatski, Engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će organizirana tri kolokvija koja uključuju teorijski dio te predaja programskog zadatka – seminara, koji s teorijskim dijelom sačinjavaju ukupnu ocjenu. Prvi među-ispit je nakon u 5. tjednu nastave, drugi u 10.tjednu, a treći u 15. tjednu nastave. Predaja programskog zadatka je u posljednjem tjednu.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova iz teorijskog dijela, 70% nazočnosti nastavi te predaja programskog zadatka. Prvi među-ispit obuhvaća pismenu i usmenu provjeru teorijskog dijela do tada prijeđenog gradiva, a drugi dio obuhvaća ostatak teorijskog dijela. Predaja programskog zadatka obuhvaća i usmenu prezentaciju.

    Ocjena teorijskog dijela se utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% dovoljan (2)
    51% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ocjena programskog zadatka se ocjenjuje ocjenama od dovoljan (2) do izvrstan (5).

    Ukupna ocjena računa se kao prosjek ocjene teorijskog dijela i programskog zadatka.

    Uvjet za dobivanje potpisa je prisustvovanje 70% nastave i predaja programskog zadatka.

    Ispitni rokovi prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u opremanje plovnih objekata. Procesi opremanja broda i opremni radovi u brodogradnji. Osnovne značajke tereta. Tipovi brodova i pripadajuća oprema. Opremni broj. Funkcionalna raščlana broda.

    4 sata
    2.

    Oprema za sidrenje i vez.

    1 sat
    3.

    Oprema za spašavanje. Oprema za kormilarenje.

    2 sata
    4.

    Oprema za ukrcaj i iskrcaj tereta.

    2 sata
    5.

    Oprema za ukrcaj i iskrcaj tereta.

    2 sata
    6.

    Protupožarna oprema.

    2 sata
    7.

    Projektni i ekonomski zahtjevi za brodsku opremu.

    2 sata
    8.

    Rashladni prostori i oprema na brodu.

    2 sata
    9.

    Brodska ventilacija.

    1 sat
    10.

    Grijanje i klimatizacija.

    2 sata
    11.

    Brodske nastambe i oprema nastambi.

    2 sata
    12.

    Navigacijska oprema.

    2 sata
    13.

    Oprema za sigurno komuniciranje ljudi.

    2 sata
    14.

    Propisi za opremanje broda.

    2 sata
    15.

    Obrada programskog zadatka-seminar

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.