FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Tehnologija gradnje plovnih objekata

    (FESS24)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Konstrukcija plovnih objekata
    ciljevi predmeta

    Cilj kolegija je upoznati studente sa principima gradnje čeličnog broda. Studenti se upoznaju sa svim značajkama brodograđevnog proizvodnog procesa od ulaznog skladišta materijala do porinuća broda te sa dokumentacijom koja je potrebna za gradnju broda.

    očekivani ishodi učenja

    1. Objasniti tokove materijala u brodograđevnom proizvodnom procesu.
    2. Opisati organizaciju i transport materijala na ulaznom skladištu.
    3. Opisati postupke primarne zaštite i obrade materijala za trup broda.
    4. Opisati rad proizvodnih linija u predmontaži podsklopva i sklopova.
    5. Objasniti radne operacije predmontaže sekcija i blokova trupa broda.
    6. Opisati postupke sekundarne zaštite materijala u brodogradnji.
    7. Opisati postupke montaže trupa na građevnom mjestu.
    8. Opisati postupke uzdužnog porinuća broda.
    9. Razumjeti radionički nacrt strukture trupa te na temelju nacrta izraditi tehnološku uputu za izradu strukture.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Definicije.Proizvodna strategija brodogradilišta- osnovna tehnološka koncepcija, metode gradnje, integralni brodograđevni proces. Organizacija i proces gradnje plovila iz metala. Tehnološka rasčlana broda. Izrada građevnih dijelova trupa. Organizacija, transport i kontrola na skladištu limova i profila. Strojevi za izradu elemenata i postupak rada. Izrada sekcija u predmontaži. Klasičan način izrade sekcija, mala predmontaža, izrada panela, sklopova, plošnih, volumenskih i blok sekcija. Suvremen način izrade sekcija: fleksibilne linije, roboti u brodogradnji. Montaža opreme u sekcije: uranjeno opremanje. Transport. Sastavljanje trupa plovila: diljevi za gradnju i njihova oprema, ugradnja i prilagođavanje sekcija na kosom ležaju. Kontrola i ispitivanje trupa plovila. Sustavi za predaju plovila vodi. Predaja plovila vodi s kosog navoza i u doku. Završno opremanje, zaštita trupa, završni radovi: dokovanje, probna vožnja, primopredaja, garantni radovi. Održavanje i popravak trupa plovila. Izgradnja nemetalnih plovila: ferocement, stakloplastika, drvo.

    preporučena literatura
    • M. Grubišić: Tehnologija gradnje broda, Zagreb, 1986.

    • Grupa autora: Shiffbautechnologie, Berlin, 1989.

    dopunska literatura
    • Zbornici radova sa simpozija Tehnologija i praksa brodogradnje «Sorta»

    • Časopis Brodogradnja

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti
    nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane šefa katedre, itd

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će tri međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 5 tjedana nastave, drugi nakon 10 tjedana nastave i treći nakon 15 tjedana nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom i komisijskom ispitu polaže se cjelokupno gradivo.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i 40% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena(%)=0,25L + 0,25(M1 + M2 + M3)
    L - ocjena iz laboratorijskih vežbi izražena u postocima,
    M1, M2, M3 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži 20 pitanja i zadataka. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja.

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Definicije.Proizvodna strategija brodogradilišta- osnovna tehnološka koncepcija.

    3 sata
    2.

    Metode gradnje, integralni brodograđevni proces

    3 sata
    3.

    Organizacija i proces gradnje metalnih plovila (brodograđevni čelik, Al-slitina).

    3 sata
    4.

    Tehnološka rasčlana broda.

    3 sata
    5.

    Izrada građevnih dijelova trupa. Organizacija, transport i kontrola na skladištu limova i profila

    3 sata
    6.

    Strojevi za obradu elemenata i postupak rada. Izrada sekcija u predmontaži.

    3 sata
    7.

    Klasičan način izrade sekcija, mala predmontaža.

    3 sata
    8.

    Izrada panela, sklopova, plošnih, volumenskih i blok sekcija.

    3 sata
    9.

    Suvremen način izrade sekcija: fleksibilne linije, roboti u brodogradnji.

    3 sata
    10.

    Montaža opreme u sekcije: uranjeno opremanje.Transport.

    3 sata
    11.

    Sastavljanje trupa plovnih objekata: diljevi za gradnju i njihova oprema, ugradnja i prilagođavanje sekcija na kosom ležaju.

    3 sata
    12.

    Kontrola i ispitivanje trupa plovila.

    3 sata
    13.

    Sustavi za predaju plovila vodi. Predaja plovila vodi s kosog navoza i u doku.

    3 sata
    14.

    Završno opremanje, zaštita trupa, završni radovi: dokovanje, pokusna vožnja, primopredaja, garantni radovi.

    3 sata
    15.

    Održavanje i popravak trupa plovila.

    3 sata
    16.

    Tehnologija izgradnje nemetalnih plovila (ferocement, stakloplastika, drvo)

      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Osnovna tehnološka koncepcija. Bazna tehnologija.

    3 sata
    2.

    Tehnološka rasčlana.Dokumentacija. Radionička dokumentacija.

    3 sata
    3.

    Posjet brodogradilištu.(Obrada građevnih dijelova trupa i strojevi za obradu)

    3 sata
    4.

    Klasičan način izrade sekcija trupa: malapredmontaža i predmontaža sekcija trupa.

    3 sata
    5.

    Posjet brodogradilištu (Predmontaža-Izrada panela. Izrada sekcija. Izrada blok sekcija.Uranjeno opremanje).

    3 sata
    6.

    Sastavljanje trupa broda na diljevima i doku. Ugradnja i prilagođavanje različitih sekcija na ležaju.

    3 sata
    7.

    Posjet brodogradilištu ( Priprema dilja. Gradnja broda na dilju. Priprema za porinuće

    3 sata
    8.

    Predaja broda void-porinuće.

    3 sata
    9.

    Završno opremanje broda.Dokovanje. Pokusna plovidba. Garantni radovi.Održavanje i popravak)

    3 sata
    10.

    Posjet brodogradilištu (Završno opremanje. Porinuće)

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.