FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Brodske forme

    (FESS20)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Upoznati studente s osnovnim pojmovima o brodu, njegovoj geometriji vanjskih i unutarnjih prostora, te načinima i metodama crtanja brodske forme broda ručno i na računalu.

    očekivani ishodi učenja

    1. Poznavati osnovne pojmove vezano za brod kao tehnički objekt,
    2. Pravilno upotrijebiti osnovne pojmove u geometriji broda.
    3. Objasniti postupak izrade tehničkog brodograđevnog nacrta linija brodske forme.
    4. Nacrtati 3D prikaz brodske forme korištenjem računalnog programa (projektni zadatak).

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
    sadržaj

    Brodograđevna baština u Hrvatskoj. Što je brod? Osnovna svojstva broda. Klasifikacija brodova prema namjeni, režimima plovidbe i pogonu. Brodovi nove generacije. Osnovno brodograđevno nazivlje. Karakteristični brodski prostori i njihov razmještaj. Geometrija brodskog trupa. Glavne izmjere trgovačkih brodova, jahti i čamaca. Koeficijenti brodske forme i parametri forme. Osnovne brodske forme i njihovo grafičko prikazivanje. Poludeplasmanske i gliserske forme. Nacrt brodskih linija: linije, rebra, uzdužnice, širnice. Oblici rebara. Oblici pramca i krme. Krivulje skoka palube i preluka. Smještaj brodskog vijka. Kormila. Zagaznice. Nadvođe. Osnove matematskog opisivanja brodske forme. CAD sustavi u brodogradnji. Programski zadatak: klasični postupci crtanja forme broda.

    preporučena literatura
    • Ban D. Geometrija broda. Interna skripta-neobjavljeno.

    • I.Grubišić: Geometrija broda, digitalni internet udžbenik

    • Blagojević B. Modeliranje forme broda pomoću računala. Radni materijali za vježbe, 2011.

    dopunska literatura
    • 1. Markovina R. Geometrija broda. Interna skripta-neobjavljeno.

    • 2. Maxsurf User Manual. Formsys Systems, 2011.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti
    nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Na kraju semestra bit će 1 kolokvij, a zatim završni ispit.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom ispitu i pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi.
    Ocjena(%)= 0,4L+ 0,5*I+0,1*P
    L - laboratorijske vježbe,
    I - bodovi na ispitima izraženi u postocima,
    P - prisustvo nastavi.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Svaki ispit se sastoji od 25 pitanja. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja pitanja iz svake skupine zadataka.

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    O geometriji broda.

    2 sata
    2.

    Osnovni pojmovi o brodskim formama.

    2 sata
    3.

    Predočavanje brodskih formi.

    2 sata
    4.

    Nacrt brodskih linija

    2 sata
    5.

    Koeficijenti brodskih formi.

    2 sata
    6.

    Svojstva brodskih formi.

    2 sata
    7.

    Modificiranje brodskih formi. Afine i neafine transformacije.

    2 sata
    8.

    3D prikazivanje brodskih formi.

    2 sata
    9.

    Geometrije brodskih trupova.

    2 sata
    10.

    Općenito o matematskom opisivanju brodskih formi.

    2 sata
    11.

    Polinomsko opisivanje brodskih formi.

    2 sata
    12.

    Geometrijska svojstva krivulja i ploha.

    2 sata
    13.

    Osnove CAD sustava u brodogradnji.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Izrada projektnog zadatka i zadaci za samostalni rad.

    30 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.