FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Zaštita od buke i vibracija

    (FESR16)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Upoznati studente s osnovnim principima zaštite od buke i vibracija i osposobiti ih da ih primjene u jednostavnim slučajevima.

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    1. Objasniti slobodne i prisilne vibracije.
    2. Odrediti vlastitu frekvenciju modela mehaničkog sustava s jednim stupnjem slobode.
    3. Objasniti pojmove i pojave: prenosivost, pobudu debalansom, izolacija vibracija.
    4. Objasniti principe izolacije buke
    5. Primijeniti osnovne tehnike zaštite od vibracija.
    6. Rukovati s ručnim mjernim instrumentima te rukovati s osjetnicima za mjerenje ubrzanja (akcelerometar).

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnove vibracija sustava s jednim i dva stupnja slobode. Osnove akustike. Propisi iz zaštite
    od buke i vibracija. Oprema i postupci mjerenja buke i vibracija. Postupci za izolaciju
    buke i vibracija.

    preporučena literatura
    • Materijal na e-leraning portalu.

    • Tehnička dokumentacija mjernih osjetnika i instrumenata.

    • Propisi iz zaštite od buke i vibracija.

    dopunska literatura
    • 1. Priručnici iz buke i vibracija, primjerice: Bruel and Kjaer.

    • 2. M. Norton, D. Karczub: Fundamentals of Noise and Vibration Analysis for Engineers, Cambridge, 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski jezik
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o
    kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji od dva kolokvija M1 i M2 te seminarskog rada S. Ukupni bodovi: (M1+M2+S)/3. Ocjena: Svaki dio ispita je pozitivan s 50% bodova.

    Popravni ispit: Student koji ne položi ispit u vrijeme nastave i pripadnih ispitnih rokova, polaže pismeni ispit. Na popravnom ispitu najviša ocjena je dovoljan (2).

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Slobodne neprigušene vibracije SDOF.

    2 sata
    2.

    Prisilne neprigušene vibracije SODF.

    2 sata
    3.

    Slobodne prigušene vibracije SDOF.

    2 sata
    4.

    Prisilne prigušene vibracije SDOF.

    2 sata
    5.

    Prenosivost vibracija.

    2 sata
    6.

    Pobuda debalansom i izolacija vibracija.

    2 sata
    7.

    Vibracije sustava s dva stupnja slobode, neprigušeno slobodno i prisilne.

    2 sata
    8.

    Valna jednadžba, stojni val.

    2 sata
    9.

    Osnove akustike. Čovjek i zvuk.

    2 sata
    10.

    Izvor zvuka. Zvuk u okolini.

    2 sata
    11.

    Zvuk u zatvorenim prostorijama. Apsorpcija zvuka.

    2 sata
    12.

    Zvučna izolacija.

    2 sata
    13.

    Pasivni prigušivači, utjecaj buke na čovjeka, propisi.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Sustavi s jednim stupnjem slobode.

    3 sata
    2.

    Sustavi s dva stupnja slobode.

    3 sata
    3.

    Sustavi s više stupnjeva slobode, kontinuirani sustavi.

    2 sata
    4.

    Mjerna oprema i mjerenje vibracija i buke.

    1 sat
    5.

    Principi zaštite od vibracija.

    2 sata
    6.

    Principi zaštite od buke.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje s mjernom opremom i mjernim lancem. Labview.

    1 sat
    2.

    Mjerenje odziva na 1DOF sustavu uz upotrebu Labview-a.

    1 sat
    3.

    Mjerenje prijenosne funkcije (pobuda shaker) na 1DOF sustavu uz upotrebu Labview-a.

    1 sat
    4.

    Mjerenje prijenosne funkcije (centrifugalna pobuda) na 1DOF sustavu uz upotrebu Labview-a.

    1 sat
    5.

    Balansiranje u jednoj ravnini.

    1 sat
    6.

    Mjerenje prijenosne funkcije na 2DOF sustavu uz upotrebu Labview-a.

    1 sat
    7.

    Mjerenje razine zvucnog tlaka upotrebom Labview-a.

    1 sat
    8.

    Mjerenje zvučne izolacije vrata.

    1 sat
    9.

    Mjerenje vremena odjeka.

    1 sat
    10.

    Kundtova cijev.

    1 sat
    11.

    Mjerenje vlastite frekvencije i koeficijenta relativnog prigušenja.

    1 sat
    12.

    Mjerenjem razine zvučnog tlaka upotrebom ručnog uređaja.

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.