FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 2

    (FESR18)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Razviti sposobnost samostalne izrade dvodimenzionalnih tehničkih crteža iz područja strojarstva, klasičnim postupkom i korištenjem računala.

    očekivani ishodi učenja

    1. Izraditi ortogonalne projekcije na temelju izometrijskih predložaka.
    2. Izraditi izometrijske projekcije na temelju predložaka
    3. Izraditi ortogonalne projekcije na temelju modela.
    4. Označiti simbolima zavare i hrapavost površine.
    5. Označiti simbolima geometrijske tolerancije.
    6. Razviti sposobnost vizualizacije 3D prostornih elemenata na temelju 2D projekcija

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Vrste i formati crteža. Zaglavlje, sastavnica, mjerila. Vrste i namjena crta. Ortogonalno projiciranje na dvije i više ravnina. Projekcije točke, pravca, ravnih likova, ravnine i geometrijskih tijela. Kosa aksonometrija i kosa projekcija. Presjeci rotacijskih ploha. Prodori rotacijskih tijela. Presjeci i šrafiranje. Pojednostavljenja, smanjenje broja potrebnih projekcija. Crtanje i označavanje navoja i zavara. Kotiranje. Površinska hrapavost. Tolerancije dužinskih mjera i dosjedi. ISO - sustav tolerancija. Utjecaj temperature na dosjede. Tolerancije oblika i položaja. Osnove AutoCAD - a.

    preporučena literatura
    • M. Opalić, M. Kljajin, S. Sebastijanović: “Tehničko crtanje”, Zrinski d. d. Čakovec, 2003.

    • Grupa autora: Inženjerski Priručnik, IP1 – Temelji inženjerskih znanja (Poglavlje “Inženjerska grafika”), Školska knjiga, Zagreb, 1999.

    dopunska literatura
    • R. Jakšić: “Tehničko crtanje”, Sveučilična naklada Liber, Zagreb, 1985.

    • E. Finkelstein: AutoCAD 2002 Biblija, MIŠ, Zagreb, 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 15 tjedana nastave. Uvjeti za pozitivnu ocjenu su pozitivne ocjene programa i 50% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena (%) = 0.6 (K1+K2)/2 + 0.4 (P1+P2+P3)/3

    K1, K2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima
    P1, P2, P3 - ocjene pojedinih programa izaražene u postotcima

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti na ispitima polažu onaj dio gradiva koji nisu položili preko kolokvija.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Pojam i podjela elemenata strojeva. Opterećenja i naprezanja. Čvrstoća, stupanj sigurnosti i dopuštena naprezanja.

    2 sata
    2.

    Statička čvrstoća – dijagram rastezanja. Dinamička čvrstoća, Woehlerova krivulja i Smithov dijagram.

    2 sata
    3.

    Uticaji na dinamičku čvrstoću. Koncentracija naprezanja. Dinamička čvrstoća strojnog dijela. . Dinamička čvrstoća pri naprezanjima promjenjive amplitude. Pouzdanost elemenata strojeva. Indeks pouzdanosti.

    2 sata
    4.

    Zavareni spojevi. Pojam i vrste zavarivanja, zavarivi materijali. Vrste zavarenih spojeva i zavara, označavanje. Kvaliteta zavarenih spojeva, oblikovanje. Osnove proračuna.

    2 sata
    5.

    Čvrstoća zavarenih spojeva pri složenom opterećenju.

    1 sat
    6.

    Vijčani spojevi. Vrste vijaka i navoja i podjela.

    1 sat
    7.

    Oblikovanje vijčanog spoja. Materijali i izrada vijaka i matica. Moment ključa, moment vijka, moment podloge.

    2 sata
    8.

    Proračun vijčanih spojeva. Prednapregnuti vijčani spojevi. Poprečno opterećeni vijci. Vretena za prijenos i pretvorbu gibanja.

    2 sata
    9.

    Svornjaci i zatici. Klinovi i pera, žlijebljeni spojevi. Konstrukcija i proračun.

    2 sata
    10.

    Stezni spojevi: oblikovanje i proračun. Rastavljivi i nerastavljivi stezni spojevi.

    2 sata
    11.

    Opruge. Podjela opruga, vrste, karakteristika opruge. Oblikovanje i proračun opruga. Lisnate opruge. Fleksijske opruge. Zavojne torzijska opruga.

    2 sata
    12.

    Osovine i vratila. Pojam, materijali, izrada i oblikovanje. Proračun čvrstoće i krutosti.

    2 sata
    13.

    Vibracije osovina i vratila.

    1 sat
    14.

    Ležajevi.Podjela. Trenje i podmazivanje.

    1 sat
    15.

    Osnovi hidrodinamičke teorije podmazivanja.Radijalni klizni ležaj. Sommerfeldov broj. Proračun i konstrukcija radijalnog kliznog ležaja.

    2 sata
    16.

    Osnove konstruiranja radijalnih kliznih ležajeva. Ležajni materijali.

    1 sat
    17.

    Aksijalni klizni ležajevi (Michellov ležaj). Proračun i konstrukcija.

    1 sat
    18.

    Valjni ležajevi: vrste; dinamička i statička nosivost. Izbor ležaja.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Proračun i konstrukcija ručne dizalice

    16 sati
    2.

    Proračun i konstrukcija zavarenog i steznog spoja

    14 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.