FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Grijanje i klimatizacija

    (FESR10)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Termodinamika, Matematika, Primjenjena matematika
    ciljevi predmeta

    - Kategorizacija te opis sustava grijanja i klimatizacije,
    - Proračun i dimenzioniranje elemenata sustava grijanja i klimatizacije sukladno normama.

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    - Nabrojati te razmotriti uvjete toplinske ugodnosti,
    - Analizirati te proračunati gubitke i dobitke topline,
    - Usporediti energente u sustavima grijanja i hlađenja te objasniti njihov utjecaj na okoliš,
    - Razmotriti te proračunati osnovne komponente (opremu) sustava grijanja i hlađenja,
    Razmotriti te proračunati sustav ventilacije.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Fiziološko-higijenski uvjeti u prostoru i unutarnje projektne temperature. Klimatsko-meteorološki uvjeti okoline i vanjske projektne temperature. Proračun gubitaka topline kod grijanja. Ogrijevna tijela. Sustavi centralnog grijanja, sustavi grijanja. Energenti u sustavima grijanja. Proračun emisija ugljičnog dioksida. Cijevne mreže. Kotlovi i kotlovnice, generator topline. Ostala oprema sustava grijanja Priprema potrošne topple vode i potrebna toplina. Osnove regulacije sustava grijanja Proračun dobitaka topline kod hlađenja (klimatizacije). «Fan-coil» aparati. Centralni (vodeni) sustavi klimatizacije. Količine zraka za klimatizaciju. Kanali i distributori zraka. Rashladni fluidi. Klima komore. Toplinske pumpe. Apsorpcijski rashladni uređaji.

    preporučena literatura
    • S. Nižetić: ‘’Grijanje i klimatizacija: dio I grijanje’’, FESB, Interna skripta, Split, 2010,

    • S. Nižetić: ‘’Grijanje i klimatizacija: dio II klimatizacija i ventilacija’’, FESB, Interna skripta, Split, 2010,

    • O. Fabris: ‘’ ‘’Grijanje i klimatizacija’’, FESB, Interna skripta, Split, 2000,

    • Recknagel, Sprenger, Schramek, Čeperković: Grijanje i klimatizacija 2005, Energetika marketing, Zagreb, 2005 (Prijevod sa njemačkog)

    • ASHRAE Handbooks: Fundamentals, Applications, Systems and Equipment, Refrigeration, ASHRAE, Atlanta, USA, 2001, 2002, 2003, 2004

    • Priručnik za grijanje, EGE, 2005,

    • Priručnik za Ventilaciju I klimatizaciju, EGE, 2003.

    dopunska literatura
    • Časopis: EGE, Energetika marketing, Zagreb

    • Časopis: ASHRAE Journal, ASHRAE, Atlanta, USA

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Interna evaluacija i ankete studenata.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)
    prazno
      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvodni pojmovi. Uvjeti komfora i toplinske ugodnosti, unutarnje projektne temperature. Klimatsko-meteorološki uvjeti, vanjske projektne temperature.

    2 sata
    2.

    Proračun gubitaka topline.

    2 sata
    3.

    Izvedbe ogrjevnih tijela, odabir, karakteristike, korekcija ogrjevnog učina.

    2 sata
    4.

    Sustavi centralnog grijanja, energenti u sustavima grijanja, proračun emisija ugljičnog dioksida.

    2 sata
    5.

    Proračun cijevne mreže. Kotlovi, izvedbe, vrste podjela, kotlovnice.

    2 sata
    6.

    Ostala oprema sustava grijanja.

    2 sata
    7.

    Priprema potrošne tople vode te proračun potrebne topline.

    2 sata
    8.

    Osnove regulacije u sustavima grijanja.

    1 sat
    9.

    Proračun dobitaka topline.

    2 sata
    10.

    Fan coil uređaji, ostala rashladna tijela.

    2 sata
    11.

    Centralni (vodeni) sustavi klimatizacije, klima komore, rashladni fluidi.

    2 sata
    12.

    Ventilacijski sustavi, komponente, proračun potrebne količine zraka.

    2 sata
    13.

    Dizalice topline, apsorpcijski rashladni uređaji.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Auditorne vježbe se sastoji iz izrade projekta termoenergetskog sustava grijanja/hlađenja za obiteljsku kuću pri čemu se projekat izrađuje uz asistenciju predmetnog nastavnika.

    26 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.