FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elementi strojeva 2

    (FESR15)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1, Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 2
    ciljevi predmeta

    Poznavanje osnova prijenosa snage pomoću zupčaničkih prijenosnika kao i njihove konstrukcije i proračuna. Poznavanja problematike prijenosa snage remenskim i lančanim prijenosnicima te ovladavanje problematikom konstruiranja i proračuna spojki.

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    1. Usporediti zupčaničke prijenosnike snage.
    2. Objasniti geometriju ozubljenja cilindričnih zupčanika.
    3. Oblikovati i proračunati prijenosnike snage s cilindričnim zupčanicima.
    4. Poznavanje osnova prijenosa snage koničnim, pužnim, planetnim, remenskim i
    lančanim prijenosnicima
    5. Usporediti neelastične, elastične, tarne, hidrodinamičke i spojke za upuštanje u rad.
    6. Proračunati tarne spojke

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Zupčani prijenosi. Geometrija ozubljenja. Osnovni zakon zupčanja. Evolventno ozubljenje. Izrada zupčanika. Pomak profila. Podrezivanje korijena zuba. Dimenzije zupčanika. Kontrolne mjere. Sparivanje zupčanika. Stupanj prekrivanja. Helikoidni zupčanici. Ekvivalentni broj zubi. Prekrivanje koraka. Opterećenja zupčanika. Nosivost korijena zuba. Kontaktna naprezanja na boku zuba. Dimenzioniranje i kontrola čvrstoće zupčanika. Podmazivanje i temperatura ulja. Materijali zupčanika. Konstrukcija reduktora. Konični zupčanici. Planetni prijenosi. Pužni prijenosi. Remenski i lančani prijenosi. Spojke. Vrste i podjela. Krute spojke. Elastične spojke. Kompenzacijske spojke. Tarne spojke. Spojke za puštanje u rad. Hidrodinamičke spojke.

    Na konstrukcijskim vježbama studenti samostalno izrađuju programski zadatak: Proračun i konstrukcija jednostupanjskog zupčanog reduktora.

    preporučena literatura
    • Jelaska, D.: Elementi strojeva, I dio, Sveučilište u Splitu, 2007.

    • Jelaska, D.: Elementi strojeva, II dio, Sveučilište u Splitu, 2011. godina

    • Jelaska, D., Podrug, S., Radica,D.: Cilindrični zupčanici (uputstvo za proračun), FESB - Split, 2010.

    • Jelaska, D., Podrug, S.: Uputstvo za proračun lamelne spojke, FESB 2001.

    • Jelaska, D.: Upustvo za proračun pužnih prijenosa, FESB 2001.

    • Jelaska, D.: Upustvo za proračun remenskih prijenosa, FESB 2001.

    dopunska literatura
    • K. H. Decker: Elementi strojeva, Golden markting - Tehnička knjiga, Zagreb, 2006 godina

    • E. Oberšmit: Ozubljenja i zupčanici, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1982. godina

    • Niemann, G.: Maschinenelemente II, Springer Verlag, 1990.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    1. Jedan međuispit - uključuje teorijski dio gradiva nakon 7 tjedana nastave

    2. Dva završna ispita na kojima se polaže teorijski dio gradiva podijeljen na dva dijela. Studenti polažu dio gradiva koje nisu položili na međuispitu ili cijelo gradivo.

    3. Dva popravna ispita - sastoje se o teorijskog dijela gradiva, gdje se priznaju položeni dijelovi na završnim ispitima.

    Ocjena se formira na način da:
    Bodovi iz teorijskog dijela ispita doprinose s težinskim faktorom 0,6;
    Bodovi stečeni na konstrukcijskom vježbama doprinose s težinskim faktorom 0,4.

    Ocjena(%) = 0,4KV + 0,3(T1 + T2)

    KV - postotna ocjena iz konstrukcijskih vježbi,
    T1- postotna ocjena prvog dijela teorijskog ispita,
    T2 - postotna ocjena drugog dijela teorijskog ispita,

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz konstrukcijskih vježbi (KV >= 50%), T1 >= 50%, i T2 >= 50%

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak - Ocjena
    50% do 61% - dovoljan (2)
    62% do 74% - dobar (3)
    75% do 87% - vrlo dobar (4)
    88% do 100% - izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Mehanički prijenosi snage. Vrste i podjela. Prijenosni omjer. Stupanj djelovanja. Višestupanjski prenosnici snage.

    2 sata
    2.

    Zupčani prijenosi, karakteristike i podjela. Geometrija cilindričnih zupčanika. Glavno pravilo zupčanja. Evolventa i evolventna funkcija.

    2 sata
    3.

    Evolventno ozubljenje. Izrada zupčanika. Pomak profila. Podrezivanje korijena zuba.

    2 sata
    4.

    Dimenzije zupčanika. Kontrolne mjere. Sparivanje zupčanika.Stupanj prekrivanja.

    2 sata
    5.

    Helikoidni zupčanici: nastanak, izrada, profil. Ekvivalentni broj zubi. Dimenzije.

    2 sata
    6.

    Prekrivanja para helikoidnih zupčanika. Podmazivanje zupčanika. Konstrukcija i materijali zupčanika

    2 sata
    7.

    Sile u ozubljenju. Dodatna dinamička opterećenja. Čvrstoća u korijenu zuba. Čvrstoća bokova

    2 sata
    8.

    1. međuispit

    2 sata
    9.

    Konični zupčanici. Primjena. Osnove geometrije. Izrada koničnih zupčanika s ravnim zubima. Prijenosni omjer.

    2 sata
    10.

    Planetni prijenosi. Pojam i podjela. Kinematika planetnih prijenosa. Prijenosni omjer. Uvjeti sprezanja. Sile, momenti i snaga. Stupanj iskoristivosti.

    2 sata
    11.

    Pužni prijenos, osobine, podjela. Geometrija izrade pužnog para. Sile, gubici i stupanj iskoristivosti pužnog para. Osnovni elementi konstrukcije pužnog para.

    2 sata
    12.

    Remenski prijenos s plosnatim, klinastim i zupčastim remenom, način djelovanja i vrste. Naprezanja u remenu i proračun. Lančani prijenos. Geometrija prijenosa. Izbor i proračun lanaca.

    2 sata
    13.

    Spojke. Podjela spojki. Čvrste spojke. Kompenzacijske spojke. Kardanske spojke. Elastične spojke.

    2 sata
    14.

    Tarne spojke. Dinamika uključivanja. Moment trenja. Dimenzioniranje tarnih spojki. Temperatura tarne površine. Hidrodinamičke spojke. Spojke za upuštanje u rad. Centrifugalna spojka.

    2 sata
    15.

    2. međuispit

    1 sat
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Proračun i konstrukcija zupčanog reduktora

    39 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.