FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  550 Računarstvo
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mikrokontrolerom upravljani mobilni roboti

    (FELP20)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za razumijevanje i primjenu temeljnih znanja o:
    • postupcima iz područja elektronike, strojarstva i računarstva usmjerenima na izradu inteligentnih sustava.
    • načinu analize mehatroničkih sustava i njihovih elemenata.
    • postupcima upravljanja mehatroničkim sustavima
    • načinima programiranja mikrokontrolera
    • načinu realizacije inteligentnih sustava

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će biti sposobni:
    1. opisati osnovne dijelove ugradbenih/mehatroničkih sustava
    2. opisati karakteristike najčešće korištenih senzora u mobilnoj robotici
    3. objasniti načine upravljanja mobilnim robotom
    4. kreirati algoritam za planiranje puta, izbjegavanje prepreka i jednostavnu navigaciju
    5. demonstrirati primjenu stečenih znanja programiranjem ponašanja robota

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u mehatroniku. Upravljanje zatvorenom petljom. Mehanizmi za prijenos gibanja. Mikrokontroleri i programiranje mikrokontrolera. Uzorkovanje i pretvorba signala. Senzori. Električni izvršni uređaji. AC i DC motori. Solenoidi. Mobilni robot kao tipičan mehatronički sustav. Načini povezivanja temeljnih komponenti mobilnog robota (senzori-mikrokontroler-izvršni uređaji) - paradigme robotike. Programiranje jednostavnih ponašanja mobilnog robota: gibanje po zadanoj metričkoj stazi, praćenje označene linije, izbjegavanje prepreka, izlazak iz labirinta, pčelin let.

    preporučena literatura
    • 1. Sabri Cetinkunt: Mechatronics, John Wiley & Sons, 2007.

    • 2. Papić, Mehatronika, interna skripta.

    • 3. Robin R. Murphy: Introduction to AI robotics, MIT Press, 2000.

    • 4. Siegwart, R., Nourbakhsh, I. R., Scaramuzza D., Autonomous Mobile Robots, MIT Press, 2011.

    • 5. Thomas Braunl, Embedded Robotics: mobile robot design and applications with embedded systems, Springer, 2006.

    • 6. S. Thrun, W. Burgard, D. Fox, Probabilistic Robotics, MIT Press, 2006.

    dopunska literatura
    • 1. David G. Alciatore, Michael B. Histand: Introduction to Mechatronics and Measurement Systems, Third Edition, McGraw-Hill International Edition, 2007.

    • 2. Dean C. Karnopp, Donald L. Margolis, Ronald C. Rosenberg, System Dynamics: Modeling and Simulation of Mechatronic Systems, Wiley, 2005.

    • 3. Bateson, Introduction to Control System Technology, Prentice-Hall, 2002.

    jezik poduke
    Hrvatski jezik
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Studentska evaluacija, evaluacija od strane nastavnika

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)
    prazno
      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Mikroregulatori i ugradbeni sustavi

    2 sata
    2.

    Mehatronika

    2 sata
    3.

    Mobilni roboti

    2 sata
    4.

    Kinematički model mobilnog robota

    2 sata
    5.

    Manevriranje (upravljanje)

    2 sata
    6.

    Robotski nogomet

    4 sata
    7.

    Arduino robot - uvod

    2 sata
    8.

    Arduino robot - upravljanje

    2 sata
    9.

    Ardukopter - sustavi i upravljanje

    4 sata
    10.

    Primjeri.

    4 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Arduino razvojno okruženje

    2 sata
    2.

    Digitalni ulaz/izlaz - ultrazvučni senzori

    2 sata
    3.

    Analogni ulaz/izlaz - ID senzori udaljenosti i praćenja linije

    2 sata
    4.

    Upravljanje motorima. Manevriranje

    2 sata
    5.

    Praćenje linije

    2 sata
    6.

    Izbjegavanje prepreka

    2 sata
    7.

    Realizacija projektnih zadataka

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.