FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  550 Računarstvo
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Objektno orijentirano programiranje

    (FELP10)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Programiranje 1, Programiranje 2
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela objektno orijentiranog programiranja,
    • programiranje aplikacija temeljeno na objektno orijentiranoj paradigmi,
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja objektno orijentiranih tehnologija

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    • predstaviti temeljne pojmove objektno orijentiranog programiranja
    • razumjeti osnovne koncepte objektno orijentirane paradigme
    • programski definirati klase potrebne za izradu jednostavnijih aplikacija
    • demonstrirati upotrebu nasljeđivanja i polimorfizma u programiranju
    • rukovati standardnim objektno orijentiranim bibliotekama

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnovni pojmovi i koncepti objektnog orijentiranog programiranja: modeli, objekti, klase, enkapsulacija, apstrakcija, nasljeđivanje, polimorfizam, sučelja, apstraktne klase. Dizajniranje i modelirenje (UML) OO aplikacija. Upravljanje pogreškama. Dizajniranje klasa. Postojanost OO sustava. Testiranje. Pregled raspoložive objektne tehnologije i arhitekture. Praktična implementacija objektno orijentiranog sustava u C++ programskom jeziku. Na predavanjima će se prikazivati konkretni primjeri iz C++, Jave, Objective-C, PHP, Javascript, Python i C# jezika.

    preporučena literatura
    • The Object-Oriented Thought Process (4th Edition) (Developer's Library) by Matt Weisfeld (Author) Addison-Wesley Professional; 4 edition (March 23, 2013)

    • Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Second Edition, by Steve McConnell (Author) Microsoft Press; 2nd edition

    • Object-Oriented Analysis and Design with Applications (3rd Edition), by Grady Booch, Robert A. Maksimchuk, Michael W. Engle, Bobbi J. Young, Jim Conallen, Kelli A. Houston (Authors) Addison-Wesley Professional

    • I.Mateljan: OOP, skripta, FESB 2003

    • Peter Muller, Introduction to Object Oriented Programming using c++, GNA,1996

    dopunska literatura
    • LeMaster, R., Leberknight, D: Object-Oriented Programming and Design, University of Colorado, 2001.

    • Stroustrup, B: The C++ Programming Language, Adison Wesley, 1996.

    • Šribar, J.,Motik, B.:Demistificirani C++, Element, 2010.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Tijekom laoratorijskih vježbi moguće je ostvariti dodatne bodove.
    Prvi međuispit održati će se nakon 7 tjedana nastave, a drugi po završetku nastave. Na popravnom i komisijskom ispitu polaže se cjelokupno gradivo.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod

    2 sata
    2.

    Osnove programiranja (ponavljanje)

    4 sata
    3.

    Uvod u objektno orijentirani koncept

    2 sata
    4.

    Osnovni principi OOP

    2 sata
    5.

    UML

    2 sata
    6.

    Razmišljanje u okvirima objekata

    2 sata
    7.

    Objektno orijentirani koncepti

    2 sata
    8.

    Frameworks, kontrola pristupa, postojani objekti, kompleksnost sustava

    2 sata
    9.

    OOP in Web development

    2 sata
    10.

    OOP design patterns

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.