FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  512 Elektronika
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Radiokomunikacije

    (FELO30)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje temeljnih mehanizama radio-propagacije na Zemlji,
    • bazično modeliranje fizikalnih fenomena u radio-kanalima,
    • usvajanje novih znanja te primjenu istih u radio tehnici

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će, nakon uspješno savladanog gradiva moći:
    1. razlučiti osnovne fenomene propagacije radio valova,
    2. objasniti i modelirati temeljne mehanizme propagacije radio signala,
    3. izvršiti osnovne proračune i radio-kanala u zadanoj sredini,
    4. primijeniti modele kanala za predviđanje kvalitete radijske komunikacije,
    5. samostalno izraditi i testirati usmjerenu antenu,
    6. primijeniti osnovne metode mjerenja radijskih kanala.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u radiokomunikacije. Povijest radija.
    Antene. Propagacija radio-valova.
    Utjecaj troposfere na propagaciju radio-valova.
    Utjecaj ionosfere na propagaciju radio-valova.
    Propagacija difrakcijom.
    Propagacija refleksijom.
    Digitalni radiokomunikacijski kanal.
    Ćelijski sustavi.
    Moderni radio sustavi.

    preporučena literatura
    • 1. Boithias, L.: Radio Wave Propagation, North Oxford Academic 1987.

    • 2. Zentner, E.: Radiokomunikacije, Školska knjiga - Zagreb, 1980.

    dopunska literatura
    • 1. Zentner, E.: Antene i radiosustavi, Graphis Zagreb, 2001.

    • 2. Doble, J.: "Introduction to Radio Propagation for Fixed and Mobile Communications", Artech House Boston - London, GB, 1996.

    jezik poduke
    Nastava se provodi na hrvatskom jeziku. Mogućnost izvođenja nastave i na engleskom jeziku.
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putom anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će jedan kolokvij prema kalendaru nastave, dok će se ostatak gradiva položiti putom seminarskog rada. Student može putem kolokvija i seminarskog rada položiti cjelokupni ispit ukoliko postigne pozitivnu ocjenu iz kolokvija.
    Na dva završna ispita u veljači tekuće godine studenti polaže dio gradiva kojeg nisu položili na kolokviju. Ako na prvom završnom ispitu student položi neki od dijelova gradiva, taj dio gradiva ne mora polagati na drugom završnom ispitu.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima najmanje 50 % bodova iz kolokvija ili na završnom ispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli:

    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • NPV - nazočnost na predavanjima i auditornim vježbama (%),
    • K - bodovi iz pojedinog kolokvija (%),
    • S – ocjena seminarskog rada

    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti početkom rujna na tzv. popravnom ispitu koji će se održati prema kalendaru nastave. Studentima koji su prethodno položili kolokvij iz općeg dijela gradiva trebaju samo obraniti seminarsku radnju iz zadanog dijela gradiva. Na popravnom ispitu studenti mogu položiti cjelokupni ispit ili pak dio gradiva. Zadnja prilika za polaganje ispita u ovoj školskoj godini je tzv. komisijski ispit koji će biti održan u drugom dijelu rujna tekuće godine prema kalendaru nastave.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu na popravnom i komisijskom ispitu je da student ima najmanje 50 % bodova iz pojedinog dijela gradiva. Ocjena se računa prema prethodno navedenoj formuli.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 54% dovoljan (2)
    55% do 69% dobar (3)
    70% do 84% vrlo dobar (4)
    85% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave

    Radi praćenja aktivnosti studenta, dužan je sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70% nastavnih sati i laboratorijskim vježbama najmanje 90% nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u radio-propagaciju. Povijest radija.

    2 sata
    2.

    Antene. Propagacija radio-valova.

    6 sati
    3.

    Utjecaj troposfere na propagaciju radio-valova.

    6 sati
    4.

    Utjecaj ionosfere na propagaciju radio-valova.

    2 sata
    5.

    Propagacija difrakcijom.

    4 sata
    6.

    Propagacija refleksijom.

    4 sata
    7.

    Digitalni radijski komunikacijski kanal.

    2 sata
    8.

    Ćelijski radijski sustavi.

    2 sata
    9.

    Moderni radio sustavi.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje s uređajima, antenama i ostalom opremom u laboratoriju.

    2 sata
    2.

    Modeliranje antena i proračun radio-pokrivenosti raspoloživim programskim paketima.

    4 sata
    3.

    Mjerenje parametara antena.

    5 sati
    4.

    Mjerenja radio kanala koristeći analizator spektra i generator signala.

    2 sata
    5.

    Mjerenja radio kanala koristeći vektorski mrežni analizator.

    5 sati
    6.

    Modeliranje i praktična izrada usmjerene antene.

    8 sati
    7.

    Mjerenje i ugađanje izrađene antene.

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.