FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  512 Elektronika
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elementi robotike

    (FELO29)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za razumijevanje i primjenu temeljnih znanja o:
    • Načinu rada i ograničenjima pojedinih komponenti robota (aktuatori, senzori i upravljačka jedinica).
    • Mogućnostima primjene različitih tehnika za rješavanje problema u područjima robotike kao što su upravljanje i navigacija
    • Programirati robota za obavljanje postavljenog zadatka.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će biti sposobni:
    1. Opisati različite mehaničke konfiguracije robotskih manipulatora
    2. Definirati funkcionalnosti i ograničenja robotskih aktuatora i senzora
    3. Napraviti kinematičku analizu robotskog manipulatora
    4. Komentirati važnost dinamike u upravljanju robotom
    5. Primijeniti različite tehnike za rješavanje problema vođenja robota i navigacije
    6. Demonstrirati primjenu stečenih znanja programiranjem ponašanja robota
    7. Demonstrirati funkcionalnost simulacija, komentirati korisnost i nedostatke rzultata

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnove robotike: matematički opis kinematike, inverzne kinematike i dinamike robotskih manipulatora i mobilnog robota. Planiranje i izvođenje robotskih trajektorija. Korištenje povratnih informacija iz okruženja: korištenje senzora i umjetnog vida. Funkcionalnost robotskih manipulatora u praksi (sastavljanje, proizvodnja itd.)

    preporučena literatura
    • 1. Siegwart, R., Nourbakhsh, I. R., Scaramuzza D., Autonomous Mobile Robots, MIT Press, 2011.

    • 2. Thomas Braunl, Embedded Robotics: mobile robot design and applications with embedded systems, Springer, 2006.

    • 3. S. Thrun, W. Burgard, D. Fox, Probabilistic Robotics, MIT Press, 2006.

    • 4. Saeed B. Niku: Introduction to Robotics: Analysis, Systems, Applications, Prentice Hall, 2001.

    dopunska literatura
    • Tadej Bajd: Osnove robotike, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, 2000.

    • Kovačić, Laci, Bogdan, Osnove robotike, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 1999.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit: pismeni/usmeni/prezentacija seminarskog rada Ocjena će se dodjeljivati na temelju redovitog pohađanja predavanja i vježbi (20%), kvalitete seminarskog rada (50%) i rezultata pismenog ispita u obliku testa (30%).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Povijesni pregled. Klasifikacija robota. Robotske paradigme.

    2 sata
    2.

    Komponente robota. Stupnjevi slobode. Koordinatni sustavi i konfiguracije robotskih sustava. Karakteristike robotskih sustava. Radni prostor. Primjena robota.

    2 sata
    3.

    Kinematika robota: Robot kao mehanizam. Homogena matrica transformacije. Predstavljanje transformacija.

    2 sata
    4.

    Karakteristični sustavi u robotskom radnom prostoru i njihovi odnosi. Inverzna transformacijska matrica. Koordinatni sustav kamere.

    2 sata
    5.

    Direktna kinematika robota. Primjeri za različite robotske konfiguracije.

    2 sata
    6.

    Rješenje inverzne kinematike robota.

    2 sata
    7.

    Danavit-Hartenbergov prikaz direktne kinematike robota.

    2 sata
    8.

    Diferencijalni pomaci i brzine: Odnosi među diferencijalnim veličinama. Jakobijan robota. Singulariteti.

    1 sat
    9.

    Dinamička analiza i sile: Newton-Euler-ova formulacija dinamike. Lagrangian-ova formulacija sinamike manipulatora.

    1 sat
    10.

    Generiranje trajektorije: Opis trajektorije. Način predstavljanja trajektorije pomoću unutrašnjih i vanjskih koordinata robotskog sustava.

    2 sata
    11.

    Navigacija mobilnih robota.

    2 sata
    12.

    Aktuatori i senzori robotskih sustava.

    2 sata
    13.

    Linearno upravljanje robotskim sustavom.

    2 sata
    14.

    Modeliranje i vođenje robotskog sustava vidom.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Izračun homogene transformacijske matrice.

    2 sata
    2.

    Direktna kinematika robotskog manipulatora.

    2 sata
    3.

    Inverzna kinematika robotskog manipulatora.

    2 sata
    4.

    Jakobijan robota.

    2 sata
    5.

    Dinamika robotskog manipulatora.

    2 sata
    6.

    Projekt kinematičkog i dinamičkog opisa konkretnog robotskog manipulatora.

    4 sata
    7.

    Programiranje robota.

    2 sata
    8.

    Programiranje mobilnog robota.

    2 sata
    9.

    Izračun i simulacija trajektorije.

    2 sata
    10.

    Vođenje mobilnog robota.

    4 sata
    11.

    Izračun i simulacija robotskih koordinata pomoću koordinata slike.

    2 sata
    12.

    Projekt vođenja vidom

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.