FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  511 Elektroenergetika
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Energetski izvori

    (FENO23)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Stjecanje znanja o obilježjima, rezervama i mogućnostima pretvorbe obnovljivih i neobnovljivih primarnih oblika energije.
    • Stjecanje znanja o procesima pretvorbi različitih oblika energije u električnu i utjecaju na okoliš.
    • Stjecanje znanja o pogonskim karakteristikama različitih tipova elektrana.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Klasificirati oblike energije.
    2. Opisati temeljna obilježja primarnih oblika energije i mogućnost njihova iskorištavanja.
    3. Klasificirati rezerve obnovljivih i neobnovljivih izvora energije.
    4. Analizirati prednosti i nedostatke pojedinih oblika energije.
    5. Razumjeti procese pretvorbe u parnim, plinskim te plinsko-parnim termoelektranama.
    6. Razumjeti procese pretvorbe u nuklearnim elektranama.
    7. Prikazati različite tipove hidroelektrana, opisati dijelove.
    8. Opisati različite tipove vjetroelektrana, opisati dijelove vjetroelektrana i fotonaponskih elektrana.
    9. Opisati procese pretvorbe u nekonvencionalnim izvorima električne energije.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Obnovljivi i neobnovljivi energetski izvori. Energetske pretvorbe. Ugljen: vrste, dobivanje, prerada, utjecaj na okoliš, rezerve. Tekuća i plinovita goriva: dobivanje, prerada, utjecaj na okoliš, rezerve. Drvo i biomasa kao energetski izvor. Vodne snage. Nuklearna energija: mogućnosti korištenja, utjecaj na okoliš, rezerve. Energija sunčeva zračenja. Energija vjetra. Energija mora. Vodik kao gorivo. Razvoj energetike u svijetu i kod nas.

    preporučena literatura
    • B. Udovičić. Energetika, Školska knjiga, Zagreb 1993.

    • Sutlović, E.: Prezentacije s predavanja

    dopunska literatura
    • H. Požar: Osnove energetike, svezak I, II i III, Školska knjiga, Zagreb 1992.

    • B. Udovičić. Energija i izvori energije, Građevinska knjiga 1988.

    • B. Udovičić. Energetske pretvorbe i bilance, Građevinska knjiga 1988.

    • D. Šljivac, Z. Šimić: Obnovljivi izvori energije, 2009.

    jezik poduke
    Hrvatski jezik
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Provjera ostvarenih ishoda učenja provodit će se kroz više kratkih provjera znanja tijekom izvođenja nastave, na međuispitu (kolokviju) koji se održava nakon prvih 7 predavanja (od dva sata) te na završnom ispitu nakon svih 13 predavanja. Završni ispit se može polagati u terminima ispitnih rokova sukladno Kalendaru nastavne djelatnosti u tekućoj akademskoj godini.

    Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitu ili prethodnim ispitnim rokovima i to pismenim putem, a po potrebi i usmenim putem. Međuispit se sastoji od pet, a završni ispit od deset pitanja. Za pozitivnu ocjenu završnog ispita potrebno je ostvariti min. 50% ukupnih bodova i min. 45% iz svakog dijela gradiva.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu iz predmeta je uredno izvršavanje nastavnih obaveza, pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i pozitivna ocjena završnog ispita. Laboratorijske vježbe rezultiraju izradom projektnog zadatka. Student koji ne izvrši nastavne obveze, neće moći pristupiti završnom ispitu. Ocjena se formira na slijedeći način:
    Ocjena(%)= 0,1N + 0,3LV + 0,3M1 + 0,3M2
    N – aktivnost na nastavi izražena u postocima
    LV – ocjena laboratorijskih vježbi izražena u postocima
    M1, M2 - bodovi iz prvog i drugo dijela gradiva izražena u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak - Ocjena
    50% do 61% - dovoljan (2)
    62% do 74% - dobar (3)
    75% do 87% - vrlo dobar (4)
    88% do 100% - izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Postanak energije. Primarni oblici energije. Transformacije oblika energije. Korisni oblici energije. Energetska bilanca. Elektroenergetska bilanca.

    2 sata
    2.

    Ugljen: vrste, dobivanje, prerada, utjecaj na okoliš, rezerve.

    2 sata
    3.

    Tekuća goriva: dobivanje, prerada, utjecaj na okoliš, rezerve.

    2 sata
    4.

    Plinovita goriva: dobivanje, prerada, utjecaj na okoliš, rezerve.

    2 sata
    5.

    Nuklearna energija: mogućnosti korištenja, utjecaj na okoliš, rezerve.

    2 sata
    6.

    Parne termoelektrane. Termoelektrane-toplane.

    2 sata
    7.

    Plinske termoelektrane. Kombi procesi.

    2 sata
    8.

    Drvo i biomasa kao energetski izvor.

    2 sata
    9.

    Vodne snage. Protočne i akumulacijske hidroelektrane.

    2 sata
    10.

    Energija vjetra. Vjetroelektrane.

    2 sata
    11.

    Energija sunčeva zračenja. Fotonaponske elektrane.

    2 sata
    12.

    Geotermička energija. Energija mora. Vodik kao gorivo.

    2 sata
    13.

    Generatori. Zaštita generatora.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Program RETScreen Expert – karakteristike i mogućnosti programa

    4 sata
    2.

    Program RETScreen Expert – modeliranje fotonaponskih elektrana

    4 sata
    3.

    Program RETScreen Expert – modeliranje vjetroelektrana i elektrana na biomasu

    4 sata
    4.

    Program RETScreen Expert – rad na projektnom zadatku

    4 sata
    5.

    Program RETScreen Expert – rad na projektnom zadatku

    4 sata
    6.

    Program RETScreen Expert – rad na projektnom zadatku

    4 sata
    7.

    Posjet elektrani ili centru upravljanja i vođenja

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.