FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  511 Elektroenergetika
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Energetska elektronika

    (FENO07)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje načina sklapanja poluvodičkih sklopki
    • razumijevanje načela rada pretvarača energetske elektronike
    • analizu rada ispravljača, izmjenjivača, usmjerivača te istosmjernih pretvarača bez galvanskog odvajanja

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Definirati načine sklapanje poluvodičkih komponenti.
    2. Objasniti utjecaj strujne komutacije u mrežom vođenim ispravljačima.
    3. Analizirati rad ispravljača, izmjenjivača, usmjerivača te istosmjernih pretvarača bez galvanskog odvajanja.
    4. Prilagoditi kut upravljanja punoupravljivog tiristorskog mosta željenoj vrijednosti ispravljenog napona
    5. Izgraditi simulacijski model usmjerivača u trofaznom punoupravljivom mosnom spoju.
    6. Izgraditi simulacijski model silaznog istosmjernog pretvarača bez galvanskog odvajanja.
    7. Rukovati istosmjernim silaznim pretvaračem bez galvanskog odvanjanja
    8. Izračunati faktor snage trošila spojenog preko energetskog pretvarača na idealnu krutu mrežu.
    9. Proračunati toplinski otpor hladnjaka određene poluvodičke sklopne komponente.
    10. Navesti načine zaštite poluvodičkih sklopnih komponenti.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnovni pojmovi, zadaće i područje primjene energetske elektronike. Povijesni razvoj energetske elektronike. Fenomenologija energetskih poluvodičkih ventila (diode, tiristora, bipolarnoga tranzistora (BJT), GTO-a, MOSFET-a i IGBT-a). Osnove elektroničkih pretvarača. Komutacija naponskim izvorom. Neupravljivi jednofazni i trofazni ispravljači. Tiristorski usmjerivački spojevi. Učinci izobličenja; faktor faznog pomaka, faktor izobličenja, faktor snage i faktor harmoničkog izobličenja (THD). Jednofazni autonomni izmjenjivač i trofazni autonomni izmjenjivač s naponskim ulazom. Jednofazni i trofazni pretvarači napona. Istosmjerni galvanski neodvojeni silazni, uzlazni i silazno-uzlazni pretvarač. Direktni mrežom vođeni pretvarači frekvencije. Toplinska slika poluvodičkih ventila. Zaštita poluvodičkih ventila.

    preporučena literatura
    • 1. D. Vukadinović, Lj. Kulišić: Predavanja iz energetske elektronike za šk. god. 2013/14.

    • 2. D. W. Hart: Power Electronics, McGraw-Hill, 2011.

    dopunska literatura
    prazno
    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra odžat će se dva kolokvija. Prvi kolokvij je nakon 7 tjedana nastave a drugi u terminu bilo kojeg završnog ispita u tekućoj akademskoj godini. Svaki kolokvij sadrži 3 pitanja. Pitanja mogu biti teorijskog ili računskog tipa. Završni ispit se sastoji od 6 pitanja i to 3 pitanja iz gradiva prvog kolokvija i 3 pitanja iz gradiva drugog kolokvija. Studenti koji nisu položili gradivo 1. kolokvija na završnom ispitu pišu cjeloviti ispit ali se prilikom ispravljanja svaki dio gradiva boduje zasebno.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i 50% bodova iz svakog od dijelova gradiva, nezavisno da li se je to ostvarilo polaganjem pojedinačnih dijelova gradiva ili polaganjem cjelovitog ispita.
    Ako student na završnom ispitu ostvari, iz pojedinog dijela gradiva, minimalno 50 % smatrat će se da je položio taj dio gradiva te ga do kraja tekuće akademske godine više ne mora polagati.
    Ako student nije zadovoljan ostvarenim rezultatom pojedinog dijela gradiva može taj dio gradiva polagati ponovno, s tim da se prethodno ostvareni rezultat poništava. Postotak(%)=0,25L + 0,375(M1 + M2)
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi pojedinačnih dijelova gradiva.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    50 % do 61 % dovoljan (2)
    62 % do 74 % dobar (3)
    75 % do 87 % vrlo dobar (4)
    88 % do 100 % izvrstan (5)

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod i fenomenologija poluvodičkih energetskih ventila

    3 sata
    2.

    Komutacija naponskim izvorom

    2 sata
    3.

    Pobudni sklopovi i smanjenje sklopnih gubitaka poluvodičkih komponenti

    4 sata
    4.

    Neupravljivi ispravljači

    4 sata
    5.

    Tiristorski usmjerivači

    4 sata
    6.

    Tok energije u električnim mrežama s poluvodičkim pretvaračima i učinci izobličenja

    4 sata
    7.

    Izmjenični pretvarači

    4 sata
    8.

    Izmjenjivači

    4 sata
    9.

    Istosmjerni pretvarači bez galvanskog odvajanja

    5 sati
    10.

    Direktni mrežom vođeni pretvarači frekvencije

    4 sata
    11.

    Toplinska slika i zaštita poluvodičkih ventila

    3 sata
    12.

    Dva kolokvija

    4 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Otpornik i prigušnica u krugu s električnim ventilom (simulacija)

    3 sata
    2.

    Komutacija naponskim izvorom (simulacija).

    3 sata
    3.

    Jednofazni punoupravljivi mosni spoj za napajanje istosmjernog motora (simulacija).

    6 sati
    4.

    Usmjerivač u trofaznom punoupravljivom mosnom spoju (simulacija i eksperimenti).

    6 sati
    5.

    Jednofazni izmjenični pretvarač napona-fazno upravljiv (eksperimenti)

    6 sati
    6.

    Silazni istosmjerno-istosmjerni pretvarač bez galvankog odvajanja (simulacija i eksperimenti)

    6 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.