FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  510 Elektrotehnika
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Engleski jezik 2

    (FEOO03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    - Podučavanje studenata kako primijeniti, u govoru i pisanju, osnovnu stručnu terminologiju i gramatičke strukture specifične za tehnički engleski jezik
    - Produbljivanje znanja o engleskom jeziku i njegovim strukturama
    - Razvijanje pismenih i usmenih komunikacijskih vještina studenata na engleskom jeziku
    - Trajno usvajanje znanja iz područja jezika elektrotehničke i računalne struke

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    1. Objasniti i komentirati pojmove vezane uz računalnu tehnologiju
    2. Opisati strukturu računala i njegove performanse
    3. Nabrojiti i opisati vrste telekomunikacija i njihovu ulogu u suvremenom društvu
    4. Objasniti i predstaviti funkciju internetske tehnologije
    5. Objasniti i predstaviti ulogu transformatora, generatora i električnih postrojenja
    6. Samostalno prevoditi jednostavnije stručne tekstove iz područja tehnike te interpretirati grafikone, tablice i dijagrame
    7. Koristiti gramatičke strukture svojstvene jeziku struke (postavljanje pitanja, pasiv, tvorba riječi, komparacija pridjeva, modalni glagoli, veznici,participi).

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Specifična obilježja jezika struke. Tematske cjeline: računalna tehnologija, računalni programi i informatika, sustav upravljanja bazom podataka, telekomunikacije, internetska tehnologija.
    Gramatičke i jezične strukture (pasiv, slaganje vremena, upravni i neupravni govor, modalni glagoli, složenice, tvorba riječi, pisanje sažetaka, životopisa, okvir za izradu stručnih prezentacija.)

    preporučena literatura
    • Štambuk, Anuška (2005). English in Electrical Engineering and Computing. Split: FESB.

    • Kovač, Mirjana Matea, Sirković Nina (2014). Presentaton, Writing and Interpersonal Communication Skills. Split; FESB

    dopunska literatura
    • Glendinning, Eric H., John McEwan. (2006). Oxford English for Information Technology. Oxford:OUP

    • Finkelstein, Leo (2008) Pocket Book of Technical Writing for Engineers and Scientists. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill Higher Education.

    • Finkelstein Leo (2011) Pocket Book of English Grammar for Engineers and Scientists. Long Grove IL: Waveland Press.

    jezik poduke
    Engleksi
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete Fakulteta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kolokviji i ispiti polažu se u pismenom obliku. Za prolaznu ocjenu potrebno je imati pozitivno riješeno 50% od svakog dijela gradiva.
    Kolokviji i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova u tekućoj akademskoj godini.
    Tijekom nastave studenti samostalno drže izlaganja na zadanim stručnim temama. Ispit se polaže pisanom provjerom znanja iz dva dijela i potrebno je pozitivno riješiti 50% svakoga dijela gradiva. 1. kolokvij (1. dio ispita) i ostali ispitni rokovi održavaju se u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova u tekućoj akademskoj godini.
    Tijekom nastave studenti samostalno drže izlaganja na odabranu stručnu temu. Prezentacije su usmeni dio ispita i čine 20% konačne ocjene. Pozitivno ocijenjena prezentacija uvjet je koji se mora ispuniti prije izlaska na ispit, tijekom nastave, pred kolegama.
    Studenti su dužni redovito pohađati nastavu s najmanje 70% prisutnosti.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Presentation skills

    2 sata
    2.

    Unit 9 - Computer technology

    3.

    Study section 9 – komparacija pridjeva

    2 sata
    4.

    Unit 10 - Computers: structure and function
    Study section 10 - tvorba riječi: sufiksi

    2 sata
    5.

    Unit 11 – Computer programming and computer science
    Study section 11 – tvorba riječi: prefiksi

    2 sata
    6.

    Unit 12 - Database management system
    Study section 12 – nepravilna množina imenica latinskog i grčkog podrijetla

    2 sata
    7.

    Unit 13 – Telecommunications
    Study section 13 – modalni glagoli

    2 sata
    8.

    Međuispit 1

    2 sata
    9.

    Unit 14 – Mobile data systems and Internet technology
    Study section 14 – modalni glagoli (nastavak)

    2 sata
    10.

    Unit 20 – Electric Power System

    2 sata
    11.

    Unit 21 – Transformers

    2 sata
    12.

    Unit 22 – Generators

    2 sata
    13.

    Unit 23 – Power Control system

    2 sata
    14.

    Vježbe vokabulara i jezičnih zakonitosti

    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.