FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  510 Elektrotehnika
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Engleski jezik 1

    (FEOO02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    - Podučavanje studenata kako primijeniti, u govoru i pisanju, osnovnu stručnu terminologiju i gramatičke strukture specifične za tehnički engleski jezik
    - Produbljivanje znanja o engleskom jeziku i njegovim strukturama
    - Razvijanje pismenih i usmenih komunikacijskih vještina studenata na engleskom jeziku
    - Trajno usvajanje znanja iz područja jezika elektrotehničke struke

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    1. Objasniti i komentirati pojmove elektrotehnike, elektriciteta, elektromagnetizma, električnog naboja i vodljivosti
    2. Definirati pojam elektronike te objasniti uporabu poluvodiča i tranzistora
    3. Pravilno čitati brojeve, jedinice, jednadžbe i ostale matematičke izraze koji se koriste u tehnici
    4. Samostalno prevoditi jednostavnije stručne tekstove iz područja tehnike te interpretirati grafikone, tablice i dijagrame
    5. Koristiti gramatičke strukture svojstvene jeziku struke (pasiv, skraćene odnosne rečenice, postavljanje pitanja, posebnosti znanstvenog i tehničkog vokabulara, složenice).

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Specifična obilježja jezika struke. Tematske cjeline: inženjerska struka, osnove elektrotehnike, vodiči, poluvodiči i izolatori, elektromagnetizam, osnove energije i elektromotorne sile, tranzistori, električne jedinice, matematički izrazi.
    Gramatičke i jezične strukture (glagolska vremena, određeni i neodređeni član, komparacija pridjeva,odnosne rečenice, višesložni izrazi.)

    preporučena literatura
    • Štambuk, Anuška (2005) English in Electrical Engineering and Computing. Split: FESB.

    • Glendinning, Eric H., John McEwan. (2006). Oxford English for Information Technology. Oxford:OUP

    dopunska literatura
    • Finkelstein, Leo (2008) Pocket Book of Technical Writing for Engineers and Scientists. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill Higher Education.

    • Finkelstein Leo (2011) Pocket Book of English Grammar for Engineers and Scientists. Long Grove IL: Waveland Press.

    jezik poduke
    Engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete Fakulteta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se polaže pisanom provjerom znanja iz dva dijela i potrebno je pozitivno riješiti 50% svakoga dijela gradiva. 1. kolokvij (1. dio ispita) i ostali ispitni rokovi održavaju se u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova u tekućoj akademskoj godini.
    Studenti su dužni redovito pohađati nastavu s najmanje 70% prisutnosti.

      Nastavne jedinice za Seminar Broj sati
    1.

    Uvod, opis kolegija. Unit 1 – Electricity ( čitanje, prijevod, vježbe)

    2 sata
    2.

    Study section 1- uvodno upoznavanje s jezikom znanosti i tehnologije, te njegovim leksičkim i gramatičkim značajkama

    2 sata
    3.

    Unit 2 – Electromagnetism

    2 sata
    4.

    Study section 2 – opći znanstveni i tehnički vokabular

    2 sata
    5.

    Question formation- pitanja i odgovori u engleskom jeziku

    2 sata
    6.

    Unit 3 – Electric charges; electrical conductivity
    Study section 3 – višečlani jezični nazivi

    2 sata
    7.

    Unit 4 - Mathematics

    2 sata
    8.

    Međuispit 1

    2 sata
    9.

    Unit 5 - Electronics

    2 sata
    10.

    Study section 5 – upotreba gramatičke strukture pasiva u jeziku struke

    2 sata
    11.

    Mood, tense and voice- glagolska vremena i načini

    2 sata
    12.

    Unit 6 - Semiconductors

    2 sata
    13.

    Study section 6 – reducirane relativne rečenice

    2 sata
    14.

    Unit 7 – Transistors
    Study section 7 – both, either, neither

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.