FESB NASTAVA
Loading...
  Doktorski
  330 Strojarstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Bezmrežne proračunske metode

    (FESU45)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Odabrati efikasnu proračunsku metodu za obradu prozvoljnog skupa bezmrežnih podataka. Poboljšati uvjetovanost interpolacijske matrice. Procjeniti stabilnost odabrane bezmrežne metode uz pripadne proračunske principe. Usporediti različite bezmrežne metode. Evaluirati proračunske svojstva i izvedivost odabrane proračunske metode.

    očekivani ishodi učenja

    1. Odabrati efikasnu proračunsku metodu za obradu prozvoljnog skupa bezmrežnih podataka.
    2. Poboljšati uvjetovanost interpolacijske matrice.
    3. Procjeniti stabilnost odabrane bezmrežne metode uz pripadne proračunske principe.
    4. Usporediti različite bezmrežne metode.
    5. Evaluirati proračunske svojstva i izvedivost odabrane proračunske metode.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    45 sati tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Interpolacija raštrkanih podataka. Reprodukcijski kerneli Hilbertovih prostora i nativni prostori. Radijalne Osnovne Funkcije (RBF). Pozitivno definitne funkcije. Ostale norme and rekonstrukcija na raštrkanim podacima na manifoldima. RBF s kompaktnom podrškom (CSRBF). Poboljšane granice pogreške. Stabilnost interpolacije. Optimalnost RBF interpolacije.
    Teorija aproksimacije najmanjim kvadratima. RBF aproksimacija najmanjim kvadratima. Aproksimacija pomičnim najmanjim kvadratima (MLS). Brze Fourierove Transformacije (FFT). Metode jedinične particije. Iteracijske metode fiksnog reziduala.
    Poboljšanje uvjetnog broja interpolacijske matrice. Brze metode multipola, brze metode grananja, dekompozicije domene. Poopćena Hermitova interpolacija.
    Metode RBF kolokacije. Pseudospektralne RBF metode. RBF Galerkinove metode. Metoda glatkih hidrodinamskih čestica (SPH). Primjeri primjene u statici i dinamici krutih tijela. Primjeri primjene u analizi nestlačivog strujanja fluida. Primjene u proračunskoj geometriji. Multivarijantna interpolacija.

    preporučena literatura
    • 1. Liu, G. R.; Gu, Y. T.: An Introduction to Meshfree Methods and their Programming, Springer, 2005.

    • 2. Fasshauer, G. E.: Meshfree Approximation Methods with MATLAB, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2007.

    dopunska literatura
    • 1. Wendland, H.: Scattered Data Approximation, Cambridge, Cambridge University Press, UK, 2005.

    • 2. Različita literatura vezano za projektni zadatak.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula
    prazno
    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)
    prazno
      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.