FESB NASTAVA
Loading...
  Doktorski
  330 Strojarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Integralni proces gradnje broda

    (FESU54)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Cilj kolegija je upoznati studente sa principima gradnje čeličnog broda. Studenti se upoznaju sa svim značajkama brodograđevnog proizvodnog procesa od ulaznog skladišta materijala do porinuća broda. Studenti se upoznaju sa proizvodnom strategijom brodogradilišta, suvremenim načinima gradnje te značajkama integralnog procesa gradnje broda.

    očekivani ishodi učenja

    1. Objasniti tokove materijala u brodograđevnom proizvodnom procesu.
    2. Opisati postupke primarne zaštite i obrade materijala za trup broda.
    3. Opisati rad proizvodnih linija u predmontaži podsklopva i sklopova.
    4. Objasniti radne operacije predmontaže sekcija i blokova trupa broda.
    5. Opisati postupke sekundarne zaštite materijala u brodogradnji.
    6. Objasniti značajke integralnog procesa gradnje broda.
    7. Opisati postupke montaže trupa na građevnom mjestu.
    8. Opisati hidrotehničke objekte za predaju broda vodi

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
    sadržaj

    Proizvodna strategija brodogradilišta- osnovna tehnološka koncepcija, metode gradnje, integralni brodograđevni proces. Organizacija i proces gradnje plovila. Klasičan način izrade sekcija, mala predmontaža, izrada panela, sklopova nosača, plošnih, volumenskih i
    blok sekcija. Suvremen način izrade sekcija: fleksibilne linije, roboti u brodogradnji. Montaža opreme u sekcije: uranjeno opremanje. Transport. Sastavljanje trupa plovila: ležaji za gradnju i njihova oprema, ugradnja i prilagođavanje sekcija na ležaju. Kontrola i
    ispitivanje trupa plovila. Predaja plovila vodi s navoza i u doku. Opremanje, zaštita trupa, završni radovi: dokovanje, probna vožnja, primopredaja, garantni radovi.

    preporučena literatura
    • Erichsen,S:Management of marine design,Buttor Worth&Co.Ltd, 12989.

    • Benford,H: Measures and Merit of Ship Design, Marine Technology, 7, 1970.

    • Careyette, J:Preliminary Ship Cost estimation, Trans. Rina, 1978.

    • Watson, D.G.M., Gilfllan, A.W.: Some Ship design Methods, Trans. RINA, 1977.

    • Munro-Smith, R.: Ships & Naval architecture

    • Handcoks, M.: Stability and ballast control, Volume VII, 1989.

    dopunska literatura
    • WEB pages about ships and Naval Architecture

    jezik poduke
    Hrvatski.Po potrebi se može izvoditi i na Engleskom jeziku.
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)
    prazno
      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.