FESB NASTAVA
Loading...
  Poslijediplomski
  330 Strojarstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Distribuirani hibridni energetski sustavi

    (FESU40)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Poznavanje Termodinamike i Mehanike fluida. Za proširenje znanja i praćenje novosti iz ovog područja nužno je poznavanje engleskog jezika.
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • analizirati primjenu obnovljivih izvora energije za najšire oblike primjene,
    • sintetizirati module koji čine distribuirani hibridni energetski sustav prema načinu djelovanja,
    • evaluirati parametre i rad hibridnih energetskih sustava.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. izabrati i preporučiti primjereni obnovljivi izvor energije za najšire oblike primjene,
    2. osmisliti i dokazati pogodnost izabranih dijelova koji čine distribuirani hibridni energetski sustav u poopćenim uvjetima rada,
    3. analizirati i argumentirati oblikovanje energetskog sustav za specifičnu primjenu,
    4. odlučiti o parametrima i vrednovati ih za tehno-ekonomsku analizu ovakvih sustava.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
    sadržaj

    Pojam distribuiranih hibridnih energetskih sustava. Uvod i značaj distribuiranih hibridnih energetskih sustava u sadašnjoj i budućoj energetskoj opskrbi. Sunčevo zračenje i atmosfera. Atmosferska strujanja i utjecaji. Biomasa i primjena. Geotermalna energija. Hidroenergija. Uređaji za transformaciju obnovljivih izvora energije i kriteriji za izbor. Perspektive i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora u distribuiranim hibridnim sustavima – vodikove ćelije, Stirling motor itd. Razlike u pohrani energije u centraliziranim i distribuiranim sustavima. Priključenje na mrežu ili sustav transfera enerije. Primjeri primjene. Jednopolne sheme.
    Smještaj, izbor i rad postrojenja. Tehno-ekonomska analiza hibridnih sustava. Optimiranje rada sustava. Mogućnosti primjene u Hrvatskoj.

    preporučena literatura
    • Manwell, J.F.; McGowan, J.G.; Rogers, A.L.; Wind energy explained – theory, design and application, John Willey & Sons, West Sussex, 2003.

    • Partain, L.D.: Solar Cells and Their Applications, John Willey & Sons, 1995.

    • Masters, G.M.: Renewable and Efficient Electric Power Systems, Wiley-IEEE Press, 2004.

    dopunska literatura
    • Pilić-Rabadan, Lj.: Vodne turbine i pumpe, vjetroturbine, FESB, Split, 1999.

    • Penzar, B. i dr.: Meteorologija za korisnike, Školska knjiga, Zagreb, 1996.

    • WEB stranice o obnovljivim izvorima energije.

    jezik poduke
    Hrvatski i/ili engleski jezik
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra organizira se nastava ili konzultacije, ovisno o statusu studenta. Rad studenta se mentorira, a seminarski i/ili samostalni rad studenta se evaluiraju tijekom semestra. Konačna ocjena (u postocima) formira prema formuli:
    Ocjena(%) = (S + R)
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • S – bodovi seminarskog rada
    • R – bodovi samostalnog rada
    Studenti trebaju napraviti seminarski rad iz područja distribuiranih hibridnih energetskih sustava ili posebnih tema u skladu sa sadržajem predmeta, koji za ishod ima sintezu i evaluaciju stanja teme koju su obrađivali kao pripremu za samostalni rad iz istog područja. Ovisno o kakvoći izvedenog samostalnog rada, rezultate je moguće izložiti na nekom od skupova ili u članku. Svojim riječima i spoznajama iz dostupne literature trebaju kvalitativno obraditi temu seminarskog rada prema uputama nastavnika-mentora tako da postignu 50-61% obrade za ocjenu dovoljan, 62-74% za dobar, 75-87% za vrlo dobar i 88-100% za izvrstan. Konačna se ocjena utvrđuje nakon izvođenja samostalnog rada njegovom usmenom obranom, primjenjujući klasični ECTS sustav ocjenjivanja u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu. Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita polažu popravni ispit u jesenskom roku.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod i značaj hibridnih energetskih sustava u sadašnjoj i budućoj energetskoj opskrbi.

    3 sata
    2.

    Važnost i načini procjene energetskog potencijala uz osvrt na dostupnost u općem slučaju.

    6 sati
    3.

    Opći hibridni energetski sustavi, transformacija energije i širina uporabe.

    6 sati
    4.

    Održivost ovakvih sustava i zaštita okoliša, utjecaj na atmosferu.

    6 sati
    5.

    Strategije i međunarodne konvencije na području energetike, tržišne perspektive.

    6 sati
    6.

    Pohrana energije u hibridnim energetskim sustavima, transportiranje i promjena energetskog potencijala.

    6 sati
    7.

    Energetske potrebe, potencijali i dimenzioniranje sustava.

    6 sati
    8.

    Perspektive primjene i primjeri izvedenih sustava.

    6 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.