FESB NASTAVA
Loading...
  Razlikovni
  950 Računarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Projektiranje informacijskih sustava

    (FELB14)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Objektno orijentirano programiranje
    ciljevi predmeta

    1. Stjecanje znanja o metodologijama i alatima koji se koriste u projektiranju i razvoju informacijskih sustava
    2. Razumijevanje postupaka analize i dizajniranja informacijskih sustava
    3. Stjecanje osnovnih znanja potrebnih za definiranje, razvoj, vođenje i isporuku informacijskih sustava

    očekivani ishodi učenja

    1. Opisati metode i tehnike za analizu i dizajniranje informacijskih sustava
    2. Objasniti razlike u metodologijama i pristupima razvoju IT sustava
    3. Objasniti razlog korištenja formalno definiranih metodologija
    4. Upotrijebiti alate za analiziranje i dizajniranje informacijskih sustava

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 115 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Predstavljanje i vođenje projekta Informacijskog sustava; SDLC (system development life cycle) - životni ciklus softvera, faze i rezultati; Upravljanje projektom, procjena veličine projekta, radni plan; Analiza i prikupljanje zatjeva; Funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi; Modeliranje procesa (DFD dijagrami); Modeliranje podataka; Arhitektura softverskog sustava; Dizaj korisničkog sučelja; CASE alati;

    preporučena literatura
    • Dennis, Haley Wixom, M. Roth: Systems Analysis and Design, Fourth Edition, 2009.

    • Christian Dawson: Project in Computing and Information Systems: A Student's Guide, 2009.

    dopunska literatura
    • Maja Štula: Vlastiti materijali

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra biti će dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Termini međuispita su prema kalendaru nastave. Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ili dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu.
    Ocjena(%)= (M1 + M2)/2
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Svaki međuispit se sastoji od 10 pitanja, kao i završni ispit. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja pitanja iz svake skupine zadataka.

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u analizu i dizajn informacijskih sustava, životni ciklus razvoja sustava, metodologije razvoja informacijskog sustava

    3 sata
    2.

    Pokretanje projekta, identifikacija projekta, postavljanje zahtjeva sustava, analiza provedivosti projekta, izbor projekta

    2 sata
    3.

    Vođenje projekta, identificiranje veličine projekta, pristup funkcijskih točaka, radni plan (workplan) projekta, Gantogrami, PERT dijagrami, CASE alati

    2 sata
    4.

    Detaljno definiranje zahtjeva sustava, tehnike analize zahtjeva, tehnike prikupljanja zahtjeva, JAD (Joint Application Development), slučajevi korištenja sustava, elementi slučajeva korištenja

    2 sata
    5.

    1 međuispit

    2 sata
    6.

    Modeliranje poslovnog procesa, dijagrami toka podataka, definiranje poslovnog procesa pomoću dijagrama toka podataka, razine dijagrama toka podataka

    2 sata
    7.

    Modeliranje podataka, dijagram entitet relacija (ER dijagram), rječnik podataka, validacija ER dijagrama, normalizacija ER dijagrama

    2 sata
    8.

    Transformacija zahtjeva sustava u dizajn sustava, strategije dobavljanja informacijskog sustava (prilagođeni sustav, generički softver, kupnja), faktori izbora strategije

    2 sata
    9.

    Dizajn arhitekture sustava, osnovni tipovi arhitekture informacijskih sustava, operacijskih zahtjevi, izvedbeni zahtjevi, sigurnosni zahtjevi, hardverske i softverske specifikacije

    3 sata
    10.

    Dizajn korisničkog sučelja, korisnički doživljaj sustava (user experience), navigacijski dizajn, dizajn ulaza i izlaza informacijskog sustava

    2 sata
    11.

    Dizajn programa, preoblikovanje logičkog modela procesa u fizički model procesa, strukturni dijagram, specifikacija programa

    2 sata
    12.

    Dizajn pohrane podataka, datoteke, baze podataka, izbor formata pohrane podataka, preoblikovanje logičkog modela podataka u fizički model podataka, optimizacija pohrane podataka

    2 sata
    13.

    Implementacija informacijskog sustava, vođenje procesa razvoja programa, dodjeljivanje programerskih zadataka, koordiniranje aktivnosti, vođenje rasporeda, testiranje, dokumentiranje, uvođenje informacijskog sustava, održavanje sustava i podrška korisnicima

    2 sata
    14.

    2 međuispit

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Postavljanje zahtjeva sustava

    2 sata
    2.

    Analiza provedivosti projekta, proračun kumulativne dobit, povrat investicije i poravnanje vrijednosti za troškovnik projekta

    2 sata
    3.

    Kreiranje Gantograma i PERT dijagrama

    2 sata
    4.

    Detaljno definiranje zahtjeva sustava analizom dokumentacije

    3 sata
    5.

    Definiranje slučajeva korištenja za primjer informacijskog sustava

    2 sata
    6.

    međuispit

    2 sata
    7.

    Kreiranje dijagrama toka

    2 sata
    8.

    Kreiranje dijagrama entitet relacija i rječnika podataka

    2 sata
    9.

    Izbor strategije dobavljanja informacijskog sustava

    2 sata
    10.

    Definiranje operacijskih, izvedbenih i sigurnosnih zahtjevi primjera informacijskog sustava

    2 sata
    11.

    Dizajniranje korisničkog sučelja

    2 sata
    12.

    Specifikacija programa

    3 sata
    13.

    Dizajn pohrane podataka

    2 sata
    14.

    2 međuispit

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.