FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Razvoj i menadžment prozvodima

    (FESM16)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Savladavanje znanja potrebnih za efikasno upravljanje proizvodom u toku životnog ciklusa u funkciji stalno promjenljivih funkcionalnih zahtjeva sa strane tržišta, proizvodnog sustava u kome nastaje proizvod i zahtjeva koje postavlja okruženje tokom eksploatacije. Stječu se znanja vezana za reprezentaciju strukture proizvoda i arhitekturu familije sličnih proizvoda. Stečena inženjerska znanja vezana za svaku od faza životnog
    ciklusa kroz koje proizvod prolazi u okviru integriranog softvera za praćenje i upravljanje. Stječu se znanja iz područje generiranja koncepta proizvoda u različitim uvjetima poslovanja te koncepte vizija proizvoda budućnosti. Kroz konstrukcijske vježbe timski se razvija proizvod u unutar programa SolidWorks Product Data Management s težištem na organizaciju rada tima na zajedničkom projektu pohranjenom u trezoru (serveru).

    očekivani ishodi učenja

    1. Objasniti sustav za PLM te njegovu integraciju s drugim aplikacijama
    2. Opisati postupak implementacije i uspostave sustava za PLM
    3. Nabrojati koristi PLM sustava u poslovanju
    4. Opisati životni ciklus proizvoda
    5. Opisati dizajn koncepta proizvoda
    6. Opisati tim za koncept dizajn
    7. Prepričati koncept dizajn u automobilskoj industriji
    8. Opisati koncepte u neizvjesnim uvjetima poslovanja
    9. Objasniti koncepte vizija
    10. Dizajnirati u timskom radu jednostavni industrijskih proizvod koristeći se PDM sustavom SolidWorks

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
    sadržaj

    Sustavi za upravljanje životnim ciklusom proizvoda (PLM)
    Struktura proizvoda. Integracija sustava PLM sa ostalim aplikacijama
    Implementacija i uspostava PLM sustava
    Koristi od PLM sustava u poslovanju
    Životni ciklus proizvoda
    Dizajn koncepta proizvoda
    Tim za koncept dizajn
    Postupak kreiranja koncepta. Informacije o korisniku u procesu razvoja proizvoda
    Koncept dizajn u automobilskoj industriji
    Koncepti u neizvjesnim uvjetima poslovanja
    Koncepti vizija

    Sadržaj konstrukcijskih vježbi:
    CAD modeliranju u programskog paketu SolidWorks
    CAD modeliranju u programskog paketu SW PDM for Workgroups
    Organizacija grupa usmjerenih ka razvoju proizvoda
    Raščlanjivanje proizvoda
    CAD modeliranje baze proizvoda
    CAD modeliranje dodatnih aplikacija
    Prezentacija projekta

    preporučena literatura
    • Saaksvouri A.; Immonen A., "Product Lifecycle Management", Berlin Heidelberg New York, Springer, 2002.

    • Keinonen, T.; Takala, R., "Product Concept Design", Springer, 2006.

    • Krstlulović-Opara L., "Razvoj i menadžment proizvoda", Split, FESB, 2012. (skripta u postupku recenzije).

    dopunska literatura
    • Ulrich, K.; Eppinger, S., "Product Design and Development", Irwin, McGraw-Hill, 2008.

    • Krstulović-Opara L.; Domazet Ž, "Dizajn industrijskih proizvoda", Split, FESB, 2009 (skripta u elektronskom obliku).

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave: Tijekom semestra organiziraju se dva kolokvija u terminima predviđenim kalendarom nastavnih djelatnosti.
    Za prolaz je potrebno prikupiti ukupno 50 od 100 bodova. Svaki od kolokvija nosi maksimalno 50 bodova.
    Ispit: individualni
    Ispit: teorijski
    Polaganje ispita: pismeno

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u kolegij i pregled stečenih znanja unutar DIPa

    2 sata
    2.

    Osnovni pojmovi

    2 sata
    3.

    PLM

    2 sata
    4.

    Struktura poizvoda

    2 sata
    5.

    Integracija sustava PLM

    2 sata
    6.

    Implementacija i uspostava PLMa

    2 sata
    7.

    Koristi od uvođenja PLM sustava

    2 sata
    8.

    Životni ciklus proizovda

    2 sata
    9.

    Uvod u dizajn koncepta proizvoda

    2 sata
    10.

    Tim za koncept dizajn

    2 sata
    11.

    Postupak kreiranja koncepta

    2 sata
    12.

    Informacije o korisniku

    2 sata
    13.

    Koncept dizajn u automobilskoj industriji

    2 sata
    14.

    Koncepti u neizvjesnim uvjetima poslovanja

    2 sata
    15.

    Koncepti vizija

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Kratki uvod u programski paket SolidWorks

    6 sati
    2.

    Uvod u Workgroup PDM

    4 sata
    3.

    Definiranje teme programskog zadatka

    4 sata
    4.

    Modeliranje odabranog koncepta

    10 sati
    5.

    Finalno odobravanje programskog rada

    4 sata
    6.

    Prezentacija programskog zadatka

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.