FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Upravljanje životnim ciklusom proizvoda

    (FETM06)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Student stječe znanja o osnovnim komponentama platforme za upravljanje životnim ciklusom proizvoda vezanim za proces projektiranja proizvoda, određivanje tehnoloških postupaka za proizvodnju, sam proces proizvodnje i održivost tijekom vremena eksploatacije, kao i reciklaže proizvoda.

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    1. Klasificirati značajke proizvoda
    2. Prezentirati faze životnog ciklusa proizvoda.
    3. Kombinirati različite postupke managementa održavanja i eksploatacije.
    4. Pratiti trajnost trajnost tehničkog sustava i rizike njegova korištenja.
    5. Organizirati postupke prihvaćanja i ubrzanog ispitivanja tehničkog sustava.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Definicija, klasifikacija, struktura i sastav proizvoda. Proizvodni program. Faze životnog ciklusa proizvoda: faza razvoja, faza uvođenja proizvoda na tržište, faza rasta, faza zrelosti, faza starenja i odumiranja. Reciklaža proizvoda.
    Tehnički indikatori ispravnosti. Krivulja mortaliteta. Značaj i ciljevi funkcije održavanja tehničkoga sustava. Pregled i temeljnje značajke modova kvara. Pouzdanost dijelova bez obnavljanja. Modeli konstantne i vremenski promjenjive učestalosti kvarova. Projektni životni vijek. Analiza podataka o životnom vijeku, izbor modela. Modeli troškova popravka i održavanja. Optimalni interval preventivnog održavanja. RBD: serijska konfiguracija i modeli redudancije. Fizikalni modeli pouzdanosti. Uhodavanje i ubrzano testiranje. Proizvodna jamstva i tehnička podrška. Eksternalizacija. Ocjena mogućih rizika (IEC 62061). Lista dobavljača.

    preporučena literatura
    • 1. Bilić, B.: Predavanja postavljena na e-learning portalu

    • 2. Barle, J: Pouzdanost u funkciji održavanja tehničkih sustava, Interna skripta, FESB, Split 2009.

    dopunska literatura
    • 1. Stark, J.: Product Lifecycle Management: 21st Century Paradigm for Product Realisation, 2nd Ed., Springer; 2011.

    • 2. Rausand, M.: Reliability of Safety-Critical Systems: Theory and Applications, Wiley, 2014.

    • 3. Saaksvuori, A., Immonen, A.: Product Lifecycle Management, Springer, 2005.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Interna evaluacija i ankete studenata.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Termini kolokvija i ispita prema kalendaru nastave utvrđenom za tekuću akademsku godinu.
    Prvi kolokvij održat će se nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana nastave. Prvi kolokvij studenti/studentice polažu kod prof. dr. sc. B. Bilića. Uvjet za izlazak na prvi kolokvij je redovito pohađanje nastave od strane studenta/studentice. Prvi kolokvij studenti polažu kao pismeni ispit ili prezentacijom samostalno izrađenog seminarskog rada.
    Drugi kolokvij studenti/studentice polažu putem pismene zadaće i, prema potrebi, usmene provjere znanja. Drugi kolokvij studenti/studentice polažu kod prof. Barlea.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u PLM. Vrste proizvoda. Pokretači razvija proizvoda. Marketinški mix. Proizvodni program. Prostorne strukture.

    4 sata
    2.

    Razvoj proizvoda

    2 sata
    3.

    Faza uvođenja (lansiranja) proizvoda na tržište.

    2 sata
    4.

    Faza rasta proizvoda. Faza zrelosti proizvoda

    2 sata
    5.

    Faza starenja i odumiranja proizvoda

    2 sata
    6.

    Recikliranje proizvoda i materijala

    2 sata
    7.

    KOLOKVIJ 1

    2 sata
    8.

    Tehnički indikatori ispravnosti. Krivulja mortaliteta. Značaj i ciljevi funkcije održavanja tehničkoga sustava.

    2 sata
    9.

    Modeli konstantne i vremenski promjenjive učestalosti kvarova. Projektni životni vijek.

    2 sata
    10.

    Analiza podataka o životnom vijeku, izbor modela.

    2 sata
    11.

    Modeli troškova popravka i održavanja. Optimalni interval preventivnog održavanja.

    2 sata
    12.

    RBD: serijska konfiguracija i modeli redudancije. Fizikalni modeli pouzdanosti. Uhodavanje i ubrzano testiranje.

    2 sata
    13.

    Proizvodna jamstva i tehnička podrška. Eksternalizacija. Ocjena mogućih rizika (IEC 62061). Lista dobavljača.

    2 sata
    14.

    KOLOKVIJ 2

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Proizvodne prostorne strukture

    8 sati
    2.

    Primjena Taguchi metode u razvoju proizvoda

    5 sati
    3.

    Neparametarska procjena trajnosti temeljem zabilježenih kvarova

    4 sata
    4.

    Parametarska procjena trajnosti temeljem zabilježenih kvarova

    5 sati
    5.

    Kvalitativna analiza sustava (RBD, FTA)

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.