FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Održiva proizvodnja

    (FETM08)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    - razumijevanje i korištenje osnovnih znanja o održivoj proizvodnji u kojoj se razvoj proizvoda i servisa odvija korištenjem procesa i sustava koji ne zagađuju okoliš,
    - izdvojiti i predložiti vrste i izvedb¬e održivih sustava koji čuvaju energiju i prirodne resurse, osigurava sigurnost i zdravlje za radnike, odnosno proizvode,
    - razviti senzibilnost i odgovornost prema radnicima, društvu i kupcima.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Procijeniti životni ciklus proizvoda i proizvodnog procesa,
    2. Ustanoviti i predložiti suvremene proizvodne tehnologije,
    3. Dovesti u vezu i osmisliti načine racionalnog korištenja energije,
    4. Odabrati i izdvojiti pogodna rješenja za održivu proizvodnju energije
    5. Prosuditi i preporučiti metode i postupke pogodne obrade različitih materijala
    6. Prezentirati načela održive proizvodnje
    7. Analizirati alternativne tehnike hlađenja, ispiranja i podmazivanja
    8. Komentirati suvremene materijale za rezne alata
    9. Usporediti aditivne tehnologije i CNC obradu u cilju brze izrade prototipova i alata
    10. Analizirati mogućnosti obrade materijala povišene tvrdoće

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u održivu proizvodnju i povjesni razvoj koncepta. Principi održive proizvodnje. Problemi održivosti proizvodnje. Procjena životnog ciklusa proizvoda i proizvodnog procesa – LCA. Čista proizvodnja i čiste tehnologije. Energetska učinkovitost. Učinkovito korištenje materijalnih resursa. Održiva proizvodnja energije. Održiva proizvodnja i potrošnja hrane. Održivo upravljanje šumama i održiva proizvodnja proizvoda od drva.
    Suvremene proizvodne tehnologije. Pregled i značajke suvremenih materijala za rezne alate. Visokobrzinska obrada bez ili sa minimalnom upotrebom sredstva za hlađenje. Alternativne tehnike hlađenja, ispiranja i podmazivanja. Visokodinamički CNC obradni strojevi. Postupci brze izrade prototipova i alata

    preporučena literatura
    • D. Bajić: Autorizirana predavanja, FESB

    • B. Klarin: Autorizirana predavanja, FESB

    • Niemann, J.; Tichkiewitch, S.; Westkämper: Design of Sustainable Product Life Cycles, Springer Verlag, 2009.

    • Fiksel, J.: A Guide to Sustainable Product Development: Eco-Efficient Product Development and Sustainable Production, Mc.Graw-Hill, 2009.

    • Youssef, H. A., El-Hofy, H.; Machining Technology: Machine Tools and Operations, CRC Press, Taylor and Francis Group, 2008.

    • Dixit U. S., Sarma, D. K., Paulo Davim J.; Environmentally Friendly Machining, SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology, Springer, 2012.

    dopunska literatura
    • Bernard A., Tichkiewitch S.: Design of Sustainable Product Life Cycles, Springer Verlag, 2009

    • Cheremisinoff, N.: Handbook of Cleaner Production, Elsevier, 2009

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedna nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana nastave. Prvi međuispit sastoji se od obrane seminarskog rada, u kojem studenti trebaju obraditi zadanu temu iz područja održivosti proizvodnje. Rad se ocjenjuje prema kriterijima apsolutnog ocjenjivanja navedenog u nastavku. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i 50% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena (%)=(M1 + M2)/2
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita polažu popravni ispit u jesenskom roku.

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u održivu proizvodnju i povjesni razvoj koncepta, Principi održive proizvodnje, Problemi održivosti proizvodnje

    2 sata
    2.

    Procjena životnog ciklusa proizvoda i proizvodnog procesa

    2 sata
    3.

    Energetska učinkovitost, Nove tehnologije. Kružna (cirkularna) ekonomija

    2 sata
    4.

    Racionalno korištenje energije, Energetski gubici i izolacija

    2 sata
    5.

    Održiva proizvodnja energije, Centralizirani i distribuirani sustavi

    2 sata
    6.

    Učinkovito korištenje materijalnih resursa, Materijali u okruženju, Održivi transport, Trendovi

    2 sata
    7.

    Čista proizvodnja i čiste tehnologije, Kyoto i ostali protokoli

    2 sata
    8.

    Održiva proizvodnja i potrošnja hrane, Ribarstvo, ekološka proizvodnja

    1 sat
    9.

    Održivo upravljanje šumama i održiva proizvodnja proizvoda od drva

    1 sat
    10.

    Kolokvij 1

    2 sata
    11.

    Suvremene proizvodne tehnologije. Klasifikacija, značajke

    2 sata
    12.

    Pregled i značajke suvremenih materijala za rezne alate, Značaj i problemi s recikliranjem sredstva za hlađenje, ispiranje i podmazivanje

    2 sata
    13.

    Visokobrzinska obrada bez ili sa minimalnom upotrebom sredstva za hlađenje

    2 sata
    14.

    Obrada tvrdih materijala tvrdim tokarenjem i glodanjem, Ekonomska analiza primjenjivosti postupaka kao alternative brušenju

    2 sata
    15.

    Alternativne tehnike hlađenja, ispiranja i podmazivanja (krioegena, MQL, HKHZ)

    2 sata
    16.

    Visokodinamički CNC obradni strojevi

    2 sata
    17.

    Postupci brze izrade prototipova i alata

    2 sata
    18.

    Kolokvij 2

      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Proizvodnja energije i energetski gubici

    3 sata
    2.

    Energetska efikasnost i racionalna uporaba energije

    2 sata
    3.

    Primjeri održivosti iz prirode - biomimikrija

    2 sata
    4.

    Eko-inovacijski koncepti

    2 sata
    5.

    Održivost transportnih sustava

    2 sata
    6.

    Posljedice neodrživih sustava i klimatske promjene

    2 sata
    7.

    Cirkularna ekonomija i nove tehnologije

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Održivi razvoj proizvodnog inženjerstva

    3 sata
    2.

    Tvrda obrada odvajanjem čestica - eksperimentalno istraživanje

    2 sata
    3.

    Komparativno eksperimentalno istraživanje različitih uvjeta obrade - hrapavost obrađene površine

    2 sata
    4.

    Komparativno eksperimentalno istraživanje različitih uvjeta obrade - trošenje alata

    2 sata
    5.

    Komparativno eksperimentalno istraživanje različitih uvjeta obrade -sile rezanja

    2 sata
    6.

    Održivost razvoja proizvoda primjenom reverzibilnog inženjerstva - Catia V5 RE i 3D tisak

    2 sata
    7.

    Održivost razvoja proizvoda primjenom reverzibilnog inženjerstva - Catia V5 RE i CNC obrada

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.