FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  271 Proizvodni management
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Proizvodni menadžment

    (FETL09)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Cilj predmeta:
    • naučiti studente planiranje i upravljanje proizvodnjom
    • naučiti studente izradu Tehnološki orijentiranog investicijskog projekta
    • znati simulirati tok materijala

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    1. Analizirati poslovni model Upravljanja lancom dobavljača (Supply Chain Management)
    2. Analizirati koncepcije za planiranje i upravljanje proizvodnjom
    3. Vrednovati modele upravljanja proizvodnim podacima
    4. Modelirati i simulirati rad fleksibilnog/inteligentnog proizvodnog sustava
    5. Preporučiti programsko rješenje kod integriranog planiranja i upravljanja proizvodnjom
    6. Primijeniti simulacijske programe na proizvodne probleme
    7. Primijeniti usvojena znanja i vještine iz sadržaja odslušanih predmeta na rješavanje konkretnog zadatka
    8. Pripremiti Tehnološki orijentiranog Investicijskog Projekta

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 13 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
    sadržaj

    Proizvodna funkcija. Proizvodni management. Strategije proizvodnog managementa. Dizajniranje proizvoda. Proces razvoja novog proizvoda. Lanac dobavljača (Supply Chain Management).
    Planiranje i upravljenje proizvodnjom. Planiranje materijala i upravljanje zalihama. Koncepcije za planiranje i upravljanje proizvodnjom: tehnika mrežnog planiranja, metoda optimalne iskorištenosti kapaciteta, postupak upravo na vrijeme JIT - Just in Time, metoda planiranja resursa za proizvodnju (MRP, MRP II, ERP), optimalna tehnologija proizvodnje OPT - Optimized Production Technology, upravljanje progresivnim brojevima. Poboljšanje. Metode i tehnike poboljšanja. Simulacija proizvodnih sustava. Globalizacija. Socijalna odgovornost. Odgovornost za okolinu.
    Koncepcija planiranja tehnološki orjentiranih poduzetničkih poduhvata. Ocjena tehnologije i tehnološke inovacije. Priprema Tehnološki orijentiranog Investicijskog Projekta (TIP). Ocjena i izvedba TIP. Budžetiranje TIP. Rizici i smanjenje rizika TIP.

    preporučena literatura
    • Dulčić, Ž.; Pavić, I.; Rovan, M.; Veža: Proizvodni management, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje - Ekonomski fakultet, Split, 1996.

    • Schroeder, R.G.: Upravljanje proizvodnjom, IV izdanje, MATE, Zagreb, 1999.

    • Veža, Ivica; Bilić, Boženko; Gjeldum, Nikola; Mladineo, Marko. Upravljanje projektima / Bilić, Boženko (ur.). Split : Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 2011.

    dopunska literatura
    • Slack, N.; Chambers, S.; Johnston, R.: Operations Management (fourth edition), Pretince Hall, Harlow, 2004.

    • Wild, R.: Operations Management (sixt edition), continuum, London New York, 2002.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva pisana kolokvija iz predmeta, a pisani ispit se također piše u dva dijela. Evidentirana prisutnost na nastavi (prisustvo) također ulazi u ukupni rezultat i ocjenu iz predmeta.

    Rezultat = 0,8 * Bodovi + 0,2 * Prisustvo

    Bodovi = (B1 + B2) / 2

    B1, B2 - bodovi ostvareni na 1. i 2. kolokviju, odnosno 1. i 2. dijelu ispita, pri čemu je potrebno imati najmanje 50% iz svakog od kolokvija (dijela ispita).
    Prisustvo - evidentirana prisutnost na nastavi (prosjek Predavanja i Auditornih vježbi).

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Rezultat / Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Proizvodni management

    2 sata
    2.

    Strategije proizvodnog managementa

    2 sata
    3.

    Proizvodna funkcija

    2 sata
    4.

    Dizajniranje proizvoda. Proces razvoja novog proizvoda

    2 sata
    5.

    Lanac dobavljača (Supply Chain Management).

    2 sata
    6.

    Planiranje i upravljenje proizvodnjom

    2 sata
    7.

    Planiranje materijala i upravljanje zalihama

    2 sata
    8.

    Koncepcije za planiranje i upravljanje proizvodnjom

    2 sata
    9.

    Tehnika mrežnog planiranja, metoda optimalne iskorištenosti kapaciteta, postupak upravo na vrijeme JIT - Just in Time

    2 sata
    10.

    Metoda planiranja resursa za proizvodnju MRP (Material Requirement Planning) , MRP II (Material Resource Planning)

    2 sata
    11.

    ERP (Enterprises Resource Planning)

    2 sata
    12.

    Optimalna tehnologija proizvodnje OPT (Optimized Production Technology), upravljanje progresivnim brojevima

    2 sata
    13.

    Poboljšanje. Metode i tehnike poboljšanja

    2 sata
    14.

    Simulacija proizvodnih sustava

    2 sata
    15.

    Kontiunirana i diskretna simulacija

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Lanac dobavljača (Supply Chain Management).

    4 sata
    2.

    Planiranje i upravljenje proizvodnjom

    4 sata
    3.

    Planiranje materijala i upravljanje zalihama

    4 sata
    4.

    Koncepcije za planiranje i upravljanje proizvodnjom

    4 sata
    5.

    Tehnika mrežnog planiranja, metoda optimalne iskorištenosti kapaciteta, postupak upravo na vrijeme JIT - Just in Time

    2 sata
    6.

    Metoda planiranja resursa za proizvodnju MRP (Material Requirement Planning) , MRP II (Material Resource Planning)

    4 sata
    7.

    ERP (Enterprises Resource Planning)

    4 sata
    8.

    Optimalna tehnologija proizvodnje OPT (Optimized Production Technology), upravljanje progresivnim brojevima

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.