FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  271 Proizvodni management
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Održavanje tehničkih sustava

    (FETM03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Po završetku ovoga kolegija studenti će moći sustavno donositi odluke vezane za projektni vijek tehničkog sustava i management njegova održavanja.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog kolegija moći:
    1. Kombinirati različite postupke managementa održavanja i eksploatacije.
    2. Pratiti trajnost tehničkog sustava i rizike njegova korištenja.
    3. Procijeniti raspoloživosti i troškove održavanja.
    4. Organizirati postupke prihvaćanja i ubrzanog ispitivanja tehničkog sustava.
    5. Povezati načela i praksu održavanja po stanju.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Značaj i ciljevi funkcije održavanja tehničkoga sustava. Krivulja mortaliteta. Povijesni razvoj, načela i područja primjene postupaka i strategija održavanja. Klasifikacija dijelova i opreme. Tehnički indikatori ispravnosti. FMEA i RCA metode. Pregled i temeljnje značajke modova kvara. Pouzdanost dijelova bez obnavljanja. Modeli konstantne i vremenski promjenjive učestalosti kvarova. Analiza podataka o životnom vijeku: potpuni i cenzorirani podaci, parametarski i neparametarski modeli, izbor modela. Projektni životni vijek. Weibullovi modeli. Optimalni interval preventivnog održavanja. RBD: serijska konfiguracija i modeli redudancije. Ocjena mogućih rizika (IEC 62061). Osnove Markovljevih modela. Preraspodjela opterećenja. Modeli degradacije sa i bez obnavljanja. Pregled utjecaja na sposobnost za održavanje. Raspoloživost. Uloga, vrste i područje primjene tehničke dijagnostike. Fizikalni modeli pouzdanosti. Uhodavanje i ubrzano testiranje. Planiranje, nabava i skladištenje doknadnih dijelova i materijala. Praćenje ukupnog učinka održavanja pomoću financijskih i operacijskih pokazatelja.

    preporučena literatura
    • Barle, J.: Reliability in maintenance management, (student handbook in Croatian, Pouzdanost u funkciji održavanja tehničkih sustava), FESB, Split, 2009.

    • Yang G.: Life Cycle Reliability Engineering, Wiley, 2007.

    dopunska literatura
    • Kobbacy K.A.H.; Murthy D.N.P. (eds): Complex System Maintenance Handbook, Springer, 2008.

    • Rausand M.; Høyland A.: System Reliability Theory: Models, Statistical Methods, and Applications, 2nd Ed., Wiley-Interscience, 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem ankete, interna evaluacija.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se polaže kroz dvije povezane cjeline:
    1) klasičan način pismenog i usmenog ispita,
    Na ispitu (kolokviju) se postavljaja ukupno 5 pitanja. Svako pitanje donosi max. 10 bodova. Ocjena se formira prema ukupnome zbroju bodova: 89-100%= 5, (Izvrstan), 77-88%= 4, (Vrlo dobar), 64-76%= 3, (Dobar), 50-63%= 2, (Dovoljan), 0-49% = 1, (Nedovoljan).

    2) izrada i obrana seminarskog rada koji obrađuje jednu od naprednih cjelina.
    Seminarski se rad sastoji od izrade pisanog dijela (opsegom i formom sličnog stručnom izvještaju ili tehničkom opisu) i njegove prezentacije u trajanju od 15 minuta. Izrada seminarskog rada se obavlja na vježbama iz drugog dijela uz redovite konzultacije s predmetnim nastavnikom.

    Ispitni rokovi:
    Termini završnog (obveznog) i popravnog ispita održati će se prema rasporedu ispitnih grupa utvrđenom na početku akademske godine.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Značaj i ciljevi funkcije održavanja tehničkoga sustava. Krivulja mortaliteta.

    3 sata
    2.

    Povijesni razvoj, načela i područja primjene postupaka i strategija održavanja.

    3 sata
    3.

    Klasifikacija dijelova i opreme. Tehnički indikatori ispravnosti. FMEA i RCA metode. Ljudske pogreške.

    3 sata
    4.

    Pregled i temeljnje značajke modova kvara. Pouzdanost dijelova bez obnavljanja. Modeli konstantne i vremenski promjenjive učestalosti kvarova.

    2 sata
    5.

    Analiza podataka o životnom vijeku: potpuni i cenzorirani podaci, parametarski i neparametarski modeli, izbor modela. Projektni životni vijek.

    5 sati
    6.

    Weibullovi modeli. Optimalni interval preventivnog održavanja.

    2 sata
    7.

    RBD: serijska konfiguracija i modeli redudancije.
    -

    3 sata
    8.

    Ocjena mogućih rizika (IEC 62061).Osnove Markovljevih modela.

    4 sata
    9.

    Preraspodjela opterećenja. Modeli degradacije sa i bez obnavljanja.

    2 sata
    10.

    Pregled utjecaja na sposobnost za održavanje. Raspoloživost.

    3 sata
    11.

    Fizikalni modeli pouzdanosti. Uhodavanje i ubrzano testiranje.

    3 sata
    12.

    Planiranje, nabava i skladištenje doknadnih dijelova i materijala.

    4 sata
    13.

    Praćenje ukupnog učinka održavanja pomoću financijskih i operacijskih pokazatelja.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Područja primjene i njima svojstveni problemi - primjeri.

    1 sat
    2.

    FMEA metoda analize kvara.

    1 sat
    3.

    Neparametarska analiza podataka

    2 sata
    4.

    Parametarska analiza podataka

    2 sata
    5.

    Utjecaj redudancije, modeli prema IEC EN 61508 (k od n, aktivna, pričuvna, raspodjela opterećenja).

    1 sat
    6.

    Tehnička dijagnostika - prikazivnanje i analiza primjera.

    1 sat
    7.

    Izvori generičkih podataka i njihovo korištenje.

    1 sat
    8.

    Primjeri modeliranja obnovljivih sustava.

    1 sat
    9.

    Analiza kovarijantnog modela.

    1 sat
    10.

    Numerička analiza optimalnog intervala plansko-preventivnog i oportunističkog postupka.

    1 sat
    11.

    Usporedni pokazatelji – analiza primjera.

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.