FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  270 Industrijsko inženjerstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Gospodarstvo Hrvatske

    (FEEM02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Glavni cilj predmeta je osigurati stjecanje vještina i sposobnosti za razumijevanje ključnih odrednica hrvatskog gospodarstva, odnosno hrvatskih dugoročnih gospodarskih zbivanja.

    očekivani ishodi učenja

    Ishod učenja predmeta:
    1. Polaznik će kroz ovaj predmet moći analizirati, identificirati i komentirati teorijske i praktične aspekte funkcioniranja hrvatskog gospodarstva.

    Pojedinačni ishod učenja:
    Polaznik će:
    1. Analizirati povijesne aspekte razvoja hrvatskog gospodarstva.
    2. Identificirati probleme i međuzavisnosti u strukturi gospodarstva.
    3. Procijeniti posljedice ekonomske politike i aktivnosti individualnih gospodarskih subjekata u kontekstu nacionalnog gospodarstva.
    4. Usporediti i ustanoviti specifičnosti gospodarstva Hrvatske u međunarodnom kontekstu.
    5. Analizirati aktualna gospodarska kretanja i komentirati ih u skladu s teorijom i međunarodnom ekonomskom praksom.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Temeljne komponente ekonomike nacionalnog (narodnog) gospodarstva; Razvoj teorije o nacionalnoj (narodnoj) ekonomiji; Međuovisnost makroekonomskih mezoekonomskih, regionalno-prostornih i mikroekonomskih aktivnosti; Faktori i resursi hrvatskog gospodarstva; Gospodarsko-povijesna podloga hrvatskog razvitka; Hrvatsko gospodarstvo u tranzicijskom razdoblju; Nacionalni, regionalni i održivi razvitak; Tržišno restrukturiranje i privatizacija; Stabilizacija i razvitak gospodarstva; Hrvatsko financijsko tržište i monetarni sustav; Reforma mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u funkciji gospodarskog i socijalnog razvitka; Obrazovna struktura i reforma obrazovnog sustava; Institucionalizacija tržišta rada i socijalno partnerstvo, cijena rada, zaposlenost, nezaposlenost, proizvodnost i zaposlenost; Životni standard i gospodarski razvoj; Gospodarska struktura Hrvatske s analizom i politikom razvitka djelatnosti i grana; Tržišna valorizacija gospodarske infrastrukture; Globalizacija i hrvatska razvojna strategija; Ekonomski odnosi s inozemstvom; Gospodarska suradnja i povezivanje s međunarodnim i globalnim okruženjem; Hrvatska i Europska unija; Makroekonomska politika: teorijske osnove makroekonomske politike, pregled predtranzicijskih makroekonomskih politika u hrvatskom gospodarskom razvitku, makroekonomske politike u tranzicijskom razdoblju (ostvarenja, ograničenja i promašaji), razvojna i makroekonomska politika u aktualnoj zbilji i predvidivoj perspektivi.

    preporučena literatura
    • Družić, I., Sirotković, J.: Uvod u hrvatsko gospodarstvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Politička kultura, Zagreb, 2002.

    • Skupina autora (Družić, I., Urednik i redaktor): Hrvatski gospodarski razvoj, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Politička kultura, Zagreb, 2003.

    dopunska literatura
    • Ekonomski pregled, Mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, Zagreb

    • Ekonomija/Economics, "RIFIN" d.o.o. Zagreb

    • Ostali aktualni izvori primjereni programu predmeta Gospodarstvo Hrvatske

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)
    prazno
      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.