FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  270 Industrijsko inženjerstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Racionalno korištenje energije

    (FESM04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Matematika 1, Matematika 2, Termodinamika 1, Termodinamika 2
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    - Klasificirati i opisati osnovne pojmove održive energetike,
    - Primijeniti osnovne termodinamičke zakone na različite energetske sustave te definirati učinkovitost istih,
    - Klasificirati te opisati obnovljive izvore energije.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    - Razmotriti i pojasniti osnovne pojmove održive energetike i održivog razvoja,
    - Opisati i primijeniti osnovne termodinamičke zakone na različite energetske sustave u cilju proračuna tokova energije te učinkovitosti istih,
    - Klasificirati te pojasniti nepovoljne učinke na okoliš kao posljedicu neodržive energetike,
    - Klasificirati te razmotriti primjenu obnovljivih izvora energije,
    - Nabrojati te opisati osnovne ekonomske pokazatelje projekata u energetici.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u procesnu energetiku, osnovni pojmovi i zakoni.
    Primjeri proračuna tokova energije za različita postrojenja: Industrijska parno-turbinska postrojenja različitih izvedbi.
    Primjeri proračuna tokova energije za različita postrojenja: Rashladni tornjevi.
    Primjeri proračuna tokova energije za različita postrojenja: Konvektivne sušare.
    Primjeri proračuna tokova energije za proces sa izgaranjem goriva, eksergija goriva.
    Emisije stakleničkih plinova. Ugljični otisak.
    Nedovoljnost energetskih bilanci za analizu procesa, eksergetska bilanca. Eksergetska analiza - različiti primjeri.
    Izmjenjivači topline.
    Uloga pumpi i ventilatora u cjevovodima termotehničkih sustava.
    Toplinske pumpe.
    Kogeneracijska postrojenja.
    Racionalno korištenje obnovljivih izvora energije.
    Ekonomika u energetici.

    preporučena literatura
    • I. Pivac, autorizirana predavanja

    • F. Bošnjaković: Nauka o toplini I i II dio, Tehnička knjiga, Zagreb, 2012.

    • B. Labudović, Obnovljivi izvori energije, Energetika marketing, Zagreb, 2002.

    • A. Kostelić: Tablice i dijagrami, Školska knjiga, Zagreb, 2007.

    dopunska literatura
    • G. Boyle, Renewable Energy Power for a Sustainable Future, 2nd Edition, Oxford University Press, 2004. (ili novije izdanje)

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Nakon 7 tjedana nastave održat će se međuispit (kolokvij) na kojem će se polagati do tada obrađeni (prvi) dio gradiva, dok će se drugi dio gradiva obrađen narednih 6 tjedana polagati na kraju semestra. Studenti koji nisu položili određeni dio gradiva (ili nisu zadovoljni s dobivenom ocjenom), po završetku semestra imat će dodatne prilike za polaganje na završnim i popravnim ispitima prema utvrđenim terminima kalendara nastave. Svi ispiti se provode u pisanom obliku, a uvjet za prolaznu ocjenu je ostvarenih najmanje 50% bodova na oba dijela gradiva. Konačni ostvareni broj bodova predstavlja aritmetičku sredinu ostvarenih bodova za svaki od položenih dijelova gradiva.

    Ocjena studentskog postignuća na predmetu utvrđuje se prema konačnom ostvarenom broju bodova na sljedeći način:
    od 50% do 61% dovoljan (2),
    od 62% do 74% dobar (3),
    od 75% do 87% vrlo dobar (4),
    od 88% do 100% izvrstan (5).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u procesnu energetiku, osnovni pojmovi i zakoni.

    2 sata
    2.

    Primjeri proračuna tokova energije za različita postrojenja: Industrijska parno-turbinska postrojenja različitih izvedbi.

    2 sata
    3.

    Primjeri proračuna tokova energije za različita postrojenja: Rashladni tornjevi.

    2 sata
    4.

    Primjeri proračuna tokova energije za različita postrojenja: Konvektivne sušare.

    2 sata
    5.

    Primjeri proračuna tokova energije za proces sa izgaranjem goriva, eksergija goriva.

    2 sata
    6.

    Emisije stakleničkih plinova. Ugljični otisak.

    2 sata
    7.

    Nedovoljnost energetskih bilanci za analizu procesa,
    eksergetska bilanca. Eksergetska analiza - različiti primjeri.

    2 sata
    8.

    Izmjenjivači topline.

    2 sata
    9.

    Uloga pumpi i ventilatora u cjevovodima termotehničkih sustava.

    2 sata
    10.

    Toplinske pumpe.

    2 sata
    11.

    Kogeneracijska postrojenja.

    2 sata
    12.

    Racionalno korištenje obnovljivih izvora energije.

    2 sata
    13.

    Ekonomika u energetici.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u procesnu energetiku, osnovni pojmovi i zakoni.

    2 sata
    2.

    Primjeri proračuna tokova energije za različita postrojenja: Industrijska parno-turbinska postrojenja različitih izvedbi.

    2 sata
    3.

    Primjeri proračuna tokova energije za različita postrojenja: Rashladni tornjevi.

    2 sata
    4.

    Primjeri proračuna tokova energije za različita postrojenja: Konvektivne sušare.

    2 sata
    5.

    Primjeri proračuna tokova energije za proces sa izgaranjem goriva, eksergija goriva.

    2 sata
    6.

    Emisije stakleničkih plinova. Ugljični otisak.

    2 sata
    7.

    Nedovoljnost energetskih bilanci za analizu procesa,
    eksergetska bilanca. Eksergetska analiza - različiti primjeri.

    2 sata
    8.

    Izmjenjivači topline.

    2 sata
    9.

    Uloga pumpi i ventilatora u cjevovodima termotehničkih sustava.

    2 sata
    10.

    Toplinske pumpe.

    2 sata
    11.

    Kogeneracijska postrojenja.

    2 sata
    12.

    Racionalno korištenje obnovljivih izvora energije.

    2 sata
    13.

    Ekonomika u energetici.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.