FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  263 Proizvodno strojarstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mehanika kompozita

    (FESN24)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Studenti će se upoznati s temeljnim načelima strukturne analize kompozitnih konstrukcija.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    – Razlučiti osnovne razlike linearno elastičnog ponašanja izotropnih i anizotropnih materijala.
    - Procijeniti mehanička svojstva laminiranih kompozita s pomoću analitičkih i numeričkih metoda.
    – Procijeniti čvrstoću laminirane kompozitne ploče.
    – Primjeniti metodu konačnih elemenata za proračun kompozitnih nosača i panela.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Definicije i pojmovi iz mehanike materijala. Makromehanika. Mikromehanika. Vrste loma kompozitnog sloja i laminata. Kriteriji loma: maksimalno naprezanje, maksimalna deformacija, Tsai-Hill kriterij, Tsai-Wu kriterij. Kompozitne ploče. Metoda konačnih elemenata u analizi kompozita. Primjena MKE na brodsku konstrukciju.

    preporučena literatura
    • Kaw A., Mechanics of Composite materials, CRC Taylor & Francis, 1999.

    • Voyiadjis G., Kattan P., Mechanis of Composite Materials with MATLAB, Springer, 2005.

    dopunska literatura
    • DNV-GL, “RULES FOR CLASSIFICATION, High speed and light craft: Part 3 Structures, equipment Chapter 4 Hull structural design, fibre composite and sandwich constructions”

    • Gibson R. F., Principles of Composite Material Mechanics, CRC Press, 1994.

    • Zenkert D, Battley. Foundations of fibre composites. KTH, 2008.

    • Zenkert D. Sandwich Structures, KTH, 2008.

    • Marine Composites, Eric Greene Associates, Inc., 1999. (http://www.ericgreeneassociates.com/images/MARINE_COMPOSITES.pdf)

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi. Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita. Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika. Samoevaluacija nastavnika. Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave.
    Ispit: pojedinačni; teorijski i praktični dio. Seminarski rad. Polaganje ispita: kombinirano.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Pomaci. Deformacije. Naprezanja. Ravninsko stanje naprezanja. Transformacije tenzora naprezanja i deformacija.

    3 sata
    2.

    Makromehanička analiza kompozitnog sloja. Hookeov zakon za različite vrste materijala.

    6 sati
    3.

    Teorije čvrstoće: maksimalno naprezanje, maksimalna deformacija, Tsai-Hill kriterij, Tsai-Wu kriterij. Higrotermalna naprezanja kompozitnog sloja.

    3 sata
    4.

    Mikromehanička analiza kompozitnog sloja. Volumenski i maseni udjeli. Konstante elastičnosti. Čvrstoća usmjerenog kompozitnog sloja.

    9 sati
    5.

    Makromehanička analiza višeslojnog kompozita (laminata). Čisto savijanje laminiranog štapa.

    3 sata
    6.

    Klasična laminatna teorija. Higrotermalni utjecaju na laminat. Vitoperenje.

    6 sati
    7.

    Matrice podatnosti. Posebne vrste laminata. Pravilo 10%. Loma i mehanizmi oštećenja laminata.

    3 sata
    8.

    Progibi kompozitnih ploča. Izvijanje kompozitne ploče.

    3 sata
    9.

    Metoda konačnih elemenata u analizi kompozita.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Osnove MATLAB-a.

    2 sata
    2.

    Makromehanika kompozitnog sloja.

    1 sat
    3.

    Mikromehanika kompozitnog sloja.

    1 sat
    4.

    Makromehanička analiza višeslojnog kompozita.

    1 sat
    5.

    Kompozitne ploče.

    1 sat
    6.

    Metoda konačnih elemenata u analizi kompozita

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.