FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  263 Proizvodno strojarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Hidraulički i pneumatički uređaji

    (FETL17)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Studenti će se upoznati s načelima rada i industrijskoj primjeni hidraulike i pneumatike. Nakon položenog ispita studenti bi trebali moći: prepoznavati elemente po konstrukciji i simbolu te objasniti njihove osnovne značajke, postaviti hidrauličke ili pneumatičke sustave te u istima pronalaziti i otklanjanjati pogreške.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog kolegija moći:
    1. Prezentirati načela rada i industrijsku primjenu hidrauličkih i pneumatičkih sustava.
    2. Identificirati pomoću standardnog simbola i naziva elemente sustava.
    3. Složiti jednostavne hidrauličke i pneumatičke uređaje.
    4. Kombinirati različite elemente sustava po koncepciji i dimenzijama.
    5. Kritički prosuđivati radnu sposobnost složenih hidrauličkih i pneumatičkih sustava.
    6. Razviti hidrauličke i pneumatičke sustave.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u pneumatiku. Fizikalne značajke stlačenog zraka kao radnog medija. Dobivanje, priprema i razvod stlačenog zraka. Standardno označavanje elemenata. Osnovni pneumatički elementi ( cilindri / tlačni ,zaporni i protočni ventili / razvodnici). Vrste aktiviranja ventila. Specijalni pneumatički elementi (kombinacije ventila, vakuumski ventili i pneumatički senzori). Električni ventili i elektropneumatički uređaji. Metode rješavanja i vrste vođenja pneumatičkih sustava. Proporcionalni elektropneumatički ventili. Uvod u hidrauliku. Fizikalne značajke ulja pod tlakom kao radnog medija. Elementi za pretvorbu energije (hidrauličke pumpe i motori konstantnog i udesivog volumena, hidraulički cilindri). Upravljanjački elementi (zaporni ventili, razvodnici, regulatori tlaka, ventili za ograničenje tlaka, regulatori protoka). Direktno upravljani i predupravljani razvodnici i tlačni ventili. Proporcionalni i servohidraulički ventili. Podjele hidrauličkih krugova. Regulacija rada pumpe (tlaka, protoka, impulsa tlaka – LS).

    preporučena literatura
    • Nikolić, G.: Pneumatika, Školske novine, Zagreb, 1994.

    • Barle, J.: Hidraullika i pneumatika, (priručnik za studente-autorizirana predavanja), FESB, Split, 2010..

    • Rabie, M.: Fluid Power Engineering, McGraw-Hill, 2009.

    dopunska literatura
    • Koroman, V.; Mirković, R.: Hidraulika i pneumatika, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

    • Lang, R.A. (ed.): Hydraulic Trainer 1; Planning and Design of Hydraulic Power Systems, Mannesmann Rexroth AG, 1998.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem ankete, interna evaluacija.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)
    prazno
      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.