FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Računalna dinamika fluida

    (FESN19)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Mehanika fluida 1
    ciljevi predmeta

    Upoznavanje s punim Navier Stokes-ovim jednadžbama, jednadžbom kontinuiteta i energetskom jednadžbom, te fizikalnim značenjem pojedinih članova jednadžbe. Usvajanje znanja o diskretizacijskim postupcima i numeričkom rješavanju diskretiziranih jednadžbi. Upoznavanje s poželjnim svojstvima mreže.
    Izbor odgovarajućeg nivoa modeliranja i identifikacija glavnih uzroka umanjene fizikalnosti CFD simulacije.
    Sposobnost uporabe CFD računalskih programa za proračun 2D i/ili 3D tokova, tj. proračun naprezanja i izmjene unutarnje energije u fluidu.
    Sposobnost postavljanja problema strujanja viskoznih tokova za primjenu komercijalnih kodova.

    očekivani ishodi učenja

    Student će biti sposoban:
    – opisati punu Navier Stokes-ovu jednadžbu i energetsku jednadžbu,
    – objasniti diskretizacijske postupke i numeričko rješavanje diskretiziranih jednadžbi,
    – identificirati glavne uzroke umanjene fizikalnosti CFD simulacije,
    – primijeniti CFD računalne programe za proračun 2D tokova (proračun naprezanja i izmjene unutarnje energije u fluidu),
    – modelirati problem strujanja viskoznih tokova s izmjenom topline za primjenu komercijalnih kodova,
    – kritički vrednovati rezultate proračuna

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Glavne jednadžbe strujanja.
    Klasifikacija dif. jednadžbi.
    Granični uvjeti jednadžbi.
    Diskretizacija dif. jedn.
    Metoda konačne razlike.
    Generiranje mreže i tipovi mreže.
    Metoda konačnog volumena.
    Greška diskretizacije. Stabilnost.
    Numerička difuzija
    Algoritmi rješavanja sustava diskretiziranih jedn.
    Ugradnja graničnih uvjeta.
    Primjena na potencijalno strujanje nestlačivog fluida, strujanje idealnog fluida i viskozan tok
    Primjena na potencijalno strujanje nestlačivog fluida, strujanje idealnog fluida i viskozan tok.

    preporučena literatura
    • - Virag Z. Džijan I. , „Računalna dinamika fluida“, FSB, Zagreb

    dopunska literatura
    • -- Anderson, Dale; Pletcher, Richard H.; Tannehill, John C, "Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer", Hemisphere Pub. Corp. McGraw-Hill (1984)

    • - John Anderson, "Computational FLuid Dynamics the basic and applications", McGraw-Hill Science Engineering Math (1995)

    • - H. Versteeg, W. Malalasekra, "An Introduction to Computational Fluid Dynamics - The Finite Volume Method", Prentice Hall (2007)

    • - Hirsch, C. „Numerical Computation of Internal and External Flows“, Wiley, 1987

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    • Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Samoevaluacija nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom nastave studenti izrađuju domaće radove koji se zadaju u okviru predavanja i vježbi. Zadnji rok za predaju domaćeg rada je termin sljedećeg predavanja. Na među-ispitima student usmeno obrazlaže domaće radove.
    Studentu se zadaje seminarski rad kojeg na kraju semestra usmeno obrazlaže.
    Ukupni bodovi(%) = 0,05(VJ + S) + 0,45(M1 + M2)
    VJ, S – % bodovi iz domaćih radova i seminarskog rada,
    M1, M2 – % bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Popravni ispit: Student koji ne položi ispit u vrijeme nastave i pripadnih ispitnih rokova, ali prikupi barem 25% ukupnih bodova, usmeno obrazlaže seminarski rad.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Glavne jednadžbe strujanja

    2 sata
    2.

    Klasifikacija dif. jednadžbi.

    2 sata
    3.

    Granični uvjeti jednadžbi.

    2 sata
    4.

    Diskretizacija dif. jedn. Metoda konačne razlike.

    2 sata
    5.

    Metoda konačnog volumena. Greška diskretizacije.

    2 sata
    6.

    Generiranje mreže i tipovi mreže.

    2 sata
    7.

    Stabilnost.

    2 sata
    8.

    Numerička difuzija

    2 sata
    9.

    Algoritmi rješavanja sustava diskretiziranih jedn.

    2 sata
    10.

    Ugradnja graničnih uvjeta.

    2 sata
    11.

    Primjena na potencijalno strujanje nestlačivog fluida, strujanje idealnog fluida i viskozan tok

    2 sata
    12.

    Primjena na potencijalno strujanje nestlačivog fluida, strujanje idealnog fluida i viskozan tok.

    2 sata
    13.

    Primjena na potencijalno strujanje nestlačivog fluida, strujanje idealnog fluida i viskozan tok.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Glavne jednadžbe strujanja

    2 sata
    2.

    Klasifikacija dif. jednadžbi.

    2 sata
    3.

    Granični uvjeti jednadžbi.

    2 sata
    4.

    Diskretizacija dif. jedn. Metoda konačne razlike.

    2 sata
    5.

    Metoda konačnog volumena. Greška diskretizacije.

    2 sata
    6.

    Generiranje mreže i tipovi mreže.

    2 sata
    7.

    Stabilnost.

    2 sata
    8.

    Numerička difuzija

    2 sata
    9.

    Algoritmi rješavanja sustava diskretiziranih jedn.

    2 sata
    10.

    Ugradnja graničnih uvjeta.

    2 sata
    11.

    Primjena na potencijalno strujanje nestlačivog fluida, strujanje idealnog fluida i viskozan tok

    2 sata
    12.

    Primjena na potencijalno strujanje nestlačivog fluida, strujanje idealnog fluida i viskozan tok

    2 sata
    13.

    Primjena na potencijalno strujanje nestlačivog fluida, strujanje idealnog fluida i viskozan tok

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.