FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Inženjerska numerička sinteza

    (FESL49)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    - Usvojiti teorijske postavke, metode i algoritme vezane uz sintezu oblika za zadanu
    funkcionalnost primjenom geometrijskog modeliranja i višeciljne optimizacije
    - Razviti sposobnost primjene računala u inženjerskoj numeričkoj sintezi,
    - Osposobiti se za kvalificiranu primjenu numeričkih alata u inženjerskim problemima

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog kolegija, studenti će biti sposobni:
    - opisati inženjerski problem kao parametarski model za optimizaciju oblika
    - modelirati zadani inženjerski problem kao skup varijabli odlučivanja, ograničenja i funkcija izvrsnosti,
    - vrijednosno modelirati izvrsnost,
    - izraditi dijagrame toka za numeričke računalne procese (workflow) koji uključuju module za geometrijsko modeliranje, simulaciju (npr. MKE) i optimizaciju,
    - rješavati višeciljne probleme nelinearnog optimiranja sa ograničenjima,
    - primijeniti evolucijske metode optimizacije i metaheuristike
    - primjeniti surogatne modele umjesto simulatora,
    - razviti i testirati kompleksne modele i numeričke računalne procese u naprednim
    integralnim alatima

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvodni pojmovi. Modeliranje 2D oblika i konfiguracije. Modeliranje 3D oblika. Modeliranje funkcionalnosti i izvrsnosti. Modeliranje vrijednosti elemenata projekata. Optimalno oblikovanje. Višeciljna optimizacija. Evolucijski algoritmi i operatori.. Metaheuristički algoritmi. Redukcija modela i surogatni modeli. Parametrizacija, optimizacija oblika i topologije. Računalni radni procesi u optimizaciji oblika.Inženjerske primjene.

    preporučena literatura
    • -D. Vučina, 'Metode inženjerske numeričke optimizacije', Sveučilište u Splitu, FESB 2005

    • - K. Deb, Multi-objective optimization using Evolutionary Algorithms, Wiley, 2001

    • - S. Haykin, "Neural Networks", Prentice Hall International, 1999

    • - D. Rogers, An Introduction to NURBS, Morgan Kaufmann Publishers, 2000

    dopunska literatura
    • J. S. Arora, “Introduction to Optimum Design”, McGraw Hill, 2012

    • S.S. Rao, “Engineering Optimization”, Wiley Interscience, 1996

    • G. Farin, Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design: A Practical Guide, Morgan Kaufmann Publishers/ Academic Press, 2002

    • A. Saxena, B. Sahay, Computer-aided engineering design, Springer 2005

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    - Kroz ustrojeni sustav za osiguranje kvalitete Fakulteta.
    - Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    - Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    - Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    - Samoevaluacija nastavnika
    - Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit: teorijski i praktični ili seminarski rad
    Polaganje ispita: pismeno.
    Tijekom semestra bit će jedan međuispit (M1, M2 - kolokviji). Uvjet za pozitivnu ocjenu je minimalno 50% bodova na međuispitu i završnom ispitu.
    Ocjena(%) = 0,5*M1 + 0,5*M2
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvodni pojmovi

    3 sata
    2.

    Modeliranje 2D oblika i konfiguracije

    3 sata
    3.

    Modeliranje 3D oblika

    3 sata
    4.

    Modeliranje funkcionalnosti i izvrsnosti

    3 sata
    5.

    Modeliranje vrijednosti elemenata projekata

    3 sata
    6.

    Optimalno oblikovanje

    3 sata
    7.

    Višeciljna optimizacija

    3 sata
    8.

    Evolucijski algoritmi i operatori

    3 sata
    9.

    Metaheuristički algoritmi

    3 sata
    10.

    Redukcija modela i surogatni modeli

    3 sata
    11.

    Parametrizacija, optimizacija oblika i topologije

    3 sata
    12.

    Računalni radni procesi u optimizaciji oblika

    13.

    Inženjerske primjene

      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvodni primjeri primjene

    1 sat
    2.

    Modeliranje 2D i 3D oblika i konfiguracije

    3 sata
    3.

    Modeliranje vrijednosti elemenata projekata

    1 sat
    4.

    Višeciljna optimizacija

    1 sat
    5.

    Evolucijski algoritmi i operatori

    1 sat
    6.

    Metaheuristički algoritmi

    1 sat
    7.

    Surogatni modeli

    1 sat
    8.

    Računalni radni procesi u optimizaciji oblika

    3 sata
    9.

    Inženjerske primjene

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.