FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Uvod u Arduino

    (FESL32)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Cilj predmeta: je da studenti savladaju osnove programiranja mikrokontrolera.

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će:
    1. moći obrazložiti principe rada mikrokontrolera
    2. biti osposobljen da programira ARDUINO
    3. moći pravilno odabrati i primijeniti različite tipove osjetnika
    4. moći samostalno realizirati projekte na ARDUINO-

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    15 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
    sadržaj

    Osnovni dijelovi mikrokontrolera i princip rada. Osnove jezika i razvojno okruženje Analogni ulazi i primjena Analogni izlazi i primjena. Digitalni ulazi i primjena. Digitalni izlazi i primjena. Primjeri cjelovitih projekata. Kratki projekt Dugi projekt

    preporučena literatura
    • Predavanja i ostali materijali na portalu

    dopunska literatura
    • S. Monk: Programming Arduino: Getting Started With Sketches, McGraw-Hill, 2012.

    • J.M. Hughes: Arduino: ATechnical Reference: A Handbook for Technicians, Engineers and Makers (In nutshell), O'Reilly, 2016.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Evaluacija usklađena s ishodima
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Samoevaluacija nastavnika
    • Institucionalna i ne-institucionalna evaluacija

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Način ocjenjivanja:

    Metodologija CDIO, ocjenjivanje relativno.

    Ocjenjivanje uključuje ocjenu/bodove na kolokviju, aktivnost tijekom semestra i ocjenu završnog projekta.

    Kolokvij je pismeni i sastoji se od 4 pitanja:

    (materijali za učenje su dostupni na eLearning portalu nakon što se upiše predmet).

    Konačna ocjena se formira na temelju sljedećih udjela:

    20% postotak bodova ostvarenih na kolokviju
    80% aktivnost tijekom semestra i završni projekt

    Aktivnost tijekom semestra se ocjenjuje na temelju:

    - Prisutnost i aktivnost na nastavi/diskusiji - 10% (diskusija uključuje prezentaciju individualnih aktivnosti kandidata; svaki kandidat će barem jednom u semestru prezentirati svoj rad ostalima)
    - Tjedni pismeni izvještaji o aktivnostima - 35%
    - Završni projekt i prezentacija - 35%

    Individualni dio ocjene se stječe kolokvijem i aktivnošću (aktivnost, tjedni izvještaji). U aktivnost ulazi i ocjena kandidata za samostalnost i inicijativu.

    Svi elementi ocjene se temelje na papirnatoj podlozi: kolokvij, tjedni izvještaj, individualna prezentacija,… Inicijativa i samostalnost se mjere značajnim proširenjima i doprinosima u završnom projektu koji prelaze redovne okvire.

    Izbor područja za izradu projekta:

    Za izlazak na popravni/jesenski rok, kandidat treba ostvariti 25% bodova tijekom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnovni dijelovi mikrokontrolera i princip rada.

    2 sata
    2.

    Osnove jezika i razvojno okruženje

    4 sata
    3.

    Analogni ulazi i primjena

    4 sata
    4.

    Analogni izlazi i primjena

    4 sata
    5.

    Digitalni ulazi i primjena

    4 sata
    6.

    Digitalni izlazi i primjena.

    4 sata
    7.

    Primjeri cjelovitih projekata

    4 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Kratki projekt

    8 sati
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Dugi projekt

    20 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.