FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Matematika – posebna poglavlja

    (FEML01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Razviti sposobnost razumijevanja koncepata posebnih poglavlja matematike – integrali ovisni o parametru, varijacioni račun i parcijalne diferencijalne jednadžbe te njihove primjene u strojarstvu i ostalim tehničkim znanostima.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog predmeta, studenti će biti sposobni:
    1. Izvesti postupke integriranja ovisnih o parametru i primijeniti ih.
    2. Objasniti glavnu ideju varijacionog računa i izvesti nužne uvjete ekstrema i izreći dovoljne uvjete ekstrema.
    3. Reproducirati rješenja klasičnih problema varijaciong računa: problem najkraćeg vremena i problem najmanjeg oplošja.
    4. Definirati Sturm-Liouvilleov problem i objasniti strukturi rješenja. Prepoznati i riješiti jednostavnije probleme.
    5. Izvesti toplinsku, Laplaceovu i valnu jednadžbu te navesti moguće početne i rubne uvjete.
    6. Dokazati jedinstvenost rješenja i riješiti jednadžbe odgovarajućim metodama (pomoću svojstvenih funkcija, pomoću Fourierove i Laplaceove transformacije).
    7. Riješiti jednostavnije valne jednadžbu za linearne i nelinearne valove.
    8. Prepoznati i riješiti Volterinu i Fredholmovu integralnu jednadžbu.
    9. Definirati i izračunati Greenovu funkciju za Sturm-Louvilleov problem.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Integrali ovisni o parametru. Varijacioni racun. Eulerove jednadzbe. Hamiltonov princip. Fourierova transformacija. Laplaceova transformacija. Sturm-Liouvilleov problem. Toplinska jednadžba. Valna jednadžba. Laplaceova jednadžba. Volterina integralna jednadžba. Fredholmova integralna jednadžba. Greenova funkcija.

    preporučena literatura
    • J. D. Logan, Applied Mathematics, Wiley, New York, 1997.

    • I. Slapničar, Matematika 2, skripta, FESB, u izradi.

    • Materijali za vježbe na e-learning portalu FESB-a

    dopunska literatura
    • P. duChateau, D. W. Zachmann, Partial Differential Equations, Schaum's Outline, McGraw Hill, New York, 1986.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Konzultacije s nastavnicima matematičkih kolegija i voditeljima studija.
    Evaluacija nastave od strane šefa katedre i ureda za promicanje kvalitete.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati na nastavi.
    Tijekom semestra održat će se dva kolokvija. Prvi kolokvij održat će se nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon završetka nastave. Na svakom kolokviju može se ostvariti 40 bodova, dok se dodatnih 20 bodova ostvaruje aktivnostima na nastavi tijekom cijelog semestra. Uvjet za pozitivnu ocjenu je najmanje 20 bodova na svakom kolokviju i ukupno (s dodatnim bodovima) najmanje 50 bodova.

    Po završetku nastave održavaju se dva završna ispita, a u rujnu dva popravna ispita. Studenti koji putem prva dva kolokvija kolokvija nisu položili jedan dio gradiva mogu polagati samo taj dio kroz završne ispite. Uvjet za pozitivnu ocjenu je najmanje 20 bodova iz svakog dijela gradiva, te ukupno (s dodatnim bodovima) najmanje 50 bodova. Studenti koji putem kolokvija nisu položili niti jedan dio gradiva, na završnim ispitima polažu cjelokupno gradivo. Na ispitu se može ostvariti 80 bodova. Uvjet za pozitivnu ocjenu je najmanje 40 bodova te ukupno (s dodatnim bodovima) najmanje 50 bodova.
    Studenti koji nisu ispunili uvjet za pozitivnu ocjenu ni nakon završnih ispita, a ostvarili su barem 10 bodova, mogu pristupiti popravnim ispitima. Na popravnom ispitu može se ostvariti 80 bodova. Uvjet za pozitivnu ocjenu je najmanje 40 bodova iz popravnog ispita, te ukupno najmanje 50 bodova.
    Ocjena se formira na sljedeći način:
    85 i više bodova - 5 (izvrstan),
    75 - 84 boda - 4 (vrlo dobar),
    60- 74 boda - 3 (dobar),
    50 - 59 bodova - 2 (dovoljan).
    Kolokviji i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova.    

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Integrali ovisni o parametru

    2 sata
    2.

    Varijacioni racun, nužni i dovoljni uvjeti ekstrema.

    2 sata
    3.

    Primjeri, uvjetni ekstrem, Eulerova metoda konačnih razlika.

    2 sata
    4.

    Fourierova i Laplaceova transformacija

    2 sata
    5.

    Sturm-Liouvilleov problem

    2 sata
    6.

    Toplinska jednadžba

    2 sata
    7.

    Toplinska jednadžba

    2 sata
    8.

    Laplaceova jednadžba

    2 sata
    9.

    Valna jednadžba

    2 sata
    10.

    Valna jednadžba

    2 sata
    11.

    Volterina integralna jednadžba

    2 sata
    12.

    Fredholmova integralna jednadžba

    2 sata
    13.

    Greenova funkcija

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Integrali ovisni o parametru

    2 sata
    2.

    Varijacioni račun, Eulerove jednadžbe

    2 sata
    3.

    Fourierova i Laplaceova transformacija

    2 sata
    4.

    Sturm-Liouvilleov problem

    2 sata
    5.

    Toplinska jednadžba

    2 sata
    6.

    Toplinska jednadžba

    2 sata
    7.

    Laplaceova jednadžba

    2 sata
    8.

    Laplaceova jednadžba

    2 sata
    9.

    Valna jednadžba

    2 sata
    10.

    Valna jednadžba

    2 sata
    11.

    Volterina integralna jednadžba

    2 sata
    12.

    Fredholmova integralna jednadžba

    2 sata
    13.

    Greenova funkcija

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.