FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Konstruiranje pomoću računala 1

    (FESL17)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Sposobnost objašnjavanja temeljnih pojmova i načela konstruiranja značajkama, parametarskog modeliranja i geometrijskog modeliranja. Sposobnost tvorbe jednostavnih modela, sklopova i nacrtne dokumentacije uporabom programskoga alata za geometrijsko modeliranje.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno svladanog premeta studenti će moći:
    1. Objasniti temeljna načela geometrijskoga modeliranja, parametarskoga modeliranja i modeliranja značajkama
    2. Opisati važnost i postupke razmjene podataka između različitih sustava za oblikovanje pomoću računala
    3. Objasniti temeljna načela opisivanja parametarskih krivulja i ploha
    4. Koristiti programski alat za geometrijsko modeliranje
    5. Konstruirati jednostavne geometrijske modele i sklopove
    6. Odrediti geometrijske značajke poprečnoga presjeka modela
    7. Odrediti masene značajke geometrijskoga modela

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u osnovne značajke 3D CAD modeliranja i parametarsko modeliranje. Ovo uključuje izradu 2D skica, dodavanje geometrijskih ograničenja, 3D modeliranje značajkama, izradu nacrta, sastavljanje sklopova mehaničkim stupnjevima slobode te pripadajuću analizu mehanizama.

    preporučena literatura
    • I. Marinić-Kragić, Bilješke uz predavanja, FESB

    • Kuang-Hua Chang, „Product Design Modeling using CAD/CAE“, Elsevier Inc. 2014

    dopunska literatura
    • Kuang-Hua Chang, "Mechanism Design and Analysis Using PTC Creo Mechanism 9.0", SDC Publications 2022

    • Kuang-Hua Chang, "Motion Simulation and Mechanism Design with SOLIDWORKS Motion 2018", SDC Publications 2018

    • K. Lee, "Principles of CAD/CAM/CAE Systems", Addison-Wesley, Reading 1999.

    • C. McMahon, J. Browne, “CADCAM: Principles, Practice and Manufacturing Management”, Prentice-Hall, Harlow 1998.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)
    prazno
      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u predmet; opis portala za eUčenje

    2 sata
    2.

    Uvod u CAD/CAM/CAE sustave, I. dio: temeljni pojmovi

    2 sata
    3.

    Uvod u CAD/CAM/CAE sustave, II. dio: primjene; rasprostranjenost 3D CAD tehnologije

    2 sata
    4.

    Sastavnice CAD/CAM/CAE sustava: sklopovska oprema, programska oprema

    2 sata
    5.

    Geometrijsko modeliranje; modeliranje značajkama; parametarsko modeliranje

    2 sata
    6.

    Uvod u grafičko programiranje: OpenGL, koordinatni sustavi, homogene koordinate, pretvorba koordinata

    2 sata
    7.

    Izradba nacrta: tolerancije oblika i dimenzija; površinska obradba

    2 sata
    8.

    Strukture podataka u geometrijskom modeliranju; razmjena podataka između CAD/CAM/CAE sustava

    2 sata
    9.

    Opisivanje krivulja, I. dio: Hermiteova krivulja

    2 sata
    10.

    Opisivanje krivulja, II. dio: Bezierova krivulja, B-spline krivulja

    2 sata
    11.

    Opisivanje krivulja, III. dio: interpolacijska krivulja; geometrijski uvjeti neprekinutosti; NURBS krivulja

    2 sata
    12.

    Stupnjevi slobode; sastavljanje sklopova; animacija

    2 sata
    13.

    Analiza mehanizama korištenjem sklopnih CAD modela

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Radni okoliš programa CAD programa, I. dio; ekstruzija zatvorene konture po pravcu

    2 sata
    2.

    Radni okoliš programa CAD programa, II. dio; model jednostavnoga komada

    2 sata
    3.

    Izmjena modela jednostavnoga komada

    2 sata
    4.

    Rotacija zatvorene konture oko osi; Ekstruzija zatvorene konture

    2 sata
    5.

    Konstrukcijske ravnine

    2 sata
    6.

    Presjeci; ljuske; ograničenja; alati pri skiciranju

    2 sata
    7.

    Translacijski nizovi značajki: jedno- i dvo-dimenzionalni

    2 sata
    8.

    Radijalni nizovi građenih značajki; umnožavanje značajki

    2 sata
    9.

    Izradba nacrta, I. dio

    2 sata
    10.

    Izradba nacrta, II. dio

    2 sata
    11.

    Izradba sklopova

    2 sata
    12.

    Animacija gibanja

    2 sata
    13.

    Izradba sklopova mehanizama i analiza gibanja.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.