FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Motori i vozila

    (FESL41)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Cilj predmeta: je da studenti savladaju osnove motornog pogona vozila i dinamiku vožnje i vozila.

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    1. odrediti kinematiku i sile u klipnom mehanizmu
    2. modelirati procese u motorima s unutarnjim izgaranjem i evaluirati iskoristivost goriva i štetne emisije
    3. izraditi jednostavne dinamičke modele i analizirati (uzdužnu i poprečnu) dinamiku vožnje
    4. analizirati okomitu dinamiku vozila i ovjesa
    5. obraditi izvore buke i principe kontrole buke u automobilu i pripadne ekološke učinke

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Pogon vozila: Kinematika i sile u klipnom mehanizmu. Izmjene radne tvari. Značajke motora s unutarnjim izgaranjem. Prednabijanje. Izgaranje, granice iskoristivosti goriva, štetne emisije. Modeliranje procesa (Vibe, Lotus, Ricardo, AVL..).
    Uzdužna i poprečna dinamika vožnje: ubrzavanje, usporavanje, kočenje. Upravljanje i upravljivost vozila. Mehanizmi i uređaji za upravljanje vozilom. Okomita dinamika vozila: 1/4 model, model s 2 i više stupnjeva slobode. Udobnost vožnje. Buka u vozilima, izvori, kontrola i pripadni standardi.

    preporučena literatura
    • Materijali na e-learning portalu

    • G.Genta, L.Morello, F.Cavallino, L.Filtri: The motor car, Springer, 2010.

    • I. Mahalec, Z. Lulić, D. Kozarac: Motori s unutarnjim izgaranjem, FSB, 2010.

    dopunska literatura
    • N.R. Jazar: Vehicle dynamics, Springer, 2014.

    • T.K. Garett, K.Newton, W.Steeds: The Motor Vehicle, Butterworth-Fleinemann, 2010.

    • R. Basshuysen, F. Schafer: Handbuch Vebrenungsmotor, MTZ, 2010.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete suracluju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Način ocjenjivanja:

    Metodologija CDIO, ocjenjivanje relativno.

    Ocjenjivanje uključuje ocjenu/bodove na kolokviju, aktivnost tijekom semestra i ocjenu završnog projekta.

    Kolokvij je pismeni i sastoji se od 4 pitanja:

    - 2 pitanja iz motora,
    - 2 pitanja iz dinamike vozila

    (materijali za učenje su dostupni na eLearning portalu nakon što se upiše predmet).

    Konačna ocjena se formira na temelju sljedećih udjela:

    20% postotak bodova ostvarenih na kolokviju
    80% aktivnost tijekom semestra i završni projekt

    Aktivnost tijekom semestra se ocjenjuje na temelju:

    - Prisutnost i aktivnost na nastavi/diskusiji - 10% (diskusija uključuje prezentaciju individualnih aktivnosti kandidata; svaki kandidat će barem jednom u semestru prezentirati svoj rad ostalima)
    - Tjedni pismeni izvještaji o aktivnostima - 35%
    - Završni projekt i prezentacija - 35%

    Individualni dio ocjene se stječe kolokvijem i aktivnošću (aktivnost, tjedni izvještaji). U aktivnost ulazi i ocjena kandidata za samostalnost i inicijativu.

    Svi elementi ocjene se temelje na papirnatoj podlozi: kolokvij, tjedni izvještaj, individualna prezentacija,… Inicijativa i samostalnost se mjere značajnim proširenjima i doprinosima u završnom projektu koji prelaze redovne okvire.

    Izbor područja za izradu projekta:

    Na početku semestra studenti mogu birati grupu/područje (Motori ili Dinamika vozila) iz kojeg bi radili projekt, s tim da je broj studenata u pojedinoj grupi ograničen kapacitetom laboratorija, brojem nastavnog osoblja za provedbu plana i dr. U slučaju da se u pojedinoj grupi prijavi više studenata od maksimalno mogućeg, studenti će se rangirati prema prosjeku ocjena ostvarenom na preddiplomskom studiju, te će studenti koji budu ispod praga za pojedinu grupu morati odraditi projekt u grupi koja ima manje studenata.

    Za izlazak na popravni/jesenski rok, kandidat treba ostvariti 25% bodova tijekom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Radne karakteristike motora s unutarnjim izgaranjem

    2 sata
    2.

    Modeliranje procesa motora s unutarnjim izgaranjem

    2 sata
    3.

    Isptivanje motora s unutarnjim izgaranjem

    2 sata
    4.

    Uvod u dinamiku vozila. Uzdužna dinamika vozila.

    2 sata
    5.

    Poprečna dinamika vozila.

    2 sata
    6.

    Okomita dinamika vozila

    2 sata
    7.

    Seminari i konzultacije

    2 sata
    8.

    Seminari i konzultacije

    2 sata
    9.

    Seminari i konzultacije

    2 sata
    10.

    Seminari i konzultacije

    2 sata
    11.

    Seminari i konzultacije

    2 sata
    12.

    Seminari i konzultacije

    2 sata
    13.

    Seminari i konzultacije

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.