FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Energetska učinkovitost u zgradarstvu

    (FESL24)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    -Razmotriti te analizirati potrošnju energije u zgradama,
    -Tehno-ekonomski analizirati te primjeniti mjere povećanja energetske učinkovitosti u zgradama.

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    - Razmotriti osnovne pojmove iz područja energetske učinkovitosti te održivog razvoja
    - Analizirati potrošnju energije i energenata u zgradama,
    - Predstaviti zakonsku regulativu iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu,
    - Analizirati i predložiti mjere povećanja energetske učinkovitosti u zgradama,
    - Proračunati ekonomski aspekt predloženih mjera.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvodno o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. Potrošnja energije u zgradama i zakonska regulativa. Toplinska zaštita zgrade. Emisija CO2 i utjecaj na okoliš. Analiza mjera povećanja energetske učinkovitosti u zgradama. Energetski pregledi i certificiranje zgrada. Primjena obnovljivih izvora energije u zgradarstvu. Ekonomski pokazatelji i vrednovanje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

    preporučena literatura
    • S.Nižetić, ‘’Energetska učinkovitost u zgradarstvu’’, (online predavanja), FESB, 2011.

    • Group of authors, ‘’Green Guide: the design, construction and operation of sustainable buildings, 1999.

    • J. Krigger, ‘’Energy efficiency’’, Handbook, USA, 2008.

    • ‘’Energy Efficiency in Buildings’’ – Guide F, CIBSE, 2004.

    • ‘’Energy Efficiency Guide for Existing Commercial Buildings’’, Guide, ASHRAE, 2009.

    dopunska literatura
    • Skupina autora, ''Priručnik za energetske savjetnike'', UNDP, Zagreb 2008,

    • Skupina autora, ''Tipske mjere'', UNDP, Zagreb 2009,

    • Skupina autora, ''Priručnik za ventilaciju i klimatizaciju'', EGE, 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Za pristupanje usmenom dijelu ispita potrebno je izraditi seminarski rad (preliminarni energetski pregled specifičnog objekta). Krajnja ocjena se fomira temeljem seminarskog rada (50%) te temeljem usmenog ispita (50%).

    Ispitni rokovi: Prema rasporedu FESB-a, odnosno prema potrebi u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvodno o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.

    2 sata
    2.

    Analiza prosječne potrošnje energije u zgradama.

    2 sata
    3.

    Zakonska regulativa iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

    2 sata
    4.

    Uvodno o mjerama povećanja energetske učinkovitosti u postojećim zgradama. Mjere vezane za građevni dio (niskoenergetska i pasivna gradnja), učinkovita ostakljenja.

    2 sata
    5.

    Analiza mjera povećanja energetske učinkovitosti vezanih za građevni dio (niskoenergetska i pasivna gradnja), učinkovita ostakljenja, toplinska zaštita građevnih dijelova.

    2 sata
    6.

    Analiza mjera povećanja energetske učinkovitosti u sustavu grijanja i pripreme potrošne tople vode.

    2 sata
    7.

    Analiza mjera povećanja energetske učinkovitosti u sustavu grijanja i pripreme potrošne tople vode.

    2 sata
    8.

    Analiza mjera povećanja energetske učinkovitosti u sustavu hlađenja.

    2 sata
    9.

    Analiza mjera povećanja energetske učinkovitosti u sustavu hlađenja.

    2 sata
    10.

    Primjena obnovljivih izvora energije u zgradarstvu.

    2 sata
    11.

    Proračun emisija ugljičnog dioksida.

    2 sata
    12.

    Pojam energetskog pregleda.

    2 sata
    13.

    Energetsko certificiranje zgrada.

    2 sata
    14.

    Uvodno o ekonomskim pokazateljima mjera povećanja energetske učinkovitosti.

    2 sata
    15.

    Ekonomsko vrednovanje mjera povećanja energetske učinkovitosti.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvodno o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.

    2 sata
    2.

    Analiza prosječne potrošnje energije u zgradama.

    2 sata
    3.

    Zakonska regulativa iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

    2 sata
    4.

    Uvodno o mjerama povećanja energetske učinkovitosti u postojećim zgradama. Mjere vezane za građevni dio (niskoenergetska i pasivna gradnja), učinkovita ostakljenja.

    2 sata
    5.

    Analiza mjera povećanja energetske učinkovitosti vezanih za građevni dio (niskoenergetska i pasivna gradnja), učinkovita ostakljenja, toplinska zaštita građevnih dijelova.

    2 sata
    6.

    Analiza mjera povećanja energetske učinkovitosti u sustavu grijanja i pripreme potrošne tople vode.

    2 sata
    7.

    Analiza mjera povećanja energetske učinkovitosti u sustavu grijanja i pripreme potrošne tople vode.

    2 sata
    8.

    Analiza mjera povećanja energetske učinkovitosti u sustavu hlađenja.

    2 sata
    9.

    Analiza mjera povećanja energetske učinkovitosti u sustavu hlađenja.

    2 sata
    10.

    Primjena obnovljivih izvora energije u zgradarstvu.

    2 sata
    11.

    Proračun emisija ugljičnog dioksida.

    2 sata
    12.

    Pojam energetskog pregleda.

    2 sata
    13.

    Energetsko certificiranje zgrada.

    2 sata
    14.

    Uvodno o ekonomskim pokazateljima mjera povećanja energetske učinkovitosti.

    2 sata
    15.

    Ekonomsko vrednovanje mjera povećanja energetske učinkovitosti.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.